ตัวย่อสกุลเงินต่างใน Forex

ค่าเงินที่เทรดในตลาด Forex มีหลายค่าเงิน ค่าเงินแต่ละค่าเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ค่าเงินเป็นเหมือนประตูของการซื้อขายในต่างประเทศ เช่น ถ้าหากว่า เราจะซื้อมะม่วงที่กัมพูชา เราก็ต้องใช้เงินกัมพูชาในการซื้อ เราไปซื้อน้ำมันจากแคนาดาก็ต้องใช้เงินแคนาดาในการซื้อ หมายความว่า ความต้องการในตัวเงินของแต่ละประเทศก็จะมีอีกหลายรูปแบบ นอกจากการซื้อขาย ซึ่งเราจะพูดถึงลักษณะของค่าเงินและทำไมมันถึงเป็นตัวแทนของประเทศ มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในแต่ละค่าเงิน

ค่าเงินแต่ละค่าเงินนั้นจะประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว โดยที่  2 ตัวแรกเป็นชื่อย่อของประเทศ ขณะที่อีก 1 ตัวหลังคือตัวย่อของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น THB คำว่า TH คือตัวย่อของคำว่า Thai  ส่วน B คือค่าเงิน Baht ค่าเงิน USD ตัวอักษร US คือสัญลักษณ์ย่อของประเทศ สหรัฐอเมริกา ส่วน D ก็คือคำว่า Dollar ซึ่งเป็นหน่วยเงินที่ใช้ในประเทศนั้น เช่นเดียวกับ GBP ที่ตัวย่อ GB ย่อมาจาก Great Britain และตัว P ย่อมาจาก Pound ซึ่งนั่นคือหลักการ โดยจะอธิบายในค่าเงินอื่น ๆ ซึ่งค่าเงินแต่ละค่าจะมีชื่อเล่นที่เรียกกัน ลักษณะเศรษฐกิจแบบไหนที่อยู่ภายใต้ค่าเงิน ค่าเงินแต่ละค่าเงินเป็นตัวแทนของอะไร ดังนี้

 

ค่าเงิน AUD

สารบัญหน้า คลิ๊กเพื่อเลือกอ่าน

ภาพที่ 1 ตัวย่อสกุลเงิน – ประเทศออสเตรเลีย

ค่าเงิน AUD หรือ ค่าเงิน Australian dollar เป็นค่าเงินของประเทศ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตัวย่อของมันคือ A$ หรือ AU$ ก็คือตัวย่อสำหรับค่าเงิน Australian Dollar ค่าเงิน AUD มีชื่อเล่นว่า Aussie  ในปี 2016 ค่าเงินออสเตรเลียถือเป็นค่าเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดอันดับ 5 ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.9 % ของการแลกเปลี่ยนในตลาดทั้งหมด ตามหลังค่าเงิน USD ค่าเงิน EURO ค่าเงิน JPY และค่าเงิน GBP  ค่าเงิน AUD เป็นค่าเงินที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทรดค่าเงิน เพราะว่ามันให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง ค่าเงิน AUD เป็นค่าเงินที่ให้ความแตกต่างในการจัดพอร์ทลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากว่า ค่าเงินนั้นผูกกับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย แต่เนื่องจากภูมิศาสตร์ของประเทศที่อยู่ใกล้แถบเอเชี่ยน (กลุ่มอาเซียน) จึงทำให้มีอิทธิพลของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ด้วย

ด้วยความที่มันผูกกับประเทศออสเตรเลีย สิ่งที่ผูกกับค่าเงินก็คือ ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น สำหรับค่าเงิน AUD และประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูง มีคนจนน้อย ซึ่งถ้าหากจัดอันดับ GDP ต่อหัว Australia มี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก Switzerland โดยผลิตภัณฑ์หลักจากออสเตรเลียที่นำสินค้ามาขายคือ ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ เนื้อสัตรว์ หนังสัตว์ ข้าวสาลี เมืองแร่ เช่น ทองคำ แร่เหล็ก  โดยประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่ของ Australia คือ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ เกาหลีใต้ และ นิวซีแลน  ด้วยเหตุนี้ โดยเฉพาะประเทศ นิวซีแลนด์ที่เป็นคู่ค้ากันจนทำให้เศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งพิงกัน การเคลื่อนไหวของค่าเงิน 2 ค่านี้แทบจะไม่มีค่าแตกต่างกัน

