เส้น

กลยุทธ์การใช้กำลังบังคับ

กลยุทธ์การใช้กำลังบังคับเหมือนจะไม่ใช่กลยุทธ์ซักเท่าไหร่ เพราะว่า มันคือการใช้ความสามารถเฉพาะตัวล้วน ๆ  ไม่มีการใช้สติปัญญา หรืออาวุธที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ กลยุทธ์นี้เป็นการรบแบบซึ่งหน้า ซึ่งหมายความว่ายากที่จะทำการต่อต้าน บ่อยครั้งที่เราเห็นกลยุทธ์แบบนี้ในตลาด Forex แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้กำลังบังคับ เป็นกลยุทธ์ของขาใหญ่

ในทุ่งหญ้าสะวันน่า ก็มีการใช้กลยุทธ์แบบนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่รายเดียวหรือ ขาใหญ่หลายรายรวมตัวกันก็ตาม สิ่งที่เห็นได้อยู่บ่อย ๆ สำหรับทุ่งหญ้าสะวันน่าคือ สิงโตตัวผู้ใช้กำลังแย่งเหยื่อที่ได้จากสิงโตตัวเมียที่ล่าเหยื่อมาได้ การขาดฝูงของสิงโตตัวผู้ก็ทำให้ไม่สามารถมีอาหารที่จะดำรงชีพได้  อย่างไรก็ตามเหมือนจะเป็นได้ว่า สิงโตตัวเมียก็ไม่ต้องการสิงโตตัวผู้ แต่ก็ต้องการอยู่ในแง่ของการสืบพันธ์และการปกป้องอาณาเขต ดังนั้น องค์ประกอบของกลยุทธ์นี้จงไม่มีอะไรเลยนอกจากกำลัง

กำลังในที่นี้สำหรับ Forex จึงหายความได้ถึง กำลังที่ใช้เป็นแง่ของปริมาณ และ กำลังแรงถ้าหากเราเปรียบเทียบ Forex ก็คงจะเป็นขนาด Port ลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับรายย่อยอย่างเรา แต่ถ้าเป็นรายใหญ่ การส่งออเดอร์เข้าตลาด มีความสำคัญมากเพราะว่า การส่งออเดอร์จำนวนมมากทำให้ปริมาณการซื้อขายหายไปจากตลาด ดังนั้น รายย่อยจึงไม่สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้  อย่างไรก็ดี ก็ไม่ได้หมายความว่า กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะกับรายย่อยและรายย่อยไม่ควรที่จะได้เรียนรู้อะไรจากกลยุทธ์นี้เลย

ลักษณะของกลยุทธ์

กลยุทธ์การใช้กำลังบังคับ เป็นการหว่านเงิน ลงทุกตารางเมตร เพื่อควบคุมปริมาณในตลาดของขาใหญ่ ดังนั้น สิ่งที่พวกเขาทำคือ การสะสมปริมาณ หมายความว่าเขาต้องแน่ใจว่า ราคาที่เขาเข้าซื้อนั้นต้องถูกและมีปริมาณเพียงพอที่จะเข้าซื้อได้ การเข้าซื้อปริมาณที่ถูกและมีปริมาณมาก จะเกิดขึ้นได้หลังจากเหตุการณ์ปรับลดของราคาครั้งใหญ่ อย่างเช่น กราฟ Time Frame ใหญ่ ๆ ของค่าเงิน เมื่อเกิดการปรับฐานของราคา ขาใหญ่จะคอยอยู่เงียบ ๆ แล้วทำให้ราคามันราบเรียบเพราะปริมาณมันหมดไป ในช่วงที่เงียบ  ๆ นี้ขาใหญ่จะทยอยเก็บโดยไม่ให้กระทบกระเทือนกับราคา พูดง่าย ๆ เลยก็คือ ค่อย ๆ เก็บสะสมมานั่นเอง

