เส้น

รู้กลยุทธ์การเทรด Breakout ที่ขาใหญ่ใช้กันแล้วเทรดตาม

                กลยุทธ์ Breakout เป็นที่นิยมในการเทรดของขาใหญ่เป็นหลัก เพราะเมื่อพวกเขาสะสม positions ได้ตามต้องการหลังจากเข้าเทรด เป็นการใช้ประโยชน์จาก stop loss orders ของ trapped traders ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิด breakout เกิดขึ้น ยิ่งเขาเห็น stop loss orders เยอะเพราะมีการเปิด positions เยอะพวกเขาต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อกำไร

                Breakout ไม่ได้รวมหมายถึง demand/supply แนวคิด demand/supply อ้างถึงกองออเดอร์ที่เป็นต้นตอเป็นหลักหวังเทรดเมื่อราคากลับมา แต่พอเป็น Support/Resistance หมายถึงการมีจำนวนครั้งที่ราคากลับมาเทสประกอบ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

  • Support และ Resistance breakouts และ
  • Swing High และ Swing Low breakouts

การเทรด Breakout เป็นการเทรดราคาหลุดกรอบ โดยกลับจะเป็นแนวรับและแนวต้านที่ราคาวิ่งมาอยู่สักระยะ ส่วนมากก็จะเป็นช่วงที่ขาใหญ่ต้องการสะสมออเดอร์เป็นหลัก เลยทยอยสะสมเพราะไม่ต้องการเปิดเผย การเทรด Breakout จะได้ดีแบบขาใหญ่เทรดต้องเป็น genuine breakout หรือเบรคจริงไม่ได้เบรคหลอกหรือ false breakout

เบรคจริงหรือ Genuine Breakout จะปรากฏเป็นแท่งเทียนยาวๆ ปิดทางที่ราคาเบรคและมีหางบาร์น้อยหรือไม่มีเลยยิ่งดี มีความเร็วในการเบรค เพราะบอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงเพื่อต้องการดันราคาไปต่อด้วยการหวังจะใช้ stop loss orders จากเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดและเทรดเดอร์ที่รอเข้าตลาดด้วยคำสั่ง buy stop orders หรือ sell stop orders

                 Support/Resistance Breakout จะเกิดหลังจากมีการเทสที่แนวรับแนวต้านหลายรอบเพราะ unfilled orders หรือ limit orders ที่พื้นที่ S/R ลดลงและกลายมาเป็น long/short positions และ positions ก็จะมีการตั้ง stop loss กำกับทุกๆ positions ที่เกิดขึ้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่จะกระทบพอร์ตโดยรวม ดูวงกลมที่เกิดการ breakout หลังจากที่ราคามาเทส resistance หลายรอบ มีการใช้หรือซึมซับออเดอร์ที่ resistance ไปด้วยเลยทำให้ราคาเบรคได้ง่ายแถมมี trapped traders เกิดทันทีเมื่อราคาเบรคขึ้นมา

                รูปแบบที่สอง การเทรดเมื่อราคาเบรค Swing High หรือ Swing Low โดยหลักการเบื้องต้นให้หาจุด swing ที่เกิดเป็นรูปตัว V  คือมีราคาขึ้นแล้วทำจุด top และราคาลงอย่างรวดเร็ว (ตรง swing แบบนี้มองเป็น supply แบบ Rally-Base-Drop และ Demand แบบ Drop-Base-Rally)

                จะเห็นว่า สิ่งที่ต้องการดูคือลักษณะการเบรคว่าเป็นการเบรคจริงไม่ใช่หลอก เพราะมี false breakout เกิดขึ้นประจำพอๆ กันกับ genuine breakout ดังนั้นเมื่อจะเทรดตามต้องดูให้ออกว่าเป็นการกระทำของขาใหญ่หรือเปล่า เพราะหลักสำคัญของ Breakout คือการบังคับใช้พวก stop orders จากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด ที่ใช้คำสั่ง stop loss กำกับ open positions ที่เปิดอยู่และ breakout traders ที่รอเข้าเทรดตามที่ราคาเบรค ตรงพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ stop loss orders