ภาพที่ 2 ตัวย่อสกุลเงิน – ค่าเงิน AUD และค่าเงิน NZD

 

ค่าเงิน GBP

ภาพที่ 3 ตัวย่อสกุลเงิน – ค่าเงินปอนด์

ค่าเงินปอนด์อังกฤษ หรือ Great Britain Pound ค่าเงินปอนด์อังกฤษ หรือเรียกอีกอย่างว่า Pound Sterling  มีชื่อย่อคือ GBP ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Sterling ค่าเงิน 1 ปอนด์จะถูกขยายเป็น 100 Pence นั่นคือหน่วยย่อยสำหรับการเรียกค่าเงิน บางครั้งก็เรียกว่า ปอนด์  หรือชื่อเล่นที่วงการนักเทรดมักจะเรียกกันก็คือ Cable สาเหตุก็เพราะว่า การซื้อขายค่าเงิน GBPUSD นั้นจะทำการโอนถ่ายผ่าน Transatlantic Cable ส่วนคนที่ซื้อขายค่าเงิน GBPUSD ก็ถูกเรียกว่า Cable Dealers ค่าเงินปอนด์อังกฤษ เงินปอนด์อังกฤษ เป็นค่าเงินที่มีประวัติยาวนาน เนื่องจากเป็นค่าเงินที่ใช้กันในกลุ่มประเทศอาณานิคมของอังกฤษ และยังใช้เป็นค่าเงินที่อ้างอิงกับค่าเงินมาตรฐานทองคำ ในช่วงก่อนสงครามโลก เป็นค่าเงินที่มีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจยุโรปรองจากค่าเงินยูโร  ค่าเงินปอนด์เป็นค่าเงินที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เป็นอันดับ 4 รองจากค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ ค่าเงินยูโร ค่าเงินเยน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในค่าเงินที่มีการสำรองในตระกราเงินในการคำนวณมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ร่วมกับค่าเงินดอลล่าร์ ยูโร เยน ปอนด์และค่าเงินหยวนของจีน

ค่าเงินปอนด์นั้นผูกกับเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ โดยเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นเน้นไปที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้ประเทศอังกฤษ เป็นผู้นำของโลก โดยปัจจุบันอังกฤษถือเป็นประเทศหนึ่งที่ยังพึ่งพาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้แก่ อุตสาหกรรมยา  อุตสาหกรรมอวกาศ อาวุธ การผลิตซอฟแวร์  อุตสาหกรรมยานยนต์  อัตรสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมของอังกฤษนั้นค่อนข้างพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างมากจับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะการชะงักการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกัน

 

ค่าเงิน USD

ค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือ ตัวย่อ USD ค่าเงินดออล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือ United State Dollar เป็นค่าเงินที่มีปริมาณการซื้อขายอันดับ 1 ของโลกในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสภาพคล่องที่สูง มันยังเป็นค่าเงินที่มีสัดส่วนในการเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศสูงอีกด้วย ทำให้มันเป็นค่าเงินที่ได้รับควมนิยมสูง และมีปริมาณซื้อขาย นอกจากนี้ในการแปลงค่าเงิน ค่าเงิน USD ยังเป็นค่าเงินที่ใช้เป็นฐานในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือสินค้าอื่น ๆ ค่าเงินดอลล่าร์ที่มีบทบาทมาก และมากกว่าค่าเงินอื่น ๆ นั้นทำให้ปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่าเงินไม่ได้อยู่เพียงแค่ เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังรวมถึง ปัจจัยการเคลื่อนไหวของเงินระหว่างประเทศ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะว่า การจะเคลื่อนย้ายเงินก็จะนิยมเก็บไว้ในรูปดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วถึงโอนไปประเทศต่าง ๆ  นอกจากนี้ การสำรองเงินระหว่างประเทศก็ยังเก็บในรูปดอลล่าร์สหรัฐฯ ด้วย ทำให้ไม่ว่าธุรกรรมการเงินใด ๆ ของโลก ล้วนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯแทบทั้งสิ้น

