เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : การสร้างอาวุธของตัวเอง

 

หลังจากที่เราได้ขั้นตอนการเทรดมา 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1. การวางแผน 2. การกำหนดเป้าหมาย 3. การกำหนดวิธีการ 4. การประเมินผล 5. การปรับปรุงวิธีการ สำหรับขั้นตอนที่ 1 นั้น คือการวางแผน คุณสามารถย้อนไปอ่านบทความ หลักการเทรดให้ได้กำไร แล้วนำมาใช้ในการวางแผนได้ มันคือมุมมอง ทัศนคติในการปรับ Leverage การปรับเงินทุน การกำหนดผลตอบแทนในการเทรด และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าพูดพล่ามทำเพลงไปอ่านได้เลย  ส่วนในการกำหนดเป้าหมาย มันคือ การเลือกค่าเงิน เลือก Time Frame เลือกจังหวะการเทรด การที่จะได้มาซึ่งสิ่งพวกนี้ คือ คุณต้องมีอาวุธ!!! เสือชีต้าร์มีอาวุธ คือความเร็ว เสือจากัวร์ มีอาวุธคือ ความสามารถในน้ำที่ลดความเสียเปรียบจากจรเข้ แต่ก็มีสัญชาตญาณนักล่าที่ดุดัน มีร่างกายแข็งแรง ที่ปล้ำกับจรเข้ ยกมันขึ้นไปกินบนบกได้ แม้แต่นักล่าก็ยังล่านักล่าด้วยกัน การล่าพวกสัตว์กินพืชอาจจะล่าง่ายไม่ต้องเสี่ยงกับการต่อสู้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่พวกมันระแวดระวังภัยสูง การล่าสัตว์นักล่าด้วยกันพวกมันไม่ค่อยระวังภัย เพราะย่ามใจคิดว่าตัวเองก็เป็นนักล่านั่นแหละคือโอกาส แต่ก็ต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับจรเข้ ดังนั้น จะต้องมั่นใจว่า การโจมตีจรเข้จะต้องจบภายในคราวเดียวเท่านั้น อาวุธของมันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คุณหล่ะ คุณมีอาวุธหรือยัง คุณเข้าเทรดสะเปะสะปะ หรือว่าเลือกเหยื่อนาน ซุ่มอยู่ หรือว่า หุนหันเทรดไปเรื่อยทุกสถานการณ์ตามอารมณ์ตัวเอง เทรดเดอร์หลายคนไม่รู้ไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย จะเทรดตลอดเวลา อยู่นั่นแหละ เสือตัวนึงล่าเหยื่อจะอยู่ได้หลายวัน ของเราพอเทรด Time Frame 1 ชั่วโมงแล้ว จะเทรดทุกชั่วโมงอยู่นั่นแหละ มันไม่มีเหยื่อโผล่มาทุกครั้งหรอก  คนที่โผล่หัวออกไปเป็นเหยื่อ คือเรามากกว่า

 

สร้างอาวุธ

ตอนนี้จะกล่าวถึงการสร้างอาวุธ ที่ใช้ได้ ถ้าจะให้เปรียบอาวุธของผมก็ประมาณมีดปลายแหลมที่ติดปลายไม้เป็นหอกเท่านั้นสำหรับชาวป่าที่ต้องใช้มันหากิน คุณต้องพัฒนาอาวุธขั้นเทพของคุณเอง อาวุธของผมไม่ได้ดีเด่อะไรแต่ว่ามันใช้ได้ ก็คือ ใช้ได้ผล ผมจะใช้ตัวอย่างอาวุธจากชุดบทความเรื่อง ระบบเทรดที่ได้กำไร คือ!! การใช้ Equidistance Chanel ในการเทรด เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่ธรรมดาที่สุด ไร้การปรุงแต่ง เป็นไปตามจินตนาการของเราได้มากที่สุดเกี่ยวกับราคา อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่องมือที่จับกับราคาต้องมีสมมุติฐาน และการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ต้องมีเหตุผล เช่นเดียวกับ การจับปลา เราต้องมีเครื่องมือที่เป็นเหยื่อล่อเหยื่อมายิงปลา หรือ ปืนปลายฉมวก ก็ต้องมีเครื่องยิง ต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราเห็นตัวแปลา มีความสอดคล้องกันของเหตุผล ฉะนั้น เรามาเริ่มที่ตรงนั้น

