โบรกเกอร์ FxPro ค่า Spread, Commission และ Swap

โบรกเกอร์ FxPro มีค่า Spread ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สูง ทั้ง 3 ประเภทบัญชี ทั้ง MT4-Raw, MT4-Standard และ MT4-Pro ซึ่งไม่มีประเภทบัญชีไหนที่อยู่ในระดับต่ำเลย แต่ถ้าเทียบกันภายใน 3 บัญชี จะพบว่า ค่าเฉลี่ย Spread ของบัญชี MT4-Raw ต่ำที่สุด ซึ่งตามหลักการทั่วไปแล้วมันควรจะเป็น MT4-Pro ที่มีค่า Spread ถูกกว่า แต่เมื่อเราทำการทดสอบ พบว่า MT4-Raw ถูกกว่า โดยโบรกนี้จะไปเด่นเรื่องค่า Swap ซะมากกว่าที่มีค่า Swap ที่ดีกว่าโบรกอื่นๆ

ค่า Spread ของ FxPro

Spread FxPro

จะเห็นได้ว่าประเภทบัญชี MT4-Raw กับ MT4-Pro มีค่า Spread ที่พอๆ กัน บางคู่สกุลเงิน MT4-Raw ต่ำกว่า แต่บางคู่สกุลเงิน MT4-Pro ต่ำกว่า แต่ถ้านำทั้ง 10 คู่สกุลเงินที่นำมาทดสอบจะพบว่า โดยรวมแล้วค่า Spread บัญชี MT4-Raw จะมีค่า Spread ที่ต่ำกว่าอยู่นิดหน่อย ทำให้แนะนำได้ว่า ถ้าจะเปิดบัญชีเทรดกับทาง FxPro แนะนำให้เปิดบัญขี MT4-Raw จะดีกว่า

บัญชี MT4-Raw อยู่ในลำดับที่ 25 ของการจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex : Spread Commission Swap ต่ำสุด (รวมค่าบริการ)

ค่า Swap ของ FxPro

Swap FxPro

ค่า Swap ของทาง FxPro ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าบวก และลบ ทั้งฝั่ง Long และ Short โดยค่าที่เป็นบวกก็ไม่ได้ต่ำด้วย ทำให้โบรกเกอร์ Fxpro เหมาะกับกลยุทธ์ในการถือยาวเป็นอย่างดี (ในกรณีที่ถือออเดอร์ในฝั่งเดียวกับที่มีค่า Swap เป็นบวก)