การเทรด Forex เบื้องต้น

เส้น

การเทรด Forex เบื้องต้น

การเทรด Forex เบื้องต้น เป็นเหมือนกับสารบัญของความรู้สำหรับมือใหม่เอาไว้คอยศึกษาในการเทรด โดยในเบื้องต้นการเทรด Forex เราจะสามารถแบ่งได้เป็นระยะของการศึกษาตามประสบการณ์ของเทรดเดอร์ ถ้าหากเราจัดแบ่งประสบการณ์ของเทรดเดอร์เป็นระยะเราจะได้ประมาณ 4 ระยะ คือ ระดับมือใหม่  ระดับความรู้พื้นฐาน  ระดับความรู้ระดับกลาง ระดับมืออาชีพ ซึ่ง 4 ระยะจะมีไส้ในที่แตกต่างกัน ถ้าหากเรากล่าวถึงการเทรด Forex เบื้องต้น ก็มักจะกล่าวถึง ระดับมือใหม่ และ ระดับความรู้พื้นฐาน โดยมีรายละเอียดที่สมควรรู้หลัก ๆ ที่จะอธิบายในบทความนี้ดังต่อไปนี้

  • ระดับมือใหม่

ในเนื้อหาของมือใหม่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมือใหม่มากที่สุด คือ การไม่ได้คิดถึงกำไร แต่คือการคิดถึง การใช้โปรแกรมเทรด การรู้จักกับเครื่องมือ การรู้จักกับความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและข่าว การรู้จักกับจิตวิทยาการเทรด  ซึ่งเนื้อหาพวกนี้จะมีรายละเอียดดังนี้

การใช้โปรแกรมเทรด

สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องทำ คือ การเรียนรู้การใช้โปรแกรม และ Function การทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมหลัก ๆ ที่ต้องเรียนรู้คือ โปรแกรม cTrade ซึ่งเป็นโปรแกรมเทรดของโบรคเกอร์ประเภทหนึ่ง ขณะที่อีกโปรแกรมคือ โปรแกรม Meta Trader หรือ MT5 และ MT5 อันโด่งดัง นี่คือสิ่งแรก และเป็นบทเรียนเบื้องต้นสำหรับ Forex สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ คือการใช้โปรแกรม

ภาพที่ 1 การเทรด Forex เบื้องต้น – สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

สิ่งที่ควรรู้ที่สุดในโปรแกรมเทรด คือ การใช้งาน สำหรับโปรแกรมเทรดนั้นออกแบบมาเพื่อให้เรารู้สำหรับการวิเคราะห์ ราคา ดังนั้นสิ่งที่เราควรรู้มากที่สุดคือ การรู้จัก indicator คืออะไร พื้นฐานของ Indicator คืออะไรสามารถแบ่ง indicator เป็นกี่ประเภท สิ่งที่ควรรู้จัก indicator ไม่ใช่แค่การใช้งานว่าต้องใช้งานอย่างไร แต่ควรรู้ถึงการคำนวณและที่มาของการคำนวณ indicator เพราะว่า สิ่งที่เราควรจะพิจารณา คือ ความสมเหตุสมผลของการคำนวณ ไม่ใช่บอกว่า ถ้า indicator บอกอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้น ซึ่งทำให้การใช้งาน indicator และการทำงานของมันไม่มีเหตุผล ตัวอย่างเช่น ค่า indicator ของ Stochastic ที่แนะนำคือ 50, 5, 10 ซึ่งเมื่อเรานำมาใช้ปรากฏว่า สัญญาณที่ให้มันไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของราคา เราต้องทราบถึงความสมเหตุสมผลของราคา ไม่ใช่เทรดโดยไม่มีความสงสัยเชื่ออย่างเดียวจะทำให้เราขาดทุนระยะยาว

การรู้จักกับเครื่องมือเทรด

การรู้จักเครื่องมือเทรดเป็นอีกเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะว่า เครื่องมือเทรดนี้เราไม่ได้กล่าวถึง Indicator แต่เรากำลังจะพูดถึง เครื่องมือประเภท EA Scrip และการใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ประเภท indicator เครื่องมือเหล่านี้จะมีความจำเป็นในการช่วยเราในการพัฒนาระบบเทรด นอกจากเครื่องมือใน Program แล้วเราต้องยังรู้จักกับเครื่องมือช่วยในการคำนวณความเสี่ยง การทำบันทึกการเทรดใน Excel หรือ การใช้ Google Sheet เพิ่มเติม เพื่อทำให้ง่ายต่อการบันทึก

เว็บของ Fxpro ของประเทศ อังกฤษ ยังมีโปรแกรม Fxpro Quant ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการเทรดทั้งหมด ได้ดีอีกด้วย