                ขั้นตอนแรกดูให้ชัดเจนว่า support/resistance หรือ swing high/low ที่เป็นรูปตัว V  ต้องชัดเจนมีการมาเทรดจริงหรือเปล่า เมื่อมองชาร์ตย้อนหลังหรือมองมาทางช้ายมือ การมาเทสหรือการที่ราคากลับมาพื้นที่เดียวกันแม้บอกว่ามีการเข้าเทรดจริง ก็ต้องดูว่าผลจากการเข้าเทรดแต่ละครั้งเป็นอย่างไรประกอบ เพราะการเข้าเทรดขาใหญ่ไม่ได้ดันราคาทันที พวกเขาจะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งด้วย breakout เมื่อพวกเขาสะสม positions ได้มากพอที่พวกเขาต้องการ  แหล่งที่มาเป็นจุดสำคัญเพราะดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ให้หันมาสนใจจุดนี้เป็นการเพิ่ม liquidity เข้าไปจุดนี้เรื่อยๆ สิ่งที่ขาใหญ่ทำคือสะสม positions แล้วเบรคเพื่อทำกำไร

                ข้อสองดูว่าเป็นการเบรคจริงหรือเปล่า เพราะต้องมองที่เจตนาขาใหญ่เป็นสำคัญเพราะบางทีขาใหญ่ต้องการจะเข้าเทรดเอง แต่ต้องการที่จะเข้าเทรดที่ราคาดีกว่า และมั่นใจว่าจะมีออเดอร์ตรงข้ามไปหา limit orders พวกเขาที่ต้องการเข้าตลาด มีแต่ใช้ stop loss orders เป็นประโยชน์ ดังนั้นนอกจากดูลักษณะที่ราคาเบรคเป็นอย่างไร (ต้องการเบรคแรงและเร็ว)  ยังต้องรอดูบาร์ปิดก่อนด้วย เพราะการเปิดแรงและเร็ว อาจไม่ได้จบลงที่ราคาปิดทางที่ราคาเบรค ทำเกิดกลายเป็นเบรคจริงเกิดได้ พอเวลาปิดของแท่งเทียน ราคาอาจย้อนกลับมาทันทีเป็นการวิ่งสวนกับทางที่เกิด momentum ตอนแรก สุดท้ายปิดต่ำกว่าตอนเปิดแล้วดันราคาไปด้วย ต้องรอเห็นการยืนยันด้วยลักษณะการเบรคและปิดประกอบเป็นสำคัญ ค่อยจะบอกได้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริงหลังจากสะสม positions

                ข้อสามเปิดเทรด  การเปิดเทรดถ้ามีประสบการณ์จะเห็นว่าหลังจากราคากลับมาเทส support/resistance หลายรอบแต่การเด้งราคาน้อยลงไปทุกทีบอกว่าไม่มีเทรดเดอร์ทางฝั่ง support/resistance อยากเข้าเทรดแล้ว เมื่อเห็นการยืนยันว่าเป็นการเบรคจริงจะเปิดเทรดตามด้วยการดูที่ timeframe น้อยประกอบ แต่ต้องเน้นให้เป็นการเปิดเทรดตอนราคากลับมาเทสจุดที่ราคาเบรคจะดี เลยต้องรอให้ราคาเบรคปิดก่อน เพื่อยืนยันการเบรคจริงก่อน แล้วราคามาเทสอีกรอบจะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สูง  และไม่จำเป็นต้องรอ price action ยืนยันก็สามารถเปิดเทรดได้เลย เพราะการเข้าเทรดของขาใหญ่ เมื่ออ่านออกว่าขาใหญ่ทำอะไร ไม่จำเป็นต้องรอการยืนยัน หากท่านรอการยืนยันจะเป็นการเข้าช้า สัดส่วน risk:reward จะเปลี่ยนไป

                ข้อสี่ stop loss ควรจะกำหนดที่ต้นตอ ตอนที่ทำให้เกิดการเบรคจะดี เพราะแม้ว่าจะไกลแต่โอกาสที่ราคาไปแตะจะน้อย ถ้าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ตอนที่เกิด breakout จริง ขาใหญ่จะไม่ยอมให้ราคากลับไปที่ต้นตอได้ เพราะถ้ากลับไป อาจเจอขาใหญ่ที่ใหญ่กว่าเข้าเทรดเพื่อดันราคาไปต่อได้  

                ข้อห้าการกำหนด take profit เบื้องต้นก็เป็นพื้นที่ๆ ราคาไปไกลมากสุดตอนที่เกิดราคาเบรคก่อนกลับมาเทส

                หลักสำคัญของการเทรด breakout ตามขาใหญ่ คือเห็นว่าขาใหญ่สะสม positions ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ดันราคาด้วยการออกจากตลาดของ trapped traders ที่ต้องใช้ stop loss orders ดังนั้นการมองแค่จุดพวก support/resistance หรือ swing high/low ยังไม่พอ ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาแต่ละครั้ง โครงสร้างเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเป็นตัวเพิ่มความเป็นไปได้ของการเบรค

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น