หน่วยงานกำกับดูแล Forex Broker

เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่ไม่มีตัวตน เทรดผ่านตลาดกลางอย่าง Interbank Market ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้เราไม่สามารถไปร้องเรียนที่ไหนได้เพราะว่า มันเป็นตลาดกลางระหว่างประเทศ ตัวกฏหมายกลางระหว่างประเทศเวลาเราฝากเงินเข้าบัญชีเทรดสัก 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใครเวลาที่เขาโกงเรา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในตลาด Forex นั้นก็มีอยู่หลายหน่วยงานและมีกฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตตามอยู่ มันหมายความว่าอย่างไร?  มันหมายความว่าจริง ๆ แล้ว Broker Forex ที่เป็นตัวแทนในการส่งคำสั่งซื้อขาย Forex ของเราเข้าตลาดนั้น ก็มีหน่วยงานกำกับเช่นกัน  บางโบรคเกอร์ก็ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานไว้หลายหน่วยงาน หรือบางโบรคเกอร์ก็ลงทะเบียนไว้เพียงหน่วยงานเดียว แล้วหน่วยงานกำกับ Forex Broker นั้นเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไร บทความนี้จะพูดถึงเรื่องกหน่วยงานที่กำกับโบรคเกอร์ Forex นี้เป็นหลัก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ หน่วยงานกำกับดูแล Forex Broker

ถ้าหากตลาดหุ้นมี กลต. ที่คอยกำกับการทำงานของโบรคเกอร์ ว่าเป็นโบรคเกอร์ที่ลงทะเบียน น่าเชื่อถือ มีใบอนุญาตและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกฏหมายและระเบียบที่ต้องกำหนด โบรคเกอร์ Forex ก็มีหน่วยงานเหล่านี้ที่คอยกำกับการทำงานของโบรคเกอร์ Forex ขึ้นอยู่กับว่าเขาลงทะเบียนไว้ที่ประเทศไหน

หน่วยงานกำกับ Forex Broker

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะการทำงาน

การที่ โบรคเกอร์ Forex ได้ลงทะเบียนไว้หลายประเทศ นั่นเป็นเพราะว่า พวกเขาต้องการเจาะตลาดในกลุ่มภูมิภาค เหล่านั้นก็จะไปตั้งบริษัทในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่เพื่อไปทำธุรกิจและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและให้เป็นไปตามที่กรอบของกฏหมายกำหนด เขาก็จะทำการจดทะเบียนกับกลุ่มโบรคเกอร์เหล่านั้น ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่จะทำการควบคุม Forex แต่อย่างไรก็ตาม บางประเทศก็มีองค์กรอิสระที่คอยกำกับการทำงานของโบรคเกอร์เหล่านี้ เช่น Australian Securities and Investment Commission ใน ออสเตรเลียและ Financial Conduct Authority ในอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งคอยรักษาการการดูแลโบรคเกอร์ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์1ของการกำกับบริษัทเหล่านี้คือ เพื่อติดตามและมั่นใจถึงบริการที่เป็นธรรมและยุติธรรมที่มาจาก โบรคเกอร์ผู้ให้บริการอัตราแลกเปลี่ยน รวมไปถึงธนาคารเพื่อการลงทุน ผู้ให้บริการสัญญาณการเทรด รวมทั้งกฏและมาตรฐานต่าง ๆ ที่โบรคเกอร์ Forex ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานก็จะทำการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต และทำการตรวจสอบ ประเมินว่าโบรคเกอร์แต่ละโบรคเกอร์นั้นทำงานสอดคล้องกับมาตรฐาน นอกจากนี้ โบรคเกอร์ Forex อาจจะต้องใช้เงินประกัน คือการนำเงินจำนวนหนึ่งตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ไปวางประกันไว้ที่หน่วยงานที่กำกับในประเทศนั้น ๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดการล้มละลายแล้วจะมีเงินชดเชยให้กับกลุ่มลูกค้าเป็นต้น

