เส้น

การเขียน EA ใช้ Indicator Envelope  

จากบทความ concept ของการเขียน EA เมื่อบทความที่แล้ว การเขียน EA บน Concept ของตัวเอง ผมจะนำ EA บน Concept นั้นมาเขียน เป็น EA เพื่อใช้ฝึกท่าน โดยบทความนี้จะเป็นเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว เดี๋ยวผมจะขอเล่าย้อนนิดหน่อยครับ โดยหลักกการเขียน การเข้าเทรดของ EA คือ

  1. การเคลื่อนไหวของราคา มีกรอบชัดเจน ประกอบด้วยกรอบขาขึ้น กรอบขาลง และ กรอบ Side Way
  2. กรอบการเคลื่อนไหวจะต้องเท่ากัน ทั้ง 3 กรอบ และราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบ แต่ความชันของกรอบจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา
  3. การสั่งคำสั่งของ EA คือ เมื่อ ราคาเคลื่อนไหว อยู่นอกกรอบที่กำหนด โดยภาพตามหลักการของเราจะเป็นแบบนี้

เราจะทำการซื้อขาย เมื่อ ราคาอยู่ตรงขอบของกรอบ อย่างไรก็ตาม การวาดกรอบใน FXPro Quant จะเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นข้อจำกัดของโปรแกรม ที่ไม่สามารถสร้างกรอบราคาได้  การประยุกต์ใช้ เราจึงใช้เครื่องมือที่มีความใกล้เคียงที่สุด นั่นก็คือ Envelope Indicator ซึ่งจะเป็นกรอบเส้น สูงต่ำกว่า เส้น MA ตามที่กำหนด โดยสามารถเปรียบเทียบจากกราฟจริง ๆ ได้ดังนี้

ไปเลือกที่ Indicator ใน MT4 และไปที่ Trend แล้วเลือก Envelops Indicator ในการตั้งค่าตั้งดังต่อไปนี้

ในการตั้งค่า Envelopes Indicator เลือกใช้ค่า Period 20 เพราะว่านั่นคือ จำนวน วันที่เทรดได้เฉลี่ยใน 1 เดือนเท่ากับ 20 กว่าวัน  การคำนวณค่าเฉลี่ยให้ใช้วิธีการ Simple และใช้ค่าคำนวณคือ ราคากลางไม่เอียงไปทาง ราคา Close หรือ Open  ส่วนค่าเบี่ยงเบนออกจากเส้น Moving Average เท่ากับ 0.35 % โดยกราฟที่เราจะเลือกใช้ คือ กราฟ 1H

ในรูปจะสังเกตุเห็นกรอบราคา และราคาวิ่งอยู่ในกรอบ ถ้าราคาต่ำกว่ากรอบเราก็จะทำการ Buy ตามหลักการที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก เราจะใช้หลักการนี้เริ่มเขียน EA ต่อไป

 

การเขียนคำสั่ง

การเขียนคำสั่งสำหรับใช้งาน Envelopes Indicator ใน Fxpro Quant จะไม่มี indicator นี้ให้ใช้ สิ่งที่เราทำ คือ เราต้องสร้างเส้นนี้ขึ้นมาเอง โดยไปที่ Indicator แล้วเลื่อนไปหา Moving Average แล้วลากมาใส่ ดังภาพ

แล้วตั้งค่าตามที่กำหนดในหลักการ นั่นคือ ใช้ Period 20 และ MA Method ให้ใช้ Simple ขณะที่ Applied Price คือ Median Price ซึ่งเมื่อตั้งค่าแล้วสิ่งที่เราได้มา คือ ค่าของเส้นกลาง แต่ใน MT4 จะไม่มีเส้นกลางแสดง แต่จะมีเฉพาะเส้นข้าง สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ Envelopes Indicator คือ มันแกว่งตัวออกจากเส้น MA 0.35 % ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ นั่นคือ เราต้องทำการหาค่า 0.35 % ของเส้น MA ก่อนแล้ว ทำการ + และ – ออกจากเส้น MA ที่เราสร้างขึ้น ดังภาพต่อไปนี้

ในภาพข้างต้น ผมไปที่ Math Basic แล้ว ลาก Arithmetic ลงมา เสร็จแล้วลาก ค่าที่ 1 มาจาก Moving aVerage แล้วนำมาคูณด้วย 0.0035 หรือก็คือ 0.35 % นั่นเอง ค่า Arithmatic ที่ได้คือ ค่าจำนวน Pip ที่บวกเพิ่มไปยัง MA โดยเราต้องทำการ ลาก Arithmatic มาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เปลี่ยนชื่อมันเรียกว่า Upper Band แล้วทำการ บวกกลับเข้าไปในเส้น MA จะทำให้เราได้ Band บน มา หลังจากนั้น เราก็ทำแบบเดียวกันอีกแต่ทำเป็น Band ล่างและลบออกจากค่า MA ก็จะได้ Band ล่าง

