รู้กลยุทธ์การเทรด Breakout ที่ขาใหญ่ใช้กันแล้วเทรดตาม

เส้น

รู้กลยุทธ์การเทรด Breakout ที่ขาใหญ่ใช้กันแล้วเทรดตาม

                กลยุทธ์ Breakout เป็นที่นิยมในการเทรดของขาใหญ่เป็นหลัก เพราะเมื่อพวกเขาสะสม positions ได้ตามต้องการหลังจากเข้าเทรด เป็นการใช้ประโยชน์จาก stop loss orders ของ trapped traders ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิด breakout เกิดขึ้น ยิ่งเขาเห็น stop loss orders เยอะเพราะมีการเปิด positions เยอะพวกเขาต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อกำไร

                Breakout ไม่ได้รวมหมายถึง demand/supply แนวคิด demand/supply อ้างถึงกองออเดอร์ที่เป็นต้นตอเป็นหลักหวังเทรดเมื่อราคากลับมา แต่พอเป็น Support/Resistance หมายถึงการมีจำนวนครั้งที่ราคากลับมาเทสประกอบ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

  • Support และ Resistance breakouts และ
  • Swing High และ Swing Low breakouts

การเทรด Breakout เป็นการเทรดราคาหลุดกรอบ โดยกลับจะเป็นแนวรับและแนวต้านที่ราคาวิ่งมาอยู่สักระยะ ส่วนมากก็จะเป็นช่วงที่ขาใหญ่ต้องการสะสมออเดอร์เป็นหลัก เลยทยอยสะสมเพราะไม่ต้องการเปิดเผย การเทรด Breakout จะได้ดีแบบขาใหญ่เทรดต้องเป็น genuine breakout หรือเบรคจริงไม่ได้เบรคหลอกหรือ false breakout

เบรคจริงหรือ Genuine Breakout จะปรากฏเป็นแท่งเทียนยาวๆ ปิดทางที่ราคาเบรคและมีหางบาร์น้อยหรือไม่มีเลยยิ่งดี มีความเร็วในการเบรค เพราะบอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงเพื่อต้องการดันราคาไปต่อด้วยการหวังจะใช้ stop loss orders จากเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดและเทรดเดอร์ที่รอเข้าตลาดด้วยคำสั่ง buy stop orders หรือ sell stop orders

                 Support/Resistance Breakout จะเกิดหลังจากมีการเทสที่แนวรับแนวต้านหลายรอบเพราะ unfilled orders หรือ limit orders ที่พื้นที่ S/R ลดลงและกลายมาเป็น long/short positions และ positions ก็จะมีการตั้ง stop loss กำกับทุกๆ positions ที่เกิดขึ้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่จะกระทบพอร์ตโดยรวม ดูวงกลมที่เกิดการ breakout หลังจากที่ราคามาเทส resistance หลายรอบ มีการใช้หรือซึมซับออเดอร์ที่ resistance ไปด้วยเลยทำให้ราคาเบรคได้ง่ายแถมมี trapped traders เกิดทันทีเมื่อราคาเบรคขึ้นมา

                รูปแบบที่สอง การเทรดเมื่อราคาเบรค Swing High หรือ Swing Low โดยหลักการเบื้องต้นให้หาจุด swing ที่เกิดเป็นรูปตัว V  คือมีราคาขึ้นแล้วทำจุด top และราคาลงอย่างรวดเร็ว (ตรง swing แบบนี้มองเป็น supply แบบ Rally-Base-Drop และ Demand แบบ Drop-Base-Rally)

                จะเห็นว่า สิ่งที่ต้องการดูคือลักษณะการเบรคว่าเป็นการเบรคจริงไม่ใช่หลอก เพราะมี false breakout เกิดขึ้นประจำพอๆ กันกับ genuine breakout ดังนั้นเมื่อจะเทรดตามต้องดูให้ออกว่าเป็นการกระทำของขาใหญ่หรือเปล่า เพราะหลักสำคัญของ Breakout คือการบังคับใช้พวก stop orders จากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด ที่ใช้คำสั่ง stop loss กำกับ open positions ที่เปิดอยู่และ breakout traders ที่รอเข้าเทรดตามที่ราคาเบรค ตรงพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ stop loss orders