ภาพที่ 4 ตัวย่อสกุลเงิน – USD Index

ที่มา: investing.com

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจบทบาทของสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ซอฟแวร์ อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย อุตสาหกรรมภาพยนต์ เทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนมาก ดังนั้นไม่แปลกใจว่าถ้าหากเกิดวิกฤติที่สหรัฐอเมริกาที่เดียวจะส่งผลกระทบไปทั่วโลก

 

ค่าเงิน EUR

ภาพที่ 5 ตัวย่อสกุลเงิน – ยูโร

ค่าเงินยูโร หรือ EUR เป็นค่าเงินที่ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป  ซึ่งเป็นค่าเงินอย่างเป็นทางการของ 19 ประเทศ จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ซึ่งเรียกตัวเองว่า ยูโรโซน ค่าเงิน EURO เป็นค่าเงินที่มีการค้าขายมากเป็นอันดับสอง รองจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยจาก 1 ยูโร คือ 100 เซนต์ ค่าเงินยูโร เป็นค่าเงินที่มีการใช้สำรองมากเป็นอันดับ 2 ตามหลังค่าเงินดอลล่าร์เช่นเดียวกัน ด้วยสาเหตุที่มันเป็นผูกกับสหภาพยุโรป ทำให้ค่าเงินยูโร เป็นค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจหลายประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี กรีซ ซึ่งแต่ละประเทศมีอุตสาหกรรรมหลายประเภทด้วยกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ธนาคารกลางยุโรป หรือ European Central Bank ซึ่งเป็นผู้ที่บริหารและกำหนดนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศยุโรป โดยมีคณะกรรมการจาก 19 ประเทศ โดยกลุ่มคณะกรรมการจะมีทุนจัดตั้งโดยมีกลุ่มสมาชิก 28 ประเทศเป็นเจ้าของ

 

ค่าเงิน JPY

ค่าเงินเยน ญี่ปุ่น หรือตัวย่อ JPY เป็นค่าเงินของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นค่าเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของตลาดค้าเงิน และเป็นค่าเงินที่มีการใช้เป็นเงินสำรองเป็นอันดับ 3 ของค่าเงินสำรอง แนวคิดของค่าเงินนั้นผูกกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ดูแลนโยบายทางการเงินโดย ธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ 0  และอย่างที่ทราบกันดี ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในประเทศเป็นหลัก อุตสาหกรรมหลักในประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของประเทศ

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งของประเทศ ที่แตกต่างจากเศรษฐกิจจีนเนื่องจากประชากรคนจีนเยอะทำให้เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ แต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีประชากรมาก แต่มีเทคโนโลยีเป็นสำคัญ นอกจากนี้ด้วยความที่ไม่มีทรัพยากรมานัก (ยกเว้นทางทะเล) ญีปุ่นยังเผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ด้วยการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมทำให้ญี่ปุ่นสามารถผ่านปัญหามาได้ทุกครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการวิเคราะห์ค่าเงินของญี่ปุ่นด้วย

ภาพที่ 6  ตัวย่อสกุลเงิน – ประเทศญี่ปุ่น

ตัวย่อและเบื้องหลังเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหลัก ๆ ในค่าเงินที่กล่าวไปแสดงความสอดคล้องกันของค่าเงินและเบื้องหลังเศรษฐกิจที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของประเทศ เทรดเดอร์จึงต้องสนใจภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ความเป็นไปในโลกการเงินจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้วย

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น