คู่สกุลเงิน Forex ที่ผันผวนมากที่สุด (แกว่งตัวมากที่สุด) คู่เงิน Forex 10 อันดับ

FOREX คือ สงครามการเงิน ผลลัพธ์ของสงครามนี้คือ ความผันผวนของค่าเงิน  หรือการแกว่งตัว  ( Swing )

การที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex จะสร้างผลตอบแทนจากการเทรดได้นั้นก็มาจากจับจังหวะเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินต่างๆ โดยถ้าคู่สกุลเงินไหนมี “การแกว่งตัว” สร้างระยะทางให้เก็บเยอะ ก็จะยิ่งช่วยให้เทรดเดอร์สร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาย Scalping และ Swing trading ซึ่งคำว่า “การแกว่งตัว” อีกในความหมายก็คือ “ความผันผวน” นั่นเอง

ก่อนไปดู 10 อันดับคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุด อยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความผันผวน” กันก่อนว่า ลองดูลำดับเลขชุดที่ 1 กันนะครับ “5, 40, 7, 15, 60” แล้วมาดูลำดับเลขชุดที่ 2 กัน “5, 7, 9, 6, 10” จะเห็นได้ว่าลำดับเลขชุดแรกมีค่าความแตกต่างแต่ละลำดับค่อนข้างมาก (ผันผวนมาก) ซึ่งต่างกับลำดับเลขชุดที่ 2 ซึ่งค่าความแตกต่างแต่ละลำดับค่อนข้างน้อย (ผันผวนน้อย) ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการแกว่งตัวของราคาของคู่สกุลเงินได้เหมือนกัน ยิ่งแกว่งมาก ผันผวนมาก ยิ่งแกว่งน้อย ผันผวนน้อย เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมละครับ

งั้นเรามาดู 10 อันดับคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดกันดีกว่า

 อันดับที่ คู่สกุลเงิน Pips %
1 USD/ZAR 2,647.11 2.07
2 USD/MXN 2,810.37 1.57
3 USD/BRL 453.38 1.43
4 GBP/JPY 198.14 1.4
5 GBP/NZD 232.56 1.32
6 USD/TRY 452.78 1.29
7 GBP/AUD 210.53 1.26
8 AUD/JPY 103.86 1.23
9 USD/RUB 6,936.61 1.2
10 CAD/JPY 100.1 1.19

* คำนวณจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละคู่สกุลเงิน ระยะเวลาทั้งสิ้น 54 สัปดาห์ ตั้งแต่ Jun, 2016 – Jun, 2017

* การจัดอันดับ จะยึดตามเปอร์เซ็น ไม่ยึดตามปริมาณจุด เนื่องจากทำให้เห็นภาพรวมของการผันผวนต่อราคาทั้งหมดมากกว่า

อันดับ 10 คู่สกุลเงินที่ผันผวนหรือแกว่งตัวมากที่สุด

อันดับที่ 1 ได้แก่

USD/ZAR หรือ ดอลลาร์สหรัฐ/แรนสหภาพแอฟริกาใต้

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 2,647.11 pips หรือคิดเป็น 2.07 %

อันดับที่ 2 ได้แก่

USD/MXN หรือ ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 2,810.37 pips หรือคิดเป็น 1.57 %

อันดับที่ 3 ได้แก่

USD/BRL หรือ ดอลลาร์สหรัฐ/เรียลบราซิล

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 453.38 pips หรือคิดเป็น 1.43 %

… ซึ่งต้องบอกว่า 3 อันดับแรก นี่เป็นคู่สกุลเงินที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เทรดกัน แต่ !! เรามาดูอันดับอื่นกันต่อ จะเริ่มเห็นคู่สกุลเงินที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นเทรดกันแล้ว

*** อันดับที่ 4 ได้แก่

GBP/JPY หรือ ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 198.14 pips หรือคิดเป็น 1.4 %

*** อันดับที่ 5 ได้แก่

GBP/NZD หรือ ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 198.14 pips หรือคิดเป็น 1.4 %

อันดับที่ 6 ได้แก่

USD/TRY หรือ ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 452.78 pips หรือคิดเป็น 1.29 %

 

*** อันดับที่ 7 ได้แก่

GBP/AUD หรือ ปอนด์อังกฤษ/ออสเตรเลียดอลลาร์

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 210.53 pips หรือคิดเป็น 1.26 %

*** อันดับที่ 8 ได้แก่

AUD/JPY หรือ ออสเตรเลียดอลลาร์/เยนญี่ปุ่น

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 103.86 pips หรือคิดเป็น 1.23 %

อันดับที่ 9 ได้แก่

USD/RUB หรือ ดอลลาร์สหรัฐ/รูเบิลรัสเซีย

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 6,936.61 pips หรือคิดเป็น 1.2 %

*** อันดับที่ 10 ได้แก่

CAD/JPY หรือ ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น

โดยค่าเฉลี่ยตลอด 54 สัปดาห์ อยู่ที่ 100.1 pips หรือคิดเป็น 1.19 %

ทีนี้เราก็ทราบกันแล้วใช่ไหมว่าคู่สกุลเงินไหนที่ค่อนผันผวนมาก ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางกลยุทธ์การเทรดในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงาน : Thaibrokerforex.com