ภาพที่ 2 การเทรด Forex เบื้องต้น – โปรแกรม Fxpro Quant

โปรแกรม Fxpro Quant เป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนา EA และสามารถใช้ได้สองระบบ คือ cTrading และ MT4 ซึ่งการเลือกใช้โปรแกรมนี้จะทำให้เราเข้าใจเชิงระบบเกี่ยวกับระบบเทรดดีขึ้น ไม่ได้หมายความว่า ให้เราไปหา EA หรือระบบที่ทำกำไรได้ ระบบที่ทำกำไรได้ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเขียนด้วยระบบ EA เท่านั้น การทำระบบที่จะทำกำไรได้ คือ ระบบนั้นต้องมาจากเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ถึงจะรู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้กำไร ซึ่งความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบช่วยได้

นอกจากนี้การใช้ Google Sheet ยังมีความสำคัญในฐานะการบันทึกบัญชี การบันทึกกำไรขาดทุน สิ่งที่เราต้องทำคือ การหัดทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ของการลงทุน การออกแบบโครงสร้างบัญชีที่บันทึกสำหรับการลงทุน ดังนั้น การใช้เครื่องมือจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การ ใช้เพียงแค่โปรแกรมเทรดเพียงเท่านั้น ยังเกี่ยวพันกับโปรแกรมอื่น ๆ อีกด้วย

การรู้จักกับความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและข่าว

ประเด็นสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้คือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางเทคนิดให้ภาพ การวิเคราะห์ราคา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุและผลของการเคลื่อนไหวของค่าเงินเลย

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้น ว่า สิ่งที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญคือ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ของสิ่งต่าง ๆ ในพอร์ทลงทุนของคุณ ถ้าหากคุณไม่ทราบว่า ทำไมเศรษฐกิจ หรือว่า ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของค่าเงิน คุณก็มีความเสี่ยงในการเทรด

ภาพที่ 3 การเทรด Forex เบื้องต้น – ข่าว Forex

นอกจากทิศทางเศรษฐกิจแล้ว สิ่งที่ส่งผลต่อความอ่อนไหวของการเคลื่อนไหวของค่าเงิน คือ ข่าวเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ข่าวเทรดอยู่ เช่น ข่าวด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งกระทบกับปริมาณเงินไหลเข้าไหลออกอย่างชัดเจน

การรู้จักกับจิตวิทยาการเทรด

เรื่องสุดท้ายของการเทรด Forex เบื้องต้น ในระดับความรู้ของมือใหม่ คือ การรู้จักกับจิตวิทยาการเทรด จิตวิทยาการเทรดนั้นแตกต่างจากจิตวิทยาในด้านอื่น ๆ เนื่องจาก จิตวิทยาการเทรดนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองล้วน ๆ จิตวิทยาในการแข่งขัน Poker นั้น จะเกี่ยวข้องกับการสร้างพฤติกรรมบางอย่าง การวางตัว การหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ การอ่านพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่น Poker เพราะว่าเรากระทำกับคนอื่น

แต่จิตวิทยาการเทรดนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากจิตวิทยาการเทรดนั้น เราไม่ได้เทรดกับคนอื่น สิ่งที่เราเห็นมีเพียงราคาเท่านั้น แล้วถ้าเราเห็นแค่ราคามันจะเป็นจิตวิทยาได้อย่างไร? หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ ในช่วงที่ทำให้เรารู้สึกกลัว ในช่วงที่ทำให้เรารู้สึกโลภ เคยมีคำถามกันไหมว่า ทำไมเราถึงกลัวและโลภในช่วงเวลาใดบ้าง แล้วมีคำถามแล้ว ได้หาคำตอบเพิ่มเติมบ้างไหมว่า เราจะจัดการกับความกลัวและความโลภเหล่านั้นอย่างไรดี ในส่วนของการรู้จักกับจิตวิทยาการเทรด สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญก็จะเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่เราจะต้องกล่าวกันในส่วนต่อไป

