ความสะดวก ในการเปิดบัญชี และการใช้งาน ของ FxPro

การเปิดบัญชี

 • ระดับความยาก : ง่าย – กลาง มีการขอข้อมูลส่วนตัวหลังจากลงทะเบียนอีเมล ไม่เปิดบัญชีให้ทันที
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 10 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ เพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชี
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ สามารถกดเปิดบัญชีที่หน้าเว็บไซต์ได้ทันที
 • คะแนนโดยรวม : 7 / 10

การยืนยันตัวตน

 • ระดับความยาก : ปานกลาง มีการอัพโหลดเอกสารส่วนตัวหลายขั้นตอน รวมถึงยืนยันตัวตนผ่านกล้อง
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 20 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ปานกลาง ต้องยืนยันตัวตนผ่านกล้องทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่สะดวกได้
 • ความซับซ้อนของระบบ : ปานกลาง มีคำแนะนำชัดเจนสามารถทำตามได้ไม่ยากนัก
 • คะแนนโดยรวม : 7 / 10 เนื่องจากการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และใช้เอกสารมาก

การเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสม

 • ระดับความยาก : ง่าย เนื่องจากมีตารางเปรียบเทียