เส้น

Continuous Pattern

นำเสนอแต่ ระบบ แต่อินดี้มาเยอะแล้ว ตอนนี้ขอ กลับมา เรื่อง รูปแบบการไปต่อของกราฟกัน นะครับ ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า  Continuous Pattern แปลตรง ๆ คือ รูปแบบต่อไปของกราฟ  เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา และจำเป็นครับ มาดูกันครับว่ามีกี่แบบ

 รูปแบบTriangles

รูป แบบ Triangles จะเกิดขึ้นโดย เส้นเทรนด์ไลน์ สองเส้น ที่แต่ละจุดของราคานั้นแคบลง ซึ่งจะมีรูปแบบ   Triangle สามประเภท แตกต่างกันไปตามความชันของเส้นเทรนด์ไลน์ดังนี้ :

symmetrical, ascending, และ descending triangles ในรูปแบบ symmetrical triangle เส้นเทรนด์ไลน์ข้างบนจะลดหลั่นลงมาที่องศาเดียวกันกับเส้นเทรนไลน์ข้าง ล่างที่ จะเอียงขึ้นในองศาเดียวกัน รุปแบบราคาจะเป็น แบบ ตลาดหมีในเทรนขาลง และเป็นตลาดกระทิงในเทรนดขาขึ้น

รูปแบบ Ascending triangle เป็นรูปแบบกระทิ้งทั้ง เทรนขาขึ้นและในเทรนขาลง รูปแบบ descending triangle จะทาให้เกิดขึ้นจาก การที่ เส้นเทรนไลน์เอียงตัวลงของเทรนขาขึ้นและเส้นเทรนไลน์ด้านล่าง ราบเรียบเมื่อ ไหร่ก็ตามที่รูป แบบแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นตลาดหมีตามมารูปแบบ triangle จะสมบูรณ์ เมื่อ ราคาของอัตราแลก เปลี่ยน ปิดอยู่ข้างนอกเส้นเทรนไลน์

รูปแบบ Rectangles

รูป แบบ Rectangles จะเกิดขึ้นโดย เส้นเทรนไลน์สองเส้นขนานกัน เส้นเทรนไลน์บนนั้นลากผ่านจุด high ของราคาสองจุดขึ้นไป และ เส้นเทรนไลน์ล่างนั้นจะลากผ่านจุดต่าสุดสองจุดขึ้นไป

บาง ครั้งรูปแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ Trading Range รูปแบบ rectangle นั้นจะจบเมื่อราคาทะลุจุดใดจุดหนึ่งของแนวของ คุณสามารถคานวณราคาเป้าหมายของคุณขั้นต่าได้
ซึ่ง รุปแบบนี้จะเกิดเมื่อรูปแบบราคาพยายามหาระยะของการวิ่งไปมาระหว่าง 2 เส้นเทรนไลน์ และระบุจุด break out การเคลื่อนไหวมากที่สุดสามารถวัดได้โดยใช้ระยะของเส้นเทรนด์ไลน์
สองเส้นแล้วบวกเข้าไปจากเส้นเทรนไลน์ข้างบนหรือข้างล่าง รูปแบบ Rectangles ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ continuation patterns แต่ว่าบางครั้งก็สามารถเป็นรูปแบบการกลับตัว
reversal patterns ได้เหมือนกัน  เราสามารถเทรดแบบ swing ภายใน รุปแบบ rectangles ได้ตราบเท่าที่มันยังเคลื่อนไหวอยุ่ภายในกรอบนั้น ให้ Sell

เมื่อราคาสัมผัสกับเส้นเทรนไลน์ข้างบน และ buy เมื่อราคาสัมผัสกับเส้นข้างล่างตั้ง จุดทากาไรไว้เส้นตรงข้าม และการเล่นใด ๆ
ที่ เปิดตรงข้ามกับเทรน ใด ๆ ที่เมื่อเกิด breakout แล้วควรจะออกทันทีเราสามารถใช้ Indicator ตัวอื่นช่วยในการตัดสินใจเมื่อมันเริ่มกลับทิศทาง ภายในรูปแบบ rectangle

