เส้น

ระบบ MACD 4H

 

 บทความ ต่อไปนี้เป็นบทความเกี่ยวกับระบบเทรด ซึ่งเป็นการแนะนำระบบเทรดเบื้องต้นสำหรับการเทรด ผมจะทำการแนะนำระบบเทรดที่ออกแบบอย่างง่ายสำหรับการเทรด Forex โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ปรากฏใน MT4 โดยในรอบนี้นำเสนอระบบ MACD 4H  สำหรับการเทรดตามเทรนด์ หรือระบบ Positional Trading เป็นระบบที่น่าสนใจ เพียงแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าต้องเจอสัญญาณหลอกบ่อย ในวันนี้ผมจึงนำระบบ MACD 4 H มานำเสนอและแนะนำสำหรับมือใหม่ในการนำระบบมาฝึกใช้ โดยมีรายละเอียดในการทำงานของระบบดังต่อไปนี้

เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้สำหรับระบบ MACD 4H มีเพียงตัวเดียว คือ MACD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง  ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง MACD สำหรับการเทรด 4 ชั่วโมง

จากภาพเป็น MACD ค่า 26 , 50, 9 เป็นค่าที่ปรับจูนขึ้นเพื่อสะท้อนการแกว่งตัวของราคา  สำหรับการเทรด แบบตามเทรนด์นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ เราไม่สามารถเข้าเทรดในช่วงกลับตัวได้ มันจะต้องยอมเข้าเทรดช้ากว่าปกติ เพราะว่า สัญญาณที่ให้นั้นจะช้ากว่าปกติมาก ในค่า MACD ที่ผมตั้ง ผมจะเอาเกณฑ์การแกว่งตัวของราคาเป็นตัววัด เช่น กราฟช่วงนี้ลง แท่ง Histogram ของ MACD ก็จะต้องลง ขณะที่เทรนด์เป็นขาขึ้น MACD ก็ต้องเป็นขาขึ้นตามไปด้วย 

การอ่านสัญญาณ

การอ่านสัญญาณเทรด MACD ต้องยอมรับเงื่อนไขอย่างหนึ่งก่อนสำหรับคนที่ตั้งค่า MACD คือ ควรจะใช้ค่าที่ผมตั้งให้ คุณสามารถปรับจูนให้เข้ากับกราฟได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินไหน ค่าการเหวี่ยงไม่ตรงกันอย่างแน่นอน และที่สำคัญมันไม่สามารถใช้ได้ตลอดทุกค่าเงิน และตลอดเวลาต้องมีการปรับจูนตลอด ฉะนั้นค่ามาตรฐานกลางก็ควรจะเป็นค่าที่ปรากฏในกราฟ เงื่อนไขของการเทรด Forex ที่สำคัญ มีดังนี้

 1. การตั้งค่าของ MACD อาจจะไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
 2. บางครั้งกราฟเป็นช่วงผันผวนสูง สิ่งที่เราต้องยึดถือคือ กราฟเป็นหลัก ฉะนั้นต้องมีการตั้งค่า MACD ให้เข้ากับกราฟด้วย
 3. การเทรดไม่สามารถเข้าเทรดในกราฟ ณ จุดต่ำสุด และ สูงสุดได้ตลอดเวลา คุณอาจจะโชคดีในบางครั้งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
 4. สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคือ อนาคต

สำหรับเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อเป็นข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้นในตลาด เราได้แต่ทำการคาดเดาเท่านั้นครับ โดยเร่าจะมาอ่านสัญญาณการเทรดกันเลย

การเทรดกราฟ MACD 4H จะต้องใช้ MACD 4H เป็นจุดเข้าเทรดครับ จุดเข้าเทรดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ แท่ง Histogram นั้นอยู่สูงกว่า เส้น MA เท่านั้นและต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเส้น 0 ก็คือเส้นกึ่งกลางของแท่ง Histogram นั่นแหละ

