เส้น

เทรด Non-Farm Payroll Report

ทุกๆ ศุกร์ของอาทิตย์แรกทุกเดือน จะมีข่าวที่มักจะทำให้อาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์ราคาไม่ค่อยวิ่งเพราะเทรดเดอร์ต่างๆ รอดูตัวเลขจากข่าว Non-Farm Payroll ส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเกิดการวิ่งของราคาอย่างแรงของคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ USD บางเทรดเดอร์ก็ไม่อยากเทรด บางเทรดเดอร์ก็ถือเป็นโอกาสเพราะ volatility จะสูงช่วงนั้นเมื่อ trade setup ได้หรือตัวเลขออกมาตามที่คาดการณ์ก็จะเปิดเทรดและราคามักจะวิ่งแรงเป็นส่วนมาก

 

Non-Farm Payroll report เป็นประกาศทางเศรษฐกิจสำคัญสุดของอเมริกา รายงานตัวเลขก็จะบอกถึงอัตราการว่างงานทั้งประเทศ  ตัวเลขสำคัญเพราะตัวเลขที่มาเป็น 80 % ของสายงานทั้งหมดของประเทศจากการจ้างงานในภาคการบริการ ก่อสร้าง อุตสาหกรรม โดยไม่นับรวมไปถึงการจ้างงานในภาคการเกษตร ในครัวเรือน และในองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐ

 

เหตุผลหลักๆ ที่เทรดเดอร์เทรดตัวเลขรายงาน Non-Farm เพราะเรื่อง high volatility  เทรดเดอร์ต้องการที่จะเทรดและส่วนที่เปิด positions อยู่ก็ต้องการจะออก เพราะตัวเลขจากรายงานทำให้เกิดความกลัวและความโลภเพราะการเคลื่อนไหวราคาอย่างแรงมักจะเกิดขึ้น  เลยทำให้เทรดเดอร์อยากเทรดและอยากจัดการออเดอร์ช่วงนั้น เลยทำให้เกิด high volatility ตาม เทรดเดอร์แบบ scalping traders ก็จะเห็นเป็นโอกาสในการสะสมเพราะความเร็วของการเคลื่อนไหวราคาเมื่อเกิดขึ้นทางที่เปิด ก็จะทำให้ได้หลายปีบในเวลาอันสั้น

 

เทรดเดอร์ที่เทรด price levels ไม่ว่าจะเป็น support/resistance, supply/demand หรือ pivots ต่างๆ volatility ก็จะทำให้ราคาวิ่งไปหา key levels ต่างๆ พวกนี้ได้เร็ว ขาใหญ่ที่เทรดระยะสั้นก็จะเปิดเทรดเพื่อ stop hunt ไปยังจุดพวกนี้ และยังเป็นการเร่งราคาเพื่อดึงรายย่อยเข้าตลาด เพราะตัวเลข Non-Farm จะทำให้เกิดบาร์ยาวๆ

 

โดยส่วนมากก็จะกระตุ้นให้รายย่อยอยากเทรด อยากเปิดเพราะกลัวพลาด กลัวไม่ทัน  เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ถ้ากำไรก็จะกำไรเร็วเพียงพอที่จะออก และถ้าติดลบก็จะถ้าติดลบเพิ่มอีกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เลยทำให้จำต้องออก market orders จะเกิดขึ้นอย่าง massive และ aggressive พอที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งอย่างเร็ว เลยทำให้ตัวเลขรายงาน Non-Farm เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์

 

คู่เงินหลักๆ ที่เทรดก็จะเกี่ยวกับ USD เช่น EURUSD GBPUSD AUDUSD หรือ USDJPY เพราะตัวเลข Non-Farm เกี่ยวกับค่าเงิน USD ดังนั้นเทรดเดอร์ก็จะเทรดหรือจัดการออเดอร์ที่เกี่ยวกับ USD เป็นหลัก เลยทำให้เกิด high volatility กับคู่เงินพวกนั้นๆ

 

ดูตัวอย่างย้อนหลัง 2 เดือนที่แล้วของผลตัวเลข Non-Farm และชาร์ตที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างแรก Non-Farm ของต้นเดือนเมษายน วันเวลาตามลูกศร และตัวเลขการรายงานตามที่ปรากฏ forexfactory จะเห็นว่าก่อนถึงวันที่มีการประกาศตัวเลข Non-Farm ราคาได้เปิดเผยบางอย่างก่อน ราคาได้สร้าง demand เกิดขึ้น และมี impulsive move ได้เอาชนะพื้นที่ที่ตรงข้ามไปแล้ว แล้วราคาก็ consolidation ได้สร้าง supply ลงมาหา demand แล้วเด้งขึ้นก็ไม่เกิด supply เป็นช่วงรอที่จะมีข่าว Non-Farm วันศุกร์ ราคาวิ่งเป็น channel แต่ราคาก็ยังอยู่ระหว่าง supply และ demand

 

