ราคาเปลี่ยนแปลงตลอด ตลาดเปลี่ยนข้างไปมาเพราะการเทรดและการปิดทำกำไรของขาใหญ่ผ่านการทำงานออเดอร์ ราคาขึ้นหรือลงเพราะจำนวนออเดอร์ที่เกินกัน market orders ไม่ได้มาจากการเข้าเทรด แต่ยังมาจากการออกจากตลาดด้วย พวกที่ติดลบที่ต้องรีบออกจากตลาดเพื่อจำกัดการสูญเสีย – หลักการอย่างหนึ่งของการทำงานออเดอร์ที่ต้องเข้าใจคือคำว่า absorption – การซึมซับออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเพราะเป็นการลด market orders ที่กำลังเข้ามา

บทความนี้จะเป็นการลงรายละเอียดการทำงานและที่มาของออเดอร์ว่าทำไมราคาถึงเด้งหรือเบรกที่พื้นที่นั้นๆ ได้

Selling Absorption เกิดขึ้นเมื่อ sell market orders ที่มาจาก aggressive sellers ที่ต้องการจะเปิด sell โดยสนใจแค่ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือพลาดโอกาส ราคาที่ fill orders ต่างไปบ้างไม่เป็นไรขอให้ได้ตอนนี้ เจอกับ buy limit orders ของ passive buyers กำหนดเอาไว้รอ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการไม่ให้ราคาผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรด buy ณ ตรงนั้น โดยออเดอร์พวก buy limit orders พวกนี้ก็จะซึมซับ sell market orders หรือที่เป็น supply ของฝ่ายที่เป็น sellers

Buying Absorption เกิดขึ้นเมื่อ buy market orders ที่มาจาก aggressive buyers ที่ต้องการจะเปิด buy โดยสนใจแค่ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือพลาดโอกาส ราคาที่ fill orders ต่างไปบ้างไม่เป็นไร ขอให้ได้ตอนนี้ เจอกับ sell limit orders ของ passive sellers กำหนดเอาใว้ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการไม่ให้ราคาผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรด sell ณ ตรงนั้น โดยออเดอรพวก sell limit orders พวกนี้ก็จะซึมซับ buy market orders หรือที่เป็น demand ของฝ่ายที่เป็น buyers

โดยพวก passive sellers หรือ buyers ที่กำหนด sell limit orders หรือ buy limit orders รอ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการ พวกนี้ก็จะเป็นขาใหญ่หรือพวกสถาบันการเงินเป็นหลัก เพราะเทรดเดอร์พวกนี้เทรดด้วยวอลลูมที่เยอะเลยจำเป็นต้องมั่นใจว่าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอ ออเดอร์ของขาใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่พวกเขากำหนดไว้และจะซึมซับ supply หรือ demand ที่มาจากพวก aggressive traders.  ผลของการซึมซับคือทำให้ราคาหยุดไม่ไปต่อ ถ้าออเดอร์ทาง aggressive traders ไม่ต่อเนื่องจนเกินหรือเอาชนะ  limit orders ของพวกขาใหญ่ไปได้ ราคามักจะเด้งจากพื้นที่ๆ เกิดการซึมซับเพราะ พวก aggressive traders ต้องจำกัดความเสี่ยงตัวเอง เมื่อราคาลงมาและเริ่มวิ่งสวนพวกเขา

ข้อแรกของหลักการ absorption คือทำให้เรารู้ว่า demand/supply เปลี่ยนแปลงตลอด ตลาดเป็นไดนามิคทำให้เราหาจุดเข้าและจุดออกเป็นช่วงๆ ไป ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Absorption