ในเนื้อหาต่อไปเราจะไปดูหน่วยงานที่สำคัญที่กำกับการทำงานของโบรคเกอร์ Forex ที่สำคัญของแต่ละประเทศที่เราควรรู้จักดังต่อไปนี้

ตัวอย่างหน่วยงาน

CySEC  Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)2 เป็นหน่วยงานกำกับโบรคเกอร์ Forex ในประเทศ Cyprus ซึ่งทำการควบคุมการทำงานของโบรคเกอร์ที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งบริการทางการเงิน มีบทบาททางด้านการตรวจสอบใบสมัคร การให้การอนุญาติ พร้อมทั้งการยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาต การตรวจสอบการปฏิบัติงานของโบรคเกอร์ การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของโบรคเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์สากล

MiFID – Markets in Financial Instruments Directive3 เป็นระเบียบข้อบังคับที่ออกจากสหภาพยุโรปในการกับกับสถานบันการเงินในตลาดเพื่อค้มครองนักลงทุน วัตถุประสงค์ของมันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับนักลงทุนในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะหลังจากช่วงหลังวิกฤติปี 2008 โดยกลุ่มประเทศสมาชิกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในภูมิภาคยุโรปต้องลงทะเบียนกับสถาบันนี้

ICF – (Investor Compensation Fund)4 เป็นองค์กรที่กำกับ CySEC อีกทีหนึ่ง ซึ่ง Compensation Fund ICF นั้นจะทำการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าของโบรคเกอร์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC ในกรณีที่ลูกค้าของ CySEC เกิดการฉ้อฉล ซึ่งลูกค้าของ CySEC ก็คือโบรคเกอร์ที่ให้บริการทางการเงินกับนักลงทุน ซึ่งมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากให้กับบริษัทลงทุน รวมทั้งโบรคเกอร์ Forex ซึ่งถ้าหากเงินลงทุนของคุณไม่เกิน 20,000 ยูโร เงินของคุณก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง อย่างไรก็ตามตัวเงื่อนไขมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ถ้าหากเงินลงทุนของคุณเกิน 20,000 ยูโร แนะนำให้ใช้ FCA

FCA – Financial Conduct Authority5,6  เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในด้านการกำกับโบรคเกอร์ Forex และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ  โดย FCA ทำงานกับ Bank of England และ Prudential Regulatory Authority แม้ว่ากระบวนการการกำกับโบรคเกอร์ Forex จะดำเนินการโดย FSA (Financial Services Authority) ในช่วงก่อนปี 2013 ก็ตาม ซึ่งเพื่อให้ครอบคลุมการบริการที่หลากหลายของเครื่องมือทางการเงินทางรัฐบาลอังกฤษจึงได้ตั้ง Body ของ FCA ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการมากขึ้น

CNMV – Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) เป็นผู้กำกับโบรคเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ MiFID อีกที ซึ่งออกแบบมาเพื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและ Spain เป็นหนึ่งในประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่ง Spain ถือเป็นสูนย์กลางทางการเงินประเทศหนึ่ง และประเทศมีกฏหมายที่เข้มงวด ทำให้นักลงทุนให้ความไว้วางใจในการลงทุนและทำให้ CNMV เป็นผู้ดูแลโบรคเกอร์ที่น่าเกรงขามมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง7

HFSA – Hungarian Financial Supervisory Authorities(HFSA)8 เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งเพื่อปกป้องลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินซึ่งมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค หรือนักลงทุนในประเทศฮังการี่ ผ่านการ Complaint ของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นตัวกลางในการดูแลทั้งผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และผู้บริโภค

CNB – Czech National Bank (CNB)9 เป็นผู้กำกับกิจการของโบรคเกอร์ Forex ในสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งเป็นธนาคารกลางด้วย โดยไม่ได้กำกับกิจการทางด้าน Forex เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคุมถึงทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังตลาดทุนในสาธารณรัฐเชค เพื่อให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