เมื่อท่านดูปริบทประกอบท่านจะเห็นว่าราคาได้ทำ impulsive move ตอนที่ยืนยัน demand และ supply เป็นแค่ราคาย่อตัวกลับมา พอข่าวมาเกิดการ stop hunt ก่อน และลงมาเพื่อเข้าตลาดคือดันราคาไปจริง จะเห็นว่าเมื่อตอนข่าวมาจะเห็นเรื่อง high volatility เกิดขึ้น ราคาจะขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว เป็น 4 บาร์ที่เกิด (จริงๆ วันนี้วิ่งถือว่าน้อย)  สุดท้ายลงไปหา demand จริงแล้วดันขึ้นอย่างเดียว  จะเห็นว่าท่านสามารถเทรด price structure ได้ดีแบบเดิมด้วยและที่สำคัญคือไม่ต้องรอนานแบบทั่วไป เพราะข่าวเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวเร็วขึ้น

 

ในตัวอย่างนี้เมื่อเข้าใจว่า high volatility จะเกิดช่วงข่าว ก็จะทำให้รู้ว่าราคาวิ่งเร็วเพราะเทรดเดอร์ต่างๆ จ้องที่จะเข้าเทรด หรือที่อยู่ในตลาดก็จะออกเทรด ต้องไม่ลืมว่าราคาวิ่งเพราะความไม่สมดุลย์เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะข่าวที่มาจากพฤติกรรมของเทรดเดอร์ที่มีต่อข่าว

ตัวอย่างที่ 2 ของศุกร์ต้นเดือนพฤษภาคม  เดือนนี้ราคาจะวิ่งดีกว่าเดือนที่แล้ว ก่อนที่จะถึงเวลาข่าว จะเห็น supply และ demand ตามที่ตีกรอบ มีการเปิด long positions เพื่อดันราคาขึ้นไป แต่ราคาไม่ไปไหนเพราะเทรดเดอร์ส่วนมากรอดูท่าทีของข่าววันศุกร์ ขาใหญ่ยังไม่เทรดราคาเลยไม่ไปไหน อีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นประจำเมื่อมีเรื่องข่าวแรงๆ คือ stop hunt เพราะ volatility เกิดขึ้นเยอะ ที่เกิดจากการเข้าเทรดและการออกเทรด เลยทำให้ราคาขึ้นหรือลงเร็วช่วงมีข่าว ทั้งเทรดเดอร์รายย่อย หรือ scalping traders หรือเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ต่างให้ความสำคัญ ขาใหญ่สามารถใช้ประโยชนได้เยอะ เลยมักจะเกิดขึ้นประจำ ก่อนที่ราคาจะดันไปทางใดทางหนึ่ง

 

เมื่อมองดูจากชาร์ตที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นว่าตัวเลข Non-Farm มีผลต่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเร็วขึ้น เพราะเทรดเดอร์ต่างตระหนักดีว่าจะมีการเคลื่อนไหวแรงๆ เกิดขึ้น เพราะเทรดเดอร์ต่างๆ สนใจที่อยากเข้าเทรดก็จะหาโอกาส และที่ถือ positions อยู่ก็จะหาโอกาสออก เพื่อจำกัดความเสี่ยง แต่ท่านก็ยังเทรดแบบเดิมเมื่อท่านอ่าน order flow เป็น เข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ทั้งที่อยู่ในตลาดและรอเข้า ทั้งรายย่อยและขาใหญ่ว่าโต้ตอบอย่างไร

 

หลักการเทรดจาก 2 ตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นว่าก็เทรดตามเดิม แค่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่อง high volatility ทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ไม่จำเป็นต้อง เทรดแบบวิ่งตามราคาตลาด อย่างแรกดูปริบทก่อน และให้หาจุดอย่างเช่น supply/demand หรือ support/resistance และดูราคาโต้ตอบอย่างไร  ดูว่า long/short positions อยู่ตรงไหน stop loss น่าจะอยู่ตรงไหน  ถ้าราคาไปถึงจุด ถ้าขาใหญ่ต้องการเข้าเทรด มักจะมีการ stop hunt เพื่อจะได้เข้าที่ราคาดีกว่าและจะได้มีออเดอร์ตรงข้ามมากพอด้วย การเปิดเทรดรอให้ price action เปิดเผยก่อนจะดี  การตั้ง stop loss ต้องดูพื้นที่ stop hunt ประกอบ หรือรอให้เกิด price action ยืนยันก่อน ส่วนเรื่อง take profit ให้ดูพื้นที่ตรงข้ามต่อไปทางที่ราคาวิ่งไป

ชาร์ตก่อนศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนตัวเลข Non-Farm จะเห็นวันมี stop order และ limit orders อยู่รอราคาเร่งมาแล้วให้ price action เปิดเผยหาโอกาสเทรด อย่าลืมว่า marke orders ที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่ง มาจากการเข้าเทรดและการออกเทรดด้วย

 

เส้น