การยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์ Forex

การยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน Forex แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ด้วยเพราะนักลงทุนแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกวิธีการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อให้วิธีการสอดคล้องกับบุคลิกของเรา มันจึงมีการจัดลักษณะของการยอมรับความเสี่ยงของคนขึ้น

 
 

ศักยภาพในการยอมรับความเสี่ยง

เทรดเดอร์ Forex แต่ละคนนั้นจะมีการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนก็มีการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันอยู่แล้ว บางครั้งคนที่มีความรู้ในการลงทุนอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า คนที่ไม่มีความรู้ในการลงทุนก็ได้

หรือว่าบางครั้งคนที่มีความรู้ในการลงทุน ก็ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้น้อยกว่า คนที่ไม่มีความรู้ในการลงทุนก็ได้ ไม่มีถูกและผิด ไม่มีดี-เสีย เพราะเป็นเรื่องปัจเจกขึ้นอยู่กับนิสัย ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มันสำคัญในส่วนที่เราจะต้องพัฒนาคือ “ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง” มากกว่า ในบทเรียนวันนี้เราจึงเป็นการเรียนรู้ ประเภทของการจัดลำดับความเสี่ยงของนักลงทุนกันครับ

คนที่เรียนรู้บทเรียนนี้จะต้องได้แนวทางในการนำไปใช้ว่า ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นี้สามารถลงทุนได้ในการยอมรับความเสี่ยงเท่ากับเท่าไหร่ และจะปรับระดับความเสี่ยงให้เข้ากับลักษณะนิสัยของตัวเองอย่างไร

ประเภทของเทรดเดอร์ Forex

ประเภทของเทรดเดอร์ Forex
ภาพที่ 1 กลุ่มของนักลงทุน Forex ที่รับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน ( skill การควบคุมความเสี่ยง Vs ความชอบความเสี่ยง)

ในการแบ่งประเภทของเทรดเดอร์ นักวิชาการสามารถแบ่งประเภทของเทรดเดอร์ Forex ได้เป็น 4 ประเภทได้แก่

1. กลุ่มที่ไม่ใช่นักลงทุน

คือ กลุ่มที่ไม่มีการควบคุมความเสี่ยงเลย และนอกจากนี้ยังไม่ชอบความเสี่ยงด้วย สาเหตุที่กลุ่มนี้ไม่ได้จัดเป็นนักลงทุน เพราะว่ากลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรเลย และเวลาตัดสินใจลงทุน หรือทำอะไรก็ตาม กลับไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

นั่นคือเป็นคนไม่มีความรู้ในการลงทุนนั่นแหละครับ กลุ่มนี้สามารถเห็นได้ทั่วไปในสังคม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พวกนักการตลาดนักขายชอบมาก เพราะว่าเขาสามารถเกลี้ยกล่อมชักจูงให้สามารถสร้างผลประโยชน์แก่นักการตลาดได้

2. กลุ่มนักลงทุนสายปลอดภัย

สายนี้เป็นสายที่ถูกเรียกด้วยคำศัพท์ คือ “พวกสายอนุรักษ์นิยม” เป็นสายที่ไม่อยากเสี่ยงอะไรเลย มีการควบคุมความเสี่ยงสูง และไม่ชอบความเสี่ยง

สายนี้ก็เหมือนกับพวกที่เวลาจะลงทุนอะไรก็คิดแล้วคิดอีก ว่าจะเอาตัวรอดจากผลขาดทุนของตลาดได้อย่างไร นักลงทุนสายนี้เหมาะกับการลงทุนที่เน้นความปลอดภัย ไม่ต้องไปลงทุน ไม่ต้องไปคิดอะไรที่จะต้องเสี่ยงให้ล้างพอร์ท แบบการใช้กลยุทธ์ Martingale (ที่กำไรดีแต่เสี่ยงล้างพอร์ตสูง)

3. นักลงทุนสายจัดการความเสี่ยง

คือนักลงทุนที่ชอบจัดการความเสี่ยงสูง (ไม่ได้ชอบความเสี่ยงนะ คือชอบบริหารความเสี่ยง) คือยอมรับความเสี่ยงได้สูงนั่นแหละ แต่ก็ต้องจัดการได้ ขณะที่การคุมความเสี่ยงก็เปิดกว้างมากขึ้น

กลุ่มพวกนี้จริง ๆ แล้วอยู่ตลาด Forex เป็นส่วนมากเลยเพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับการล้างพอร์ตได้อยู่แล้ว แถมยังไม่พอไม่รู้จักเข็ดหลาบกันเสียด้วย กลุ่มอื่น ๆ ที่เข้ามาในตลาด Forex มักจะอยู่ไม่นานเพราะไม่ทนทานเหมือนพวกรักความเสี่ยง

4. นักเก็งกำไร

นักเก็งกำไรนั้นจะชอบความเสี่ยงที่สูง และมีการควบคุมความเสี่ยงที่ต่ำ กลุ่มนี้จริง ๆ แล้วเราเป็นกันทุกคน โดยเฉพาะสาย Forex เพราะมันอยู่ในสายเลือดของพวกเรา มันคือขั้นตอนก่อนที่เราจะกลายเป็นนักลงทุนสายจัดการความเสี่ยง

ในการที่เราจะชอบความเสี่ยงและไม่รู้จักการควบคุมความเสี่ยงนั้น หากเราไม่มีความรู้ และการควบคุมความเสี่ยงยังต่ำมากๆ จะเรียกว่า “นักพนัน” รูปแบบนักลงทุน 2 แบบหลังนี้จะพบในตลาด Forex เป็นส่วนมาก

สรุป

ในการเทรด Forex สิ่งที่ต้องยอมรับและทำความเข้าใจก่อน คือ ระดับความเสี่ยงที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ การยอมรับความเสี่ยงของคนแต่ละคนนั้นทำได้แตกต่างกัน บางคนไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ Forex หรือนักลงทุนก็ยอมรับความเสี่ยงได้ดีกว่า นักลงทุนอีก

ดังนั้น ในการลงทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การรู้จักตัวเอง” เพื่อใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม เพราะการจัดการความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองนั้น จะทำให้การฝึกฝนสภาพจิตใจไม่ได้ประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงที่นักวิชาการได้จัดลำดับความเสี่ยงไว้มี 4 ประเภท ได้แก่

  • กลุ่มที่ไม่ใช่นักลงทุน
  • กลุ่มนักลงทุนสายปลอดภัย
  • กลุ่มนักลงทุนที่มีการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สูง
  • กลุ่มนักเก็งกำไร

ทั้ง 4 ประเภทครอบคลุมกลุ่มคนต่าง ๆ ในตลาด Forex โดย 2 กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีปริมาณคนอยู่เยอะที่สุด เพราะว่าเทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะรักความเสี่ยงอยู่แล้ว