นโยบายการใช้งาน

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องตกลงและยอมรับว่า ThaiBrokerForex.com เป็นเพียงเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ Forex เท่านั้น ทางเราไม่มีการบริการลงทุน หรือระดุมทุนแต่อย่างใด 

เนื้อหาในส่วนกลยุทธ์การลงทุนหรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในเว็บไซต์เป็นเพียงการนำเสนอให้แนวทางกับผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ในอนาคต และผู้ใช้บริการต้องตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตลาด Forex และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสูงค่อนข้างสูง ผู้ใช้บริการอาจกำไรหรือขาดทุนก็ได้ ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใดๆจากตัวผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.