  • ระดับความรู้พื้นฐาน

ในความรู้ระดับพื้นฐาน เกี่ยวข้องกับการฝึกเป็นหลัก หลาย ๆ คนบอกว่า ระดับความรู้พื้นฐานนี่ก็ Advance แล้ว ถ้าหากว่า เราอยู่ในตลาด Forex มานานพอ เราจะรู้ว่า ช่วงแรก ๆ เราเสียเวลาเรียนรู้ไปกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่เราไม่ได้เรียนเปล่า ๆ เพราะว่าเราเอาเงินไปทดลองนั่นนี่ด้วย ผมจึงบอกว่า การเรียนรู้ช่วงนั้น มันไม่ใช่พื้นฐาน เพราะเรายังไม่ยอมฝึกเทรดแม้แต่น้อย เพียงแค่รู้จักเครื่องมือสองสามตัวก็เอาเงินไปลองเพื่อที่จะอยากได้กำไรกลับมาแล้ว นี่จึงไม่ได้เรียกว่าพื้นฐาน ความรู้ระดับพื้นฐานจึงเกี่ยวข้องกับ ตารางฝึกจิตวิทยาการเทรด การสร้างเครื่องมือในการเทรด การออกแบบพอร์ทลงทุน และการฝึกเทรด

ตารางฝึกจิตวิทยาการเทรด

หลายคนไม่เคยฝึกเรื่องของจิตวิทยาการเทรด วันนี้ผมมีตัวอย่างตารางฝึกจิตวิทยาการเทรด การฝึกจิตวิทยาการเทรดสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการฝึกการส่งคำสั่งโดยจำกัดอารมณ์ในการเทรด การจำกัดอารมณ์ในการเทรด สามารถทำได้โดย การให้ความสนใจเฉพาะจุด เช่น การส่งคำสั่งโดยไม่สนใจว่ากราฟจะเป็นอย่างไร แต่ให้ความสนใจกับขนาดการลงทุนที่คิดไว้ว่าจะทำอย่างไรให้รอด โดยเราจะส่งคำสั่ง ณ เวลา 1 ทุ่ม ของทุกวันที่ตลาดทำการเพื่อทำให้เป็นนิสัย สิ่งที่เราจะต้องดูคือ ประเมินความเสี่ยงและใส่ Lot ในการเทรดไป ซึ่งเครื่องมือที่เราต้องใช้คือ Program Microsoft Excel หรือ Spread Sheet ของ Google ก็ได้

ภาพที่ 4 การเทรด Forex เบื้องต้น – ตัวอย่างการฝึก

จากภาพจะเห็นว่า การฝึกจิตวิทยาการเทรดนั้นไม่สนใจว่าจะเข้าราคาถูกหรือแพง แต่สนใจการบังคับ Lot การควบคุมอารมณ์ สังเกตุอารมณ์ตัวเอง การบันทึกว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรในการเทรดนั้น ๆ แล้วนำมาแก้ไข ฝึกไปเรื่อย ๆ จนเกิดความเคยชินและเป็นนิสัย เช่น 1000 ออเดอร์ ปัญหาของคนไทยคือ รีบรวยเร็วและไม่มีความอดทน คิดว่าตัวเองก็ทำได้แล้ว 1000 วันนั้นมันเป็นเวลาถึง 3 ปี เราก็สามารถฝึกอย่างอื่น ควบคู่ไปไม่ใช่แค่ฝึกแค่ตารางนี้ เราสามารถฝึกวิเคราะห์กราฟ ฝึกการเขียน EA เอาไปเอามาเวลาที่มีนั้นแทบจะน้อยไปเลยด้วยซ้ำ

การสร้างเครื่องมือในการเทรด

การสร้างเครื่องมือในการเทรด สำหรับเทรดเดอร์อาจจะหมายถึง EA หรือ Indicator หรือ Script สำหรับช่วยส่งคำสั่ง เราไม่ได้จำกัดว่า จะเป็นการ Download หรือเขียนขึ้นเอง ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องหัดไว้ เพื่อที่จะได้ใช้ในการเทรด มันเหมือนกับการปูพื้นฐานเอาไว้นั่นเอง ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่า การหัดภาษา MQL ไว้จะทำให้การส่งคำสั่งนั้นง่ายกว่ามาก หรือไม่ก็สร้างเครื่องมือเองมากกว่าการคัดลอกของคนอื่นมาใช้งานแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร

การออกแบบพอร์ทลงทุน

การจัดพอร์ทลงทุนเป็นเรื่องสุดท้ายของระดับความรู้พื้นฐานในการเทรด เพราะว่า สิ่งที่เราต้องทำบ่อย ๆ คือ การออกแบบพอร์ท การออกแบบพอร์ทไม่สามารถทำสำเร็จได้ในครั้งเดียว เราต้องฝึกไปฝึกมาซ้ำ ๆ ว่า องค์ประกอบของมันควรจะมีอะไรบ้าง

ภาพที่ 5 การเทรด Forex เบื้องต้น – องค์ประกอบของการจัดพอร์ท

การจัดพอร์ลงทุนนั้นจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อเวลาผ่านไปเรามีความรู้มากขึ้นก็จะทำให้องค์ประกอบของการสร้างพอร์ทสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น