การใช้ Equidistance กำหนดอยู่ 2 – 3 อย่าง คือ

การใช้ Equidistance เรายอมรับว่า รูปแบบของราคานั้นมีขนาดคงที่อยู่ช่วงหนึ่ง หรือ ตลอดไป ซึ่งเป็นสองสมมุติฐาน ถ้าเรายอมรับว่า มีขนาดคงที่อยู่ช่วงหนึ่ง ก็แสดงว่าคงที่ตลอดไป ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงกรอบการใช้ Equidistance ในราคาทองคำ Daily

จากรูปที่หนึ่ง ผมใส่กราฟ Equidistance 2 ช่วง การจะใช้ Equidistance ต้องยอมรับสมมุติฐานใด สมมุติฐานหนึ่งก่อนว่า ความสูงของเส้นของเส้น ของ Equidistance นั้นเท่ากันตลอดทุกเวลาหรือว่าไม่ตลอดทุกเวลา ในนั้นมี Equidistance สีแดง และ สีเหลืองถ้าเรายอมรับว่ากรอบของมันเท่ากัน เราก็ต้องวัดระยะห่างของมันเท่ากัน เมื่อราคาไม่ได้มาถึงกรอบบนและกรอบล่างเราก็จะไม่ทำการเทรด แบบนี้ หรือถ้าหากเรายอมรับว่า กรอบของ Equidistance ของ 2 กรอบสีแดงและสีเหลืองไม่เท่ากัน หมายความว่า เราต้องทำการตีเส้นแบบอิสระใหม่ทุกครั้ง และเราจะกลับไปใช้สมมุติฐานกรอบเท่ากันไม่ได้ แล้วทำไมกรอบของราคาทุกช่วงของมันต้องเท่ากันหล่ะ? นี่เป็นคำถามที่ดีแต่ว่าต้องตอบคำถามของการใช้ Equidistance ก่อน นั่นคือ ทำไม Equidistance ถึงใช้ได้

 

ทำไม Equidistance ถึงใช้ได้

นี่เป็นคำถามแรกของเรา ที่เราจะต้องทำการตรวจสอบอาวุธของเราว่าทำไม มันถึงใช้ได้  อย่างที่ได้กล่าวในทฤษฎีการล่า ว่าการล่านั้นประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม แต่คนที่กำหนดตลาดได้มีเพียงกลุ่มเดียวคือ กลุ่มที่ 1 เขาเหล่านั้นจะเป็นคนกำหนดทิศทางตลาด ไม่มีรูปแบบและทิศทางชัดเจน ไม่มีเวลาที่แน่นอน แต่ทุกอย่างจะต้องมีองค์ประกอบที่เข้ากันเขาถึงจะทำการกำหนดทิศทางตลาด นั่นคือ Market Sentiment ต้องดี คือ อารมณ์ตลาดอยู่ในขาขึ้น เป็นต้น สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้คือ การพิสูจน์สมมุติฐานราคาของเราไปทีละบทความ ซึ่งอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแน่นอน

สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง  2 ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว  3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง

ทั้ง 3 ประเด็น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหาและพิสูจน์ให้ได้ในกราฟของ Forex หรือ สินทรัพย์ใด ๆ ก็ตาม อย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วทฤษฎีของผมใช้ได้ทุกตลาด เพราะว่า โลกของเรามันคือการล่า ล่าเงิน ล่าส่วนต่าง ล่าเพื่ออยู่รอด เงินก็มีอยู่เท่าเดิม แล้วมีคนอยากได้ก็ต้องแสวงหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีแตกต่างกันนั่นแหละ บทความต่อไปเราจะพิสูจน์ 3 สมมุติฐานแรกนั้น

Keywords: Equidistance การสร้างเครื่องมือ Forex  การพิสูจน์สมมุติฐานราคา

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น