การที่ปริมาณเงินไม่ได้สะท้อนผ่านราคาหุ้นนี้ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า พวกเขากำลังเก็บอยู่หรือไม่ เพราะพวกเขาย่อมไม่ต้องการให้ใครรู้แน่นอนว่าใครกำลังเก็บสะสมอะไรอยู่

เมื่อพวกเขาสะสมของได้ในราคาต่ำเป็นปริมาณมหาศาล มากกว่า 40 – 50 % ของสินค้าที่มีอยู่ในมือ แล้วเท่านั้น เขาถึงจะใช้กลยุทธ์ใช้กำลังบังคับ หลายคนอาจจะบอกว่า กลยุทธ์นี้ก็มีการใช้ในรายย่อย อาจจะมีแน่นอนแต่เราไม่ได้เป็นคนกำหนดราคานั่นเอง  เมื่อมีการกระชากราคา พวกขาใหญ่ต้องมั่นใจว่า จำนวนที่เขาซื้อมาเพื่อรวบต้นทุนนั้นจะไม่ทำให้ต้นทุนเขาสูงมากนัก ปริมาณและมูลค่าจึงมีความสำคัญมากในขั้นตอนนี้

 ตัวอย่างของกลยุทธ์

รูปที่ 1 DCA กลยุทธ์การลงทุน
ที่มา: Facebook page Tisco

ตัวอย่างวิธีการซื้อขายของกลยุทธ์นี้ที่เป็นที่รู้จักดี คือ Dollar Cost Average หรือ DCA เพราะว่าเป็นการซื้อเฉลี่ยต้นทุนนั่นแหละ จะเห็นว่ากลยุทธ์นี้พวกรายย่อยก็นิยมทำเช่นกัน เพียงแต่เราไม่ได้เป็นคนกำหนดราคา การทำ Dollar Cost Average ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง Focus ที่ราคาอย่างเดียว หลักการของ DCA สามารถทำโดยใช้เวลาเป็นแกน หรือ ราคาเป็นแกนก็ได้

กล่าวคือ การใช้เวลาเป็นแกนก็หมายความว่า การซื้อขายโดยใช้เวลาคงที่ เช่น ซื้อเข้าทุก ๆ 1 เดือน ณ ราคาใด ก็ได้ของเดือนนั้น โดยเน้นสะสมปริมาณอย่างเดียว ในปริมาณคงที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าเอาเงินเดือนมาซื้อและทำการสะสมหุ้น หรือ อีกกลยุทธ์หนึ่ง ซื้อเมื่อราคาลดลงทุก ๆ 3 – 4 บาท หรือผันผวนครั้งละ 3-4 บาทซึ่งก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่า ไม่อยากให้ต้นทุนมันกระจุกตัวและป้องกันการเข้าซื้อที่ช่วงราคาใดราคาหนึ่ง โดยกำกับจำนวนราคาไว้ เพื่อไม่ให้เกินที่กำหนด กลยุทธ์แบบนี้ก็ไม่แตกต่างจากกลยุทธ์ที่เรียกว่า Grid Trading มันก็คือการปูพรมซื้อทุกราคา ทำให้มันเป็นลักษณะของการใช้กำลังบังคับนั่นเอง ซึ่งเน้นไปที่ปริมาณของการเก็บเป็นสำคัญอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่แรก

จากตัวอย่างของกลยุทธ์จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันในกลุ่มของรายใหญ่ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ บางครั้งการเรียนรู้ไม่ได้ทำเพื่อทำกำไร แต่ทำเพื่อป้องกันการขาดทุนด้วย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของกลยุทธ์นี้คือ การที่รู้ว่าเมื่อไหร่สินค้าถูก  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้สินค้าถูกหรือยัง นั่นก็เป็นหลักการสำคัญมาก ถ้าเรารู้ว่าสินค้าอะไรถูก ไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ทำให้ได้เปรียบทั้งนั้น

Keywords: กลยุทธ์การใช้กำลังบังคับ Grid Trading  Dollar Cost Average(DCA)

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น