รูปที่ 2 แสดงจุดเข้าเทรด และจุด 0

จากรูปที่ 2 จะเห็นววงกลมสีเหลืองสำหรับสุดเข้าเทรด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแล้วมันจะช้า เราจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อแท่ง Histogram (สีเทาทีบ) สำหรับท่านี่เป็นแท่งไม่ต้องสนใจครับ เพราะผมปรับให้แท่งมันหนา มันเลยไม่มีช่องว่างเห็นเป็นแท่ง แต่คุณสมบัติของมันก็เหมือนกันทุกประการณ ในการเข้าเทรด เพื่อให้สัญญาณกรองสัญญาณหลอก ท่านต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมา ซึ่งเงื่อนไขที่ว่าก็คือ สำหรับการ Buy และ Sell มีดังนี้

Buy :

 1. แท่ง Histogram ต้องต่ำกว่าค่า 0 เท่านั้น
 2. เส้น MA สีแดง อยู่ต่ำกว่าแท่ง Histogram ตามวงกลมสีเหลือง
 3. ค่า Histogram ต้องมีค่าสุดโต่งสูง อย่าเทรดเมื่อ Histogram ค่าต่ำและใกล้เส้น 0 ทั้งสองฝัง (ดูตัวอย่างในรูปที่ 3)

Sell :

 1. แท่ง Histogram ต้องสูงกว่าค่า 0 เท่านั้น
 2. เส้น MA สีแดง อยู่สูงกว่าแท่ง Histogram ตามวงกลมสีเหลือง
 3. ค่า Histogram ต้องมีค่าสุดโต่งสูง อย่าเทรดเมื่อ Histogram ค่าต่ำและใกล้เส้น 0 ทั้งสองฝัง (ดูตัวอย่างในรูปที่ 3)

เงื่อนไขฝั่ง Sell จะตรงข้ามกับฝั่ง Buy  การส่งคำสั่งจึงใช้หลักการตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เราต้องกรองสัญญาณหลอกออกไปด้วย โดยสัญญาณที่ไม่เข้าเทรด คือ สัญญาณลักษณะตามภาพต่อไปนี้

รูปที่ 3 แสดงรูปสัญญาณหลอกในวงกลมสีเหลือง

จากรูปที่ 3 แสดงถึงสัญญาณหลอกโดยสีเหลือง จะเห็นว่า ยอดภูเขาของ Histogram จะไม่สูงเท่ากับ สีเขียว เราจะใช้สัญญาณนี้เป็นจุดบอกง่าย ๆ ว่า ไม่ควรจะเทรด เพราะว่า ความผันผวนต่ำ ไม่ยากใช่ไหมครับ

จุดออก

เราพูดถึงจุดเข้าและจุดที่ไม่ควรเทรดมาเยอะ เราต้องหาจุดออก กันบ้างแล้วครับ สำหรับจุดออก คือ จุดตรงข้ามกับฝั่ง Buy แต่ไม่ใช่ จุดที่เราต้องส่งคำสั่ง Sell นะครับ จุดคำสั่ง Sell นั้นจะช้าไปแล้วเพราะว่าราคามีการกลับตัวมาพักใหญ่ สำหรับจุดออก เราก็ต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องยอมรับดังต่อไปนี้

 1. เราไม่สามารถออกจุดที่สูงสุดของราคาได้
 2. เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่

สิ่งที่เราต้องทำคือ เตรียมพร้อม การตั้ง `Stop loss และ Trailing Stop เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทรด เพื่อให้เราไม่ขาดทุนเยอะนั่นเอง ต่อไปจุดออกจะแสดงดังภาพต่อไปนี้

รูปที่ 4 แสดงกราฟ จุดออก

มีเงื่อนไขของการออก ออเดอร์ Long คือ Histogram อยู่ข้างบน (กรอบสีเหลือง) และ กรอบสีแดงให้หาจังหวะออกในตอนที่มีแท่งเทียน ยาวกว่าแท่งอื่น ๆ ดังตัวอย่างในกรอบสีแดง ในกราฟ นั่นแปลว่าเราทำราคาได้ดีพอสมควร ซึ่งถ้ามันไม่เกิด ราคาก็จะชน Trailing Stop ที่เราเลื่อนตามมานั่นเอง หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเทรดครับ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น