เมื่อเราได้ Ban บนและล่างมาแล้ว เราก็สามารถกำหนดคำสั่งซื้อขายได้แล้ว ต้องไม่ลืมว่า ค่า MA จะต้องอยู่ด้านบน เพราะค่า MA จะเยอะกว่าค่าที่คำนวณได้ ไม่เช่นนั้น ค่าที่ได้จะติดลบครับ เพราะตัวเลขที่ใช้ตั้ง น้อยกว่า ตัวเลขที่ใช้ลบ ต่อไปเราจะมาทำการกำหนดเงื่อนไขการส่งคำสั่ง ในที่นี้เราจะทำการส่ง Buy อย่างเดียว  เพราะไม่งั้นบทความนี้จะยืดเยื้อแน่นอนครับ  เราจะทำการใช้ Lower Band ในการส่งคำสั่ง ถ้า Bid ต่ำกว่า Lower Band เราจะทำการ เปิดออเดอร์ และส่งคำสั่งที่ First Tick เช่นเดิม หลังจากนั้นเราจะทำการปิดออเดอร์ โดยการใช้ Trailing Stop ครับ

 

การเปิดออเดอร์

การเปิดออเดอร์มี 2 เงื่อนไขง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. Bid ต่ำกว่า lower Band ของ Envelopes Indicator
  2. ส่งคำสั่งที่ First Tick ของ แท่งเทียนเท่านั้น

ในภาพผมทำการเปรียบเทียบเงื่อนไขการส่งกับ First Tick และ Bid น้อยกว่า Lower Band ที่คำนวณได้ และส่งคำสั่ง Buy ผมใช้การปิด โดยใช้ Trailing Stop จะเลื่อนก็ต่อเมื่อมีกำไรเกิน 20 pip แล้ว และที่สำคัญ ต้องไม่ลืม ผมต้องปลด Max Open Position เป็น 0 คือไม่จำกัด  ถ้าใส่เป็น 1 มันจะส่งคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น แล้วเราจะทำการ Back Test เพื่อทดสอบ  EA  ผมจะขอข้าม วิธีการทดสอบ ท่านสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ว่าต้องนำไปวางที่ไหน โดยจะนำผลการทดสอบมาแสดงเลย เพื่อเปรียบเทียบทำความเข้าใจว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่

ผลการทดสอบ พบว่า EA ไม่ส่งคำสั่ง Buy เลยเมื่อตรวจสอบกราฟ โดยการแทรก indicator เข้าไป ก็พบว่า ราคา First Tick ไม่ปิดต่ำกว่ากรอบ 0.35 % เลยแม้แต่ครั้งเดียว เพื่อทดสอบการทำงานเราต้องลดจำนวน % ลงเหลือเพียง 0.2 %

ผลการทดสอบพบว่า EA ส่งคำสั่งถูกต้องตามเงื่อนไข  ท่านลองดูจังหวะการเข้าเทรด นี่เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้น ผมต้องขอย้ำกว่า การเขียน EA ควรเขียนจากหลักการ ไม่ใช่เอา Indicator อะไรไม่รู้มาใส่เรียงกันเต็มไปหมด จนไม่รู้ว่าใส่ไปทำไม

 

เส้น

นักเขียน ling lopburee

ling โบรกเกอร์ Forex

สวัสดีครับ ผม ลิง เข้าสู่ตลาด Forex จากคำแนะนำของฮีโร่ในดวงใจ ขาดทุนอยู่หลายครั้ง ทยอยลงทุนที่ 100 – 1,000 เหรียญ จนมียอดขาดทุนสะสมกว่า 15,000 USD ประมาณ 450,000 บาท ใช้เวลากว่า 8 ปีถึงจะได้คืนทั้งหมด  และเป็นผู้แปลเว็บไซต์ โบรกเกอร์ Forex กว่า 10 เว็บไซต์ในช่วงบุกเบิกตลาดในไทยของโบรกเกอร์

  • ตำแหน่ง : นักเขียนหลัก , สอนเทรด
  • ประสบการณ์ในการลงทุน :  หุ้น 13 ปี  Forex  11 ปี Crypto 3 ปี
  • การศึกษา : ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเขียน