เทรดเทรนด้วย False Break

                False Break เมื่อเกิดขึ้นก็จะตามด้วยราคาที่วิ่งทันทีจึงเป็น price action ที่น่าเทรดตัวหนึ่ง และยิ่งเทรดตามเทรนด้วยยิ่ง False Break เกิดขึ้นเพราะ stop orders เป็นหลักที่มีอยู่พื้นที่ตรงนั้นที่ขาใหญ่ต้องการใช้ประโยชน์และเมื่อขาใหญ่ใช้ประโยชน์ราคาก็เปิดเผยร่องรอยว่าขาใหญ่เทรดทางไหน ราคาจึงมักจะเคลื่อนไหวตามมาทันทีเป็นส่วนมาก

                รูปแบบบ price action ที่ใช้กำหนดว่าเป็น False Break ก็จะมี Pin Bars และ Engulfing Bars ที่เกิดให้เห็นตรงจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านถ้ามองแบบพื้นๆ แต่ถ้ามองเรื่องออเดอร์ประกอบจะเป็นพื้นที่ๆ มี liquidity เยอะมากที่มีพวก stop orders เพราะ stop orders ทำงานเมื่อราคาตลาดหรือ market price วิ่งไปแตะออเดอร์พวกนี้ที่กำหนดเอาไว้พื้นที่ตรงนั้นเลยทำให้กลายเป็น market orders ขาใหญ่ก็จะใช้เพื่อเข้าเทรดตรงข้ามด้วยความมั่นใจว่ามีออเดอร์ตรงข้ามจับคู่ออเดอร์ที่พวกเขากำหนดไว้หรือ limit orders หรือเพื่อเร่งราคาไปต่อทางที่ stop orders กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อใช้ false break กับการเทรดเทรนด้วยยิ่งดีกว่าเดิม

                False Break คือ

  1. ราคาเบรคแท่งเทียนก่อน แต่ราคาไม่สามารถปิดทางที่ราคาเบรคแท่งเทียนก่อนได้
  2. ราคาเบรค key level แต่ราคากลับวิ่งสวนทางที่ราคาเบรคและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสวนเทรนตามมา

                ตัวอย่างภาพด้านบน จะเห็น Pin bar และ False Break เกิดขึ้นเมื่อมองด้าน order flow อย่างกรณีที่เลข 1 ที่ลูกศรชี้จะเห็นว่าราคาดันขึ้นไปเพราะ Bulls เข้ามาคุมตลาดเลยสามารถดันราคาขึ้นไปได้ และยังสามารถดันราคาขึ้นเกินไปหรือเบรคขึ้นไปได้ อาจเพราะการปิดทำกำไรหรือการล่า stop loss เพื่อดันราคาขึ้นไปหาจุดที่จะเปิด sell ด้านบนของขาใหญ่จากขาใหญ่พวกที่เก็งกำไรระยะสั้นหรือที่ล่า stop hunt แล้วไปปิดด้านบนก็ได้ แต่ที่ปรากฏออกมาคือ sellers เกิน buyers เพราะดันราคาลงกลับมาลงมาต่ำกว่า resistance ที่เบรคขึ้นไปตอนแรก เปิดเผยเป็นความพยายามอีกรอบที่จะรักษาจุด resistance นี้เอาไว้ และเปิด sell เพิ่มและดันราคาลงมาต่อ

                ตัวแปรหลักสำคัญของ false break คือมี trapped traders คือเมื่อราคาจะลงมีเทรดเดอร์ที่เปิด long positions ตรงจุดนั้นหรือราคาจะขึ้นมีเทรดเดอร์ที่เปิด short positions ตรงจุดนั้น ดังนั้นเมื่อเทรดเดอร์กลุ่มนี้ติดลบหรือกำลังติดลบมากขึ้นก็จะโดน stop out และที่ออกด้วยการปิดเองด้วย การออกจากตลาดเลยทำให้เกิด market orders ฝั่งทางที่ราคาวิ่งไปยิ่งทำให้ราคาวิ่งได้เร็วขึ้น  

