unnamed

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ Forex4you จะจัดสัมมนาในไทยฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้สำหรับลูกค้าบัญชีพันธมิตร มีหัวข้อสัมมนาดังนี้

  • การใช้ Digital หรือ Online Marketing เพื่อสร้างการเติบโตกับเครือข่ายพันธมิตรของคุณ
  • การสร้างผลตอบแทนมากที่สุดทำได้อย่างไร
  • การเลือกใช้เครื่องมือที่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้ดีที่สุด
  • การวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา

การสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน  คือช่วง 13:00 น. – 16:00 น. เป็นการบรรยาย และช่วง 16:00 น. – 18:00 น. เป็นการถามตอบ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสัมมนานี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.forex4you.com/th/seminar/forex-online-marketing-2017/

 

 

ทีมงาน : .thaibrokerforex.com