เส้น

ทฤษฎีการล่าที่ใช้ใน Forex  

จบบทความเรื่องทฤษฎีราคาไปแล้ว จะเห็นว่าผมประยุกต์ใช้ การล่าของสิ่งแวดล้อม สัตว์ในระบบนิเวศน์มาใช้กับระบบนิเวศน์ เมื่อเราพูดถึงทฤษฎีการล่าแล้ว รายใหญ่ย่อมกินรายย่อย เอ๊ย ปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็ก เป็นธรรมดา  อย่างไรก็ตาม การล่าของสัตว์นักล่าไม่ได้หมายความว่า จะจำเพราะไว้แค่ว่าต้องเป็นอะไรแบบไหน การล่าอาจจะเกิดขึ้นในสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเหยื่อของมันมาก ๆ เราลองนึกถึงขนาดเหยื่อที่ใหญ่ ถ้าเราล้มมันได้เราก็กินได้นานและไม่ต้องล่าไปอีกนาน ทำให้ประหยัดแรงได้มากพอสมควร ไม่ว่าจะล่าแบบไหนก็มีกลยุทธ์ทั้งนั้น

ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะใช้ทฤษฎีการล่าของสัตว์ต่าง ๆ ประยุกต์เป็นกลยุทธ์ และเขียนเป็นกลยุทธ์ที่มีในโลกของการล่า เป็นกลยุทธ์ไปว่ามันสามารถเทียบได้กับการเทรด Forex รูปแบบใดบ้าง  แต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่า กลยุทธ์แบบนั้นคืออะไรใน Forex เราต้องรู้เสียก่อนว่า มีการล่าแบบไหน และต้องใช้อะไร?

การล่า

การล่านั้น คือ วิธีการที่นำมาได้ซึ่งเป้าหมาย เข้าถึงได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวิธีการของสัตว์ขนาดใหญ่เท่านั้น สัตว์ขนาดเล็กก็มีกลยุทธ์เหมือนกัน การล่าจึงไม่จำเพาะไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งการล่าที่สำเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบคือ  ผู้ล่า  ผู้ถูกล่า และ กลยุทธ์ เพียงแค่ 3 ตัวแปรนี้ก็ปวดหัวน่าดูเหมือนกัน เพราะสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของการล่า คือ ผู้ล่านั้นคือตัวอะไร มีอาวุธอะไร และอาวุธจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ ลักษณะของผู้ถูกล่าก็เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์เช่นกัน การใช้กลยุทธ์ผิดประเภทกับผู้ถูกล่าย่อมสร้างความเสียหายให้กับตัวเองได้

เสือชีต้าห์ มีอาวุธคือ เขี้ยวที่สามารถขย้ำเหยือของมันได้ สังหารเหยื่อเพื่อกินเครื่องในของเหยื่อ ฉะนั้นอาวุธของมันคือ เขี้ยว แต่การที่จะกินเครื่องในได้นั้น ต้องฆ่าเหยื่อเสียก่อน แล้วการที่กินแค่เครื่องใน ซึ่งมีปริมาณน้อยจะต้องกินเหยื่อขนาดตัวพอ ๆ กับ ตัวมันเองหรือเล็กกว่าเล็กน้อยเพื่อให้พออิ่ม ทำให้การจับเหยื่อขนาดนั้น อาจจะเป็นเรื่องยาก เช่น กวาง ไวล์เดอบีส ลูกควายป่า ลูกม้าลาย หมูป่า สัตว์เหล่านี้มีความเร็วพอสมควร ถ้าจะจับพวกมันได้ก็ต้องวิ่งเร็วกว่าพวกมัน ฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้คือ ความเร็ว

นอกจากนี้จะใช้ความเร็ววิ่งไล่กวดก็อาจจะไม่สำเร็จทุกครั้งไป ก็ต้องมีวิธีการหมอบคลานเข้าไปอีก ถึงจะประสบความสำเร็จจะเห็นว่า องค์ประกอบของการล่านั้นมีองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ นา ๆ ถ้าเราไม่พิจารณารายละเอียดปลีกย่อยนี้ดีดีหล่ะ มันจะเป็นยังไง?  ลองจินตนาการถึงงูหลาม ที่กินเม่นเข้าไปทั้งตัว ผู้อ่านคงนึกสภาพออกว่า คงเจ็บปวดทั้งผู้ที่กินและผู้ถูกกิน

นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่า มันมีอะไรบ้างในนี้

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์การล่าที่สำเร็จ
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/The-potential-strategies-for-a-predator-attacking-a-prey-in-turbulent-conditions-The_fig4_276353192

ประเภทกลยุทธ์การล่า

กลยุทธ์การล่า แม้ว่าจะมีสัตว์หลายประเภท แต่ว่าการล่านั้นไม่ได้มีหลายรูปแบบอย่างที่เราเข้าใจ เพราะว่าวิธีการล่าที่ได้ผลที่สุดคือ การลงทุนที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง สร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมา แล้วแต่ประเภทของตัวเอง  โดยแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

