บทเรียนออนไลน์ Thaibrokerforex คอร์สวันนี้นำเสนอ เมื่อไหร่ควรซื้อขายค่าเงิน หลังจากที่เมื่อวานเราได้ทำการนำเสนอว่าจะซื้อขายค่าเงินได้ที่ไหนไปแล้ว และทำความรู้จักกับคู่เงินออนไลน์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ค่าเงิน Based currency คือตรงไหนและค่าเงิน Quote currency อยู่ตรงไหน โดยในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะซื้อขายมัน

การซื้อขายค่าเงินมีหลักกว้าง ๆ อยู่ 2 กรอบ คือ การวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐานของเศรษฐกิจในการซื้อขาย และการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางด้านราคาในการพยากรณ์ตัวมันเอง ซึ่งแนวทางทั้ง 2 วิธีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าแนวทางไหนก็สามารถประสบความสำเร็จได้ โดยเราจะกล่าวถึงแนวทาง 2 แนวทางนี้ ในบทเรียนนี้

การวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐาน

การวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐาน กล่าวถึงการใช้พื้นฐานทางเศรษฐกิจในการพยากรณ์ทิศทางราคา การวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศก็จะมุ่งไปที่ GDP การส่งออก อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ  นโยบายการเงิน รวมทั้งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหวของค่าเงินประเทศนั้น

ตัวอย่างเช่น  เราเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำใกล้เคียง 0 % มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นยังติดลบอีก เมื่อมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาทำให้ความต้องการค่าเงินของญี่ปุ่นมีน้อยลง เพราะว่าภาคธุรกิจของประเทศก็จะไม่อยากที่จะกู้เพื่อไปลงทุนเพราะว่ามีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น เมื่อภาคธุรกิจไม่ยอมลงทุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะหยุดชะงัก ทำให้ไม่มีสินค้าไม่มีการผลิต ส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออก เราก็เลยจะบอกว่า ดังนั้นค่าเงิน JPY อาจจะมีแนวโน้มอ่อนค่า เราจึงทำการซื้อขายค่าเงินเหล่านี้

แล้วทำไมต้อง Buy ขณะที่เศรษฐกิจอ่อนแอ  มีคำอธิบายดังนี้

การเทรดค่าเงินนั้นเป็นการเทรดที่เป็นคู่ ซึ่งเวลาเราซื้อหรือขายค่าเงิน มันจะมีค่าเงินข้างหน้าหรือค่าเงินข้างหลัง ตัวอย่างเช่น ค่าเงิน AUDJPY มันหมายความว่า เรากำลังซื้อค่าเงิน AUD และ Sell ค่าเงิน JPY นั่นก็คือถูกต้อง เพราะว่าคู่เงิน มันคือเศษส่วนราคา คือเอาค่าเงิน AUD ตั้งและหารด้วยค่าเงิน JPY เมื่อค่าเงิน JPY มีค่าลดลง จะทำให้คู่เงิน AUDJPY มีการเคลื่อนไหวขึ้น แม้ว่า AUD จะคงที่แต่ว่าตัวหารลดลงก็ทำให้คู่เงินนั้นขึ้นได้ ถ้าหากเราบอกว่า JPY อ่อนค่าก็สามารถ Buy  AUDJPY หรือค่าเงินใดก็ได้ที่มีค่าเงิน JPY อยู่ข้างหลัง เป็นต้น

มาดูกันอีกซักตัวอย่าง ของค่าเงิน GBP ตัวอย่างเช่นว่า ประเทศอังกฤษกำลังจะออกจากเศรษฐกิจยุโรป ตามข่าว Brexit ทำให้มีการคาดการณ์ว่า การค้าขายระหว่างประเทศของอังกฤษจะเกิดความยากลำบากเพราะว่ามีกำแพงภาษีเกิดขึ้นแล้วระหว่างประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป ทำให้ยอดการค้าขายระหว่างประเทศของอังกฤษน้อยลง มีแนวโน้มว่าค่าเงินจะอ่อนค่า ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือ

เช่นเดียวกันกับตัวอย่างแรก คือ ค่าเงิน GBP นั้นอ่อนค่าลง ทำให้เราต้อง SELL GBP โดยการ SELL GBPUSD หมายความว่าเรา BUY USD กลับคืนมา ขณะที่อีกคู่หนึ่ง คือคู่เงิน EURGBP นั้น เมื่อค่าเงิน GBP อ่อนค่าก็จะทำให้คู่เงิน EURGBP ขึ้น เราจึงทำการ Buy EURGBP

การใช้เครื่องมือทางด้านราคาในการเข้าเทรด

นอกจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแล้วเราสามารถใช้ราคาตัวมันเองในการพยากรณ์ทิศทางราคา  นั่นคือเทคนิคที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค  การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมี indicator ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อพยากรณ์ราคา โดยการสร้างเงื่อนไขในการซื้อขายขึ้นมา ตัวเครนื่องมือทางเทคนิคที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Moving Average เครื่องมือ MACD หรือ Stochastic เป็นต้น

ในภาพตัวอย่างเป็นการใส่เครื่องมือที่เรียกว่า เส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยนี้เรียกว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  โดยทั่วไปแล้ว การใช้จะมี 2 แบบ คือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น หรือ เส้นค่าเฉลี่ย 1 เส้น เมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ย 1 เส้น เราจะใช้เงื่อนไขคือ ราคาอยู่สูงกว่าต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย กำหนดเงื่อนไขของราคา

ขณะที่อีกวิธีการหนึ่งเราสามารถใช้ Moving Average 2 เส้นในการกำหนดเงื่อนไขการเข้าเทรด นั่น คือ ใช้เส้น  Moving Average ที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าให้สัญญาณในการซื้อขาย เช่น ถ้า Moving Average เร็ว อยู่สูงกว่าเส้น Moving aVerage ที่เคลื่อนไหวช้าให้ทำการ Buy ขณะที่ถ้า ตัวเคลื่อนไหวเร็วอยู่ด้านล่างก็ให้ทำการ Sell เป็นต้น

เงื่อนไขการซื้อขายของการกำหนเครื่องมือทางเทคนิคนั้นจะมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งบทเรียนออนไลน์นี้จะแจกแจงรายละเอียดการใช้งานเป็น Indicator หลัก ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องมือ Metatrader โดยเฉพาะการใช้งาน ตัวอย่างการเทรด การตั้งค่า เพื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย และวิธีการดูเครื่องมือโดยละเอียด  ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

ขอบคุณครับ