                ขั้นตอนแรกดูให้ชัดเจนว่า support/resistance หรือ swing high/low ที่เป็นรูปตัว V  ต้องชัดเจนมีการมาเทรดจริงหรือเปล่า เมื่อมองชาร์ตย้อนหลังหรือมองมาทางช้ายมือ การมาเทสหรือการที่ราคากลับมาพื้นที่เดียวกันแม้บอกว่ามีการเข้าเทรดจริง ก็ต้องดูว่าผลจากการเข้าเทรดแต่ละครั้งเป็นอย่างไรประกอบ เพราะการเข้าเทรดขาใหญ่ไม่ได้ดันราคาทันที พวกเขาจะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งด้วย breakout เมื่อพวกเขาสะสม positions ได้มากพอที่พวกเขาต้องการ  แหล่งที่มาเป็นจุดสำคัญเพราะดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ให้หันมาสนใจจุดนี้เป็นการเพิ่ม liquidity เข้าไปจุดนี้เรื่อยๆ สิ่งที่ขาใหญ่ทำคือสะสม positions แล้วเบรคเพื่อทำกำไร

                ข้อสองดูว่าเป็นการเบรคจริงหรือเปล่า เพราะต้องมองที่เจตนาขาใหญ่เป็นสำคัญเพราะบางทีขาใหญ่ต้องการจะเข้าเทรดเอง แต่ต้องการที่จะเข้าเทรดที่ราคาดีกว่า และมั่นใจว่าจะมีออเดอร์ตรงข้ามไปหา limit orders พวกเขาที่ต้องการเข้าตลาด มีแต่ใช้ stop loss orders เป็นประโยชน์ ดังนั้นนอกจากดูลักษณะที่ราคาเบรคเป็นอย่างไร (ต้องการเบรคแรงและเร็ว)  ยังต้องรอดูบาร์ปิดก่อนด้วย เพราะการเปิดแรงและเร็ว อาจไม่ได้จบลงที่ราคาปิดทางที่ราคาเบรค ทำเกิดกลายเป็นเบรคจริงเกิดได้ พอเวลาปิดของแท่งเทียน ราคาอาจย้อนกลับมาทันทีเป็นการวิ่งสวนกับทางที่เกิด momentum ตอนแรก สุดท้ายปิดต่ำกว่าตอนเปิดแล้วดันราคาไปด้วย ต้องรอเห็นการยืนยันด้วยลักษณะการเบรคและปิดประกอบเป็นสำคัญ ค่อยจะบอกได้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริงหลังจากสะสม positions

                ข้อสามเปิดเทรด  การเปิดเทรดถ้ามีประสบการณ์จะเห็นว่าหลังจากราคากลับมาเทส support/resistance หลายรอบแต่การเด้งราคาน้อยลงไปทุกทีบอกว่าไม่มีเทรดเดอร์ทางฝั่ง support/resistance อยากเข้าเทรดแล้ว เมื่อเห็นการยืนยันว่าเป็นการเบรคจริงจะเปิดเทรดตามด้วยการดูที่ timeframe น้อยประกอบ แต่ต้องเน้นให้เป็นการเปิดเทรดตอนราคากลับมาเทสจุดที่ราคาเบรคจะดี เลยต้องรอให้ราคาเบรคปิดก่อน เพื่อยืนยันการเบรคจริงก่อน แล้วราคามาเทสอีกรอบจะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สูง  และไม่จำเป็นต้องรอ price action ยืนยันก็สามารถเปิดเทรดได้เลย เพราะการเข้าเทรดของขาใหญ่ เมื่ออ่านออกว่าขาใหญ่ทำอะไร ไม่จำเป็นต้องรอการยืนยัน หากท่านรอการยืนยันจะเป็นการเข้าช้า สัดส่วน risk:reward จะเปลี่ยนไป

                ข้อสี่ stop loss ควรจะกำหนดที่ต้นตอ ตอนที่ทำให้เกิดการเบรคจะดี เพราะแม้ว่าจะไกลแต่โอกาสที่ราคาไปแตะจะน้อย ถ้าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ตอนที่เกิด breakout จริง ขาใหญ่จะไม่ยอมให้ราคากลับไปที่ต้นตอได้ เพราะถ้ากลับไป อาจเจอขาใหญ่ที่ใหญ่กว่าเข้าเทรดเพื่อดันราคาไปต่อได้  

                ข้อห้าการกำหนด take profit เบื้องต้นก็เป็นพื้นที่ๆ ราคาไปไกลมากสุดตอนที่เกิดราคาเบรคก่อนกลับมาเทส

                หลักสำคัญของการเทรด breakout ตามขาใหญ่ คือเห็นว่าขาใหญ่สะสม positions ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ดันราคาด้วยการออกจากตลาดของ trapped traders ที่ต้องใช้ stop loss orders ดังนั้นการมองแค่จุดพวก support/resistance หรือ swing high/low ยังไม่พอ ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาแต่ละครั้ง โครงสร้างเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเป็นตัวเพิ่มความเป็นไปได้ของการเบรค

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น