 

รูปแบบ Flags และ Pennants

รูป แบบ Flags และ pennants เป็นรูปแบบที่ปกติ และ รูปแบบต่อเนื่องที่เชื่อถือได้ รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่การเคลื่อนไหวของราคารุนแรง ปกติแล้วจะเกิดในช่วงเทรนที่ชัน รูปแบบ

flag คล้าย ๆ กับ small rectangle ความชัน จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเทรน และ pennant นั้นเหมือน small symmetrical triangle ทั้งคู่จะมีรูปแบบที่สมบูรณ์เมื่อราคา เกิด breakout
ด้าน ใดด้านหนึ่งของเส้นเทรนไล เส้นเทรนไลน์ข้างบน และ เทรนไลน์ข้างล่างเป็นเทรนขาขึ้นและขาลงตามลาดับ คุณสามารถใช้เทคนิคการวัดเดียวกัน
ของทั้งสองรูปแบบในการหาจุดที่ราคาขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงจากจุดแรก และหาระยะห่างจากจุดที่เกิด

ตอนนี้ วิชาการไป นิด นะครับ  นานๆที ไม่ว่ากันนะ

จะเห็นว่าแค่เรารู้พื้นฐาน การลากเส้นและแนวรับแนวต้าน สามารถหาได้ทั้งจุดเข้าซื้อ ขาย เป้าหมาย จุดยอมขาดทุน ฝึกมองภาพกว้างให้ออก โดยไปมองที่ระยะยาว มาถึงระยะสั้น บางครั้ง 15m หาเป้าหมายไม่เจอก็ลองไปเปิดกราฟ 30m 1h 4h เพื่อหาเป้าหมาย (แนวรับแนวต้านที่เคยขึ้นลงมาก่อน)
การลากเส้นเทรนก็เช่นกันต้องรู้ว่าหลุดเทรน เปลื่ยนแนวโน้มแล้ว มองให้ออก ฝึกบ่อยๆ ยิ่งบ่อยๆ จะยิ่งง่ายขึ้นไปเอง การเทรดแต่ละครั้งนั่น ควรเล่นเป็นรอบ ๆ จะสังเกตุเห็นว่าเมื่อขึ้นแนวโน้มที่เราลากเทรนก็ลากได้จนหลุดเทรนขาขึ้น เมื่อรู้ว่าหมดคือหมดรอบของการขึ้น เมื่อรู้ว่ารอบsideway ลากกรอบ sideway ให้ลากที่กรอบแนวรับแนวต้านนั่นๆการขึ้น การลง และด้านข้าง จะเห็นว่าจะวิ่งเป็นรอบๆ ไป บางครั้งเทรดง่ายเพราะกราฟวิ่งขึ้นตาม เทรนขึ้นเทรนลง บ้างครั้งเล่นยากเพราะกราฟสวิง (sideway)

รูปแบบของ chart patterns ที่นิยมนำมาวิเคราะห์กราฟฟอเรกและหุ้น  มีเพียงไม่กี่ตัวที่เห็นได้บ่อยๆ  ลักษณะหลักๆ ของแพทเทิร์นมี 2 รูปแบบคือแบบต่อเนื่อง
และแบบกลับขั้ว   แต่มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปแล้วแต่ว่าจะมองเห็นเป็นรูป อะไร เช่น ปู ค้างคาว ผีเสือ เพชร และมีหลายท่านมองรูปแบบเดียวกันเป็นชื่อเฉพาะของตนก็มี  ถ้าเราฝึกฝน ตลอดก้จะทำให้เห็นจังหวะเข้าได้แม่นยำขึ้น โอกาสทำกำไรก็มีมากขึ้น  ก็พบกันตอนต่อไปครับ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น