กลยุทธ์การรุม

กลยุทธ์การรุม มักจะใช้กันในสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง และเหยื่อมีขนาดใหญ่กว่าตัวเดียวที่จะล่าได้ เช่น พวกหมาป่า แต่ไม่ได้หมายความว่าสิงโตจะรุมนะครับ บางครั้งก็ช่วยกัน บางครั้งก็ล่าตัวเดียว การล่าแบบหมาป่า สำหรับเหยื่อขนาดใหญ่กว่าจึงชัดเจนกว่า แต่ว่าในรายละเอียดเราก็จะไปเจาะรายกลยุทธ์กัน

กลยุทธ์การซุ่มโจมตี

กลยุทธ์การซุ่มโจมตี จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังเป็นส่วนใหญ่ เหยื่ออาจจะมีขนาดเล็ก หรือ ใหญ่กว่าไม่มาก แต่ว่ามีความสามารถที่เหนือกว่าผู้ล่า เช่น มีความเร็วมากกว่า หรือใช้เพื่อประหยัดแรงผู้ล่า ลดความเสี่ยงในการพลาด เป็นต้น

กลยุทธ์การใช้กำลังบังคับ

เป็นการล่าแบบซึ่งหน้า ส่วนใหญ่ใช้กับสัตว์ใหญ่กว่า เช่น สิงโตล่าสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเช่น ม้าลาย ไม่มีเทคนิคพิเศษ แค่วิ่งไล่กัดเท่านั้น กลยุทธ์ประเภทนี้พบในสัตว์ขนาดใหญ่และล่าเพียงลำพัง

กลยุทธ์ใช้อาวุธเครื่องมือพิเศษเฉพาะ

เป็นกลยุทธ์สำหรับสัตว์ที่มีอาวุธเฉพาะ เช่น ปากของนกปากห่างที่ออกแบบมาสำหรับแกะหอย เช่น ความเร็วของเสือชีต้าห์ที่เร็วมาก ความสามารถ ในการยิงพ่นน้ำได้ของปลาเสือพ่นน้ำใส่แมลง หรือ กิ้งก่าคาเมเลี่ยนที่มีลิ้นยาวเป็นพิเศษ เป็นต้น การพัฒนาอาวุธเครื่องมือเฉพาะนี้เห็นได้ในบางกลุ่มเท่านั้น

กลยุทธ์การหาช่องโหว่

กลยุทธ์การหาช่องโหว่ ก็คล้าย ๆ กับการซุ่มโจมตี แต่ไม่ใช่เสียทั้งหมด บางครั้งอาจจะเป็นผู้ล่ากับผู้ล่าด้วยกันเอง ที่พลาดพลังให้กัน เมื่อเจอช่องโหว่ก็จะเข้าโจมตี เช่น จรเข้เคย์แมน กับเสือจากัวร์ ที่ย่องเข้าด้านหลังของจรเข้

กลยุทธ์การใช้อุบาย

กลยุทธ์การใช้อุบาย หลายคนอาจจะพบว่าไม่มีในสัตว์ แต่ว่าพบได้เช่นกัน นกบางชนิด ตกปลาโดยใช้ขนมปังล่อปลาอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พบได้ในสัตว์ที่มีความฉลาด หรือ หมาป่าที่มีการใช้อุบายในการต้อนฝูงกวางมูส ให้ไปหาทิศทางที่ฝูงตัวเองอยู่ หรือ การแยกกวางออกมาเดี่ยว เป็นต้น

กลยุทธ์การแฝงตัว

กลยุทธ์การแฝงตัว เป็นการพรางตัว การซ่อนตัวเพื่อให้ศัตรูเข้ามาในระยะที่ง่ายต่อการโจมตี เช่น ปลาหมึกเปลี่ยนสี หรือ ปลาบางชนิดมุดทรายเพื่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้

กลยุทธ์แบบกาฝาก

เป็นกลยุทธ์ของสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเหยื่อมาก ๆ เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะประสบความสำเร็จสูงมากชนิดหนึ่ง เพราะว่า การเลือกเหยื่อตัวใหญ่ทำให้สามารถอยู่รอดได้นาน เช่น เห็บ เหาฉลาม แมงกินลิ้นในปลา พยาธิ หรือ ปรสิต ของสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งได้ผลในระยะยาว

กลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมด ผมจะกล่าวโดยทั่วไปโดยเจาะลึกทีละกลยุทธ์ เพื่อแสดงให้ดูว่าสามารถใช้กับ Forex ได้อย่างไร โดยท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กลยุทธ์ของตัวเอง หรือใช้เป็นแนวทางการสร้างกลยุทธ์ Forex ของตัวเองขึ้นมา

Keywords: กลยุทธ์การเทรด กลยุทธ์ Forex การสร้างกลยุทธ์

 

ทีมงาน : thaibrokerforex.com

เส้น