                การเทรด False Break กับเทรน

                หลักการเรื่อง False Break เมื่อใช้กับเรื่องเทรนก็จะทำให้เทรนวิ่งดีขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้สูงในการเทรด ที่จะเปิด market orders เกิดขึ้นยิ่งเมื่อเกิดสอดคล้องกับเทรน เช่นเป็นจุดที่ trend traders ลองเข้าด้วยก็ยิ่งจะได้ market orders มาจากกลุ่มนี้เพิ่มอีก ก็ยิ่งจะทำให้ market orders ไปทางนั้นเป็นหลัก ทำให้ราคาวิ่งไปได้ง่ายหรือเทรนทำเทรนต่อไปได้ง่ายอีก อย่างในภาพประกอบด้านบน False Break เป็นการวิ่งเข้าหา buyers ที่ต้องการเทรดตอนราคา pullback กลับไปหาจุดที่ราคาเบรคขึ้นเพื่อจะเป็นการเทรดตามเทรนต่อไป เลยทำให้เป็นไปได้ยากที่ราคาจะดันผ่านไปทางที่ราคาเกิดเบรคได้ ดูจากบาร์ตอนราคาวิ่งเข้าไปหาจุดที่ทำให้เกิด false break ถ้าเป็นฝ่าย sellers เข้ามาคุมตลาดจริงราคาลงไปถึงจุดแนวรับแล้วราคาจึงขึ้นมาได้ ไม่สามารถไปต่อได้ ดังนั้น pin bar ที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่มี sell market orders มาต่ออย่างที่บาร์ยาวๆ ตอนที่ลงมา เทรดเดอร์ที่รอเทรนตามเทรนก็จะเห็นเป็นโอกาสที่จะเปิด buy ต่อ เลยทำให้การเทรดตามเทรนทำงานดีและ trapped traders ที่เปิดตอนที่ราคาอยู่กรอบ rejection ก็จะต้องออกจากตลาดด้วยด้วยยิ่งเป็นตัวเร่งราคาได้เร็วอีก

                วีธีการเทรดมี 2 แบบ เช่นอย่างภาพด้านบน 1. เปิด buy เมื่อเกิดเบรคและราคาสูงกว่าว่า key level หรือ 2. รอให้เกิด pullback กลับมาที่ key level แนะให้ดู timeframe ย่อยลงไปเพื่อหาจุดเข้าที่ดีกว่า

                การจะเทรด false break ให้เข้าใจต้องเข้าใจเรื่องออเดอร์ว่าไม่ได้มาแค่จากรอเปิดเทรดเข้าตลาดอย่างเดียว  positions ที่เปิดอยู่ในตลาดมีส่วนสำคัญพอๆ กัน โดยเฉพาะ positions เมื่อราคาปัจจุบันวิ่งไปแล้วทำให้ positions ที่อยู่ในตลาดติดลบ การออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยงเป็นเรื่องจำเป็น หรืออีกอย่างขาใหญ่ใช้เพื่อเข้าตลาดที่ราคาดีกว่า

                ขาใหญรู้ว่าจะมีการเทรดตามเทรนตรงพื้นที่แนวรับนั้นและพวกที่เปิดตรงนั้นก็จะตั้ง stop loss ด้านล่าง เมื่อขาใหญ่ต้องการจะเข้าเทรด พวกเขาต้องการมั่นใจว่ามีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ สิ่งที่พวกเขาเห็นคือ stop loss orders ตรงนั้นของเทรดเดอร์ที่เปิด long positions ถ้าพวกเขาดันราคาไปแตะได้ก็จะเกิด sell market orders ตรงนั้นขึ้นมาทันที พวกเขาไปตั้ง buy limit orders แถวนั้นพวกเขาก็ได้เข้าตลาดที่ดีกว่า ดังนั้นการเปิดเทรดเมื่อกำหนด stop loss ต้องคำนึงจุดนี้ประกอบเพื่อตั้ง stop loss เมื่อเทรดตามข้อแรก หรือถ้าไม่อยากให้ stop loss ห่างจากจุดที่เข้าให้เปิดเทรดตอนราคา pullback กลับมาแล้วตั้ง stop loss ต่ำกว่า false break  พอส่วน take profit เบื้องต้นก็ตอนที่ราคาทำเทรนขึ้นไป

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com