BaFin – Federal Financial Supervisory Authority10 เป็นหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบด้านการกำกับทางด้านกาเงินของบริษัทและสถาบันการเงินในเยอรมัน ซึ่ง Broker ที่ลงทะเบียนกับ BaFin ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานซึ่งมีความเข้มงวดและหน่วยงานนี้มีบทบาทมากในตลาดการเงินยุโรปและในประเทศเยอรมันเอง ถือเป็นผู้กำกับการทำงานของโบรคเกอร์ที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่ง

CSSF –  Commission de Surveillance du Secteur Financier 11 เป็นหน่วยงานอิสระอีกเช่นกันในประเทศ Luxembourg ซึ่งให้การดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท CSSF เป็นหน่วยงานหลักซึ่งให้การดูแลทั้งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศ ทำให้มันเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจค่อนข้างเด็ดขาดด้านการกำกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่การออกหมายเลขใบอนุญาต การติดตามการทำงาน การดูแลสมาชิก การดูแลความโปร่งใสของการทำงานของสมาชิกในประเทศ

CONSOB –  Commissione Nazionale per le Societae la Borsa12 เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นช่วงปี 1974 ทำหน้าที่รับผิดชอบตลาดการเงินในประเทศอิตาลีทั้งหมด รวมทั้งบริษัทการลงทุน โบรคเกอร์ Forex ตลาดทุน และรวมทั้งตลาดหุ้นของประเทศอิตาลีอย่าง Borsa Italiana CONSOB จะคอยดูกฏระเบียบและทำหน้าที่คอยตรวจตราการปฏิบัติตามกฏของบริษัทการเงินให้มีความโปร่งใส รวมทั้งการตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในตลาด

PFSA KNF – Polish Financial Supervision Authority, Komisja Nadzoru Finansowego13 เป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการควบคุมโบรคเกอร์ สถาบันการเงิน บริษัทให้บริการด้านเครดิต บริษัทประกัน รวมทั้งกองทุน ทุกประเภทที่มีบริการทางการเงินซื้อมันรวมถึงตลาด Forex ในประเทศโปแลนด์ ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยแก่นักลงทุนทุกคน

NBS – National Bank of Serbia14 เป็นธนาคารแห่งชาติเซอเบียร์ที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลสถาบันการเงิน การทำงานของโบรคเกอร์ Forex ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มความดูและ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศ Serbia โดยหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

FSA – The Financial Supervisory Authority of Norway 15 เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกำกับธุรกิจ Forex Broker ให้เป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งบริษัทการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการด้านเครดิต ตลาดหลักทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ นอกจานี้ยังรวมถึงกองทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Norway ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1986 โดยให้การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้านอกจากนี้ยังบังคับให้หน่วยงานที่ลงทะเบียนภายใต้การดูแลปฏิบัติตาม

อ้างอิง

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_regulation
 2. https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
 3. https://www.investopedia.com/terms/m/mifid-ii.asp
 4. https://trade-leader.com/forex/regulation/icf
 5. https://www.fca.org.uk
 6. http://www.forexbonuses.org/regulatory-bodies/fca/
 7. http://www.forexbonuses.org/regulatory-bodies/CNMV/
 8. https://www.ukecc-services.net/HFSA.cfm
 9. http://www.forexbonuses.org/regulatory-bodies/cnb/
 10. http://www.forexbonuses.org/regulatory-bodies/bafin/
 11. https://www.topratedfxbrokers.com/cssf-registered/
 12. https://www.regulatedforexbrokers.com/consob-italy-regulated-forex-brokers.html
 13. https://www.regulatedforexbrokers.com/knf-pfsa-poland-regulated-forex-brokers.html
 14. https://www.nbs.rs/internet/english/index.html
 15. https://www.regulatedforexbrokers.com/fsa-norway-regulated-forex-brokers.html