เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Vigor Index

บทความนี้เป็นบทความการใช้ Indicator ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้ Indicator พื้นฐานที่ปรากฏใน MT4 ได้กว้างขวางขึ้น การใช้งาน Indicator ได้มากขึ้น ทำให้เทรดเดอร์มีตัวเลือกมากขึ้นในการวิเคราะหาและการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน โปรแกรม การใช้งาน Indicator นี้มีการใช้งาน Indicator ที่อยู่ในหมวดการวัดเทรนด์ ในหมวดนี้เป็นการใช้งาน Indicator ในหมวด Oscillator ซึ่ง Indicator ในหมวดนี้จะเป็นการวัดการแกว่งตัวของราคาเป็นหลัก ซึ่งมาถึง Indicator Relative Vigor Index เป็น Indicator ที่มีความคล้ายคลึงกับ Stochastic มากตรงที่มีเส้น 2 เส้น เป็นเส้นให้สัญญาณและเป็นเส้นกำหนดทิศทาง แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนของ RVI กับ Stochastic คือ ระดับ โดย Stochastic กำหนดระดับเป็น เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ RVI นั้นไม่มีระดับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาว่ามากน้อยเพียงใด

Relative Vigor Index คืออะไร?

Relative Vigor Index คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งบอกว่า ความแข็งแกร่งของเทรนด์สามารถัดได้โดยการใช้ราคาปิด และการแกว่งตัวของกรอบราคาของมันเอง แล้วทำให้การเคลื่อนไหวของมันให้เรียบ ซึ่งเหตุนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เรียบกว่า Stochastic Indicator  การเคลื่อนไหวของดัชนีขึ้นอยู่กับการแกว่างตัวของราคาและรับอิทธิพลมาจากราคาปิดของสินทรัพย์มากกว่าที่จะใช้ราคาเปิด ในขาขึ้น และ ราคาเปิดใช้ได้ดีมากกว่าราคาปิดในเทรนด์ขาลง

สูตรในการคำนวณ ของ Relative Vigor Index มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดง การคำนวณ RVI

ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/r/relative_vigor_index.asp

 

โดยที่

 

a = Close – Open

b = Close – Open one bar prior to a 

c = Close – Open one bar prior to b 

d = Close – Open one bar prior to c 

e = High – Low of bar a 

f = High – Low of bar b 

g = High – Low of bar c 

h = High – Low of bar d

i = RVI value one bar prior 

j = RVI value one bar prior to i 

k = RVI value one bar prior to j

N = minutes/hours/days/weeks/months

เมื่อทำการคำนวณ RVI แล้วหน้าตาของ RVI จะปรากฏดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดง RVI ในโปรแกรม MT4

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า RVI นั้นไม่แตกต่างจาก Stochastic เลย และดูใช้งานได้ง่ายกว่า เพียงแต่ว่าระดับของ Stochastic จะเป็นระดับที่แสดงเป็น % เท่านั้น แต่จุดเล็กน้อย เท่านี้ก็ทำให้การใช้งานของ RVI นั้นให้ผลแตกต่างกับ Stochastic มากพอสมควร

การใช้งาน Relative Vigor Index

การใช้งาน Relative Vigor Index ในการเทรด Forex สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้งานในรูปแบบการวัดเทรนด์ และการใช้งานเพื่อหาจุดเข้าหรือ Swing Trading ดังนี้

การใช้งานสำหรับ Swing Trading

การใช้งานสำหรับ การเทรด Swing ของ Relative Vigor Index นั้น คือ ถ้าหากเรากำหนดออกมาแล้วว่าจะทำการเทรดใน Time Frame 4 ชั่วโมง หมายความว่าเราจะใช้การเทรดใน Time Frame นี้เป็นหลักไม่มีการดู Time Frame อื่น ๆ ประกอบ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ RVI 10 ใน Time Frame ที่กำหนตามภาพ จะเห็นว่า ถ้าเส้นสีเขียวอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงหมายความว่าเกิดสัญญาณ Buy ในหลักทรัพย์ชนิดนั้น แต่ะถ้าสีแดงนั้นอยูสูงกว่าสีเขียวแสดงว่าตลาดนั้นอยู่ในภาวะตลาดกระทิง

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน RVI อย่างเดียวในการเทรดอาจจะต้องทำให้เทรดเดอร์เผชิญความเสี่ยงจากความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของราคา เราจึงต้องทำการประยุกต์การใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในกราฟด้วย ตัวอย่างเช่น เส้น Trend Line เส้น Horizon Line หรือการใช้ Moving Average ประกอบ 

การใช้งาน RVI ในการเทรด Trend

ในตลาดมีเทรนด์ก็คือตลาดสวิงใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า การเคลื่อนไหวที่มหาศาลในตลาด Time Frame เล็ก เป็นเพียงแค่เทรนด์นึงในตลาด Time Frame ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเทรนด์ในกราฟ 1 ชั่วโมง อาจจะหมายถึงแค่ การสวิงของราคาใน  Time Frame D1 ดังนั้นถ้าหากเราอยากจะวัดเทรนด์ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่การเทรด Time Frame ใหญ่

แล้วอย่างนี้หมายความว่า จะใช้มันเมื่อไหร่และตอนไหนในการเทรด สิ่งที่สำคัญของการใช้ RVI คือ การกำหนดรูปแบบการเทรดก่อนเพราะว่า รูปแบบการเทรดจะกำหนดสไตล์การเทรด ทำให้เรารู้ว่าเราจะเทรดในรูปแบบไหน ที่สำคัญ การเทรดโดยใช้ RVI นั้นเมื่อต้องการเข้าเทรด ไม่ได้ใช้เครื่องหมาย Overbought และ Oversold ในการตัดสินจุดเข้าเทรด สิ่งที่ตัดสินคือ เมื่อสัญญาณมันตัดกันเท่านั้น การตัดกันของสัญญาณทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น และไม่ต้องเผชิญกับสัญญาณเทรดหลอกทำให้เข้าเทรดผิดจังหวะได้เหมือนกับ Indicator ตัวอื่น ๆ

จากข้อจำกัดก็กลายเป็นประโยชน์ของมันได้ อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่แนะนำที่ให้ใช้เพียง Indicator RVI ในการเทรดเพียงอย่างเดียว ควรมีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

Keywords: การใช้ RVI  เทรนด์ RVI  RVI กับเทรด Sideway

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น