เลข 1 ดู 2 บาร์ลงแรงๆ ต่อกันแสดงว่า sell orders จากพวก aggressive sellers มาเจอ buy limit ตรงพื้นที่ๆ เป็น swap demand ขาใหญ่ต้องการไม่ให้ราคาลงไปต่ำกว่านี้ด้วยการกำหนด buy  limit orders พอราคามาถึง limit orders ของขาใหญ่พวกนี้ก็จะซึมซับหรือลดจำนวน market sell orders ที่อาจจะมาจากการปิดกำไร หรือการเข้าเทรดแบบสวนเทรดการที่มีแต่ market orders หลักการของ limit orders ถ้ามากพอหยุดราคาที่มาจาก market orders พอหยุดถ้ามีการเข้าเทรดเพิ่มหรือออกจากตลาดของพวกที่เปิด sell ลงมา เพราะราคาไม่สามารถเบรคจุดนี้ได้ก็ต้องออกเพื่อจำกัดความเสี่ยง การออกจากตลาดของพวกนี้เลยเร่งราคาขึ้นง่าย ในที่นี้คือ buy market orders ก็จะเกิดตรงพื้นที่ buy limit orders หลังจากที่ limit orders พวกนี้ได้ซึมซับไป ก็เลยทำให้ราคาขึ้นง่ายเพราะไม่มี sell limit orders แถวที่เปิด aggressive sell orders และการออกจากตลาดของเทรดเดอร์พวกนี้เลยทำให้ราคาขึ้นง่าย

พอมาถึงเลข 2 และ 3 ก็หลักการเดียวกัน แต่ตอนนี้เป็น aggressive buy market orders ไปเจอ sell limit ของขาใหญ่ที่พื้นที่ตรงนั้น หลักการซึมซับทำงานคือ เมื่อเทรดเดอร์พวกนี้ไม่สามารถเอาชนะพื้นที่นั้นๆ ได้ ราคามักจะเด้งจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะเทรดเดอร์พวกนี้ต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยงตัวเอง ยิ่งราคาวิ่งสวนพวกเขาก็ยิ่งต้องรีบออก การรีบออกจากตลาดเลยเร่งราคาหรือทำให้ราคาไปง่าย  นี่คือการอธิบายที่บอกว่า market orders ไม่ได้มาจากการเข้าเทรดแต่มาจากการต้องออกจากตลาด

เลข 4 ก็เป็นอีกตัวอย่างที่อธิบายเรื่อง absorption เมื่อราคาวิ่งไปอย่างแรงเพราะ buyers ไม่ต้องการพลาดการเข้า ต้องเข้าให้ได้  อาจจะด้วยเหตุผลที่เห็นราคามาเบรคลงพื้นที่ด้านล่างได้หลังจากวิ่งอยู่ในกรอบสักระยะ และเพราะการล่า stop เพื่อหา liquidity ไปหา sell limit orders ด้านบนของขาใหญ่เองก็ได้ พอราคาไปถึงพื้นที่ เลข 4 limit orders ที่ขาใหญ่วางไว้ ซึมซับ buy market orders จนหมด ราคาไม่ไปต่อ เริ่มเด้งเพราะพวก trapped traders ที่เปิด buy market oders ขึ้นไปนี้ต้องรีบจัดการออเดอร์ตัวเองเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้วยการ liquidate orders ที่กำลังเกิดการสูญเสีย ยิ่งถ้าราคาเริ่มลง การสูญเสียก็จะสูงขึ้น ยิ่งต้องรีบออกเลยทำให้เกิดแต่ sell market orders

จากตัวอย่างที่ยกมา absorption ทำให้ demand/supply เปลี่ยนข้างเองโดยอัตโนมัติ ตัวผู้เข้าเทรด market orders ไม่ว่าจะทาง buy หรือ sell เมื่อราคาไม่สามารถเบรคจุดๆ หนึ่ง ได้ เพราะราคาไปเจอ limit orders ที่มากพอจากขาใหญ่ที่ต้องการออเดอร์พวกนี้เพื่อจะได้เข้าตลาดที่จุดต้องการและได้เปรียบทั้งราคาและง่ายต่อการปั่นราคาด้วย เพราะถ้าพวกที่เข้าเปิดเทรดไม่สามารถเบรคพื้นที่นั้นๆ ได้ พวกนี้จะออกเอง – การออกเองทำให้เกิดออเดอร์อีกฝั่งที่เป็นด้านขาใหญ่เข้าเทรด และเกิดตรงที่ขาใหญ่วาง limit orders ไว้ เลยทำให้ราคาไปทางที่ขาใหญ่เทรดเองยิ่งราคาวิ่งไปทางที่ขาใหญ่เทรด การสูญเสียของพวกเยอะ พวกเขายิ่งต้องรีบออก ยิ่งทำให้ market orders เกิดขึ้นเยอะ ยิ่งทำให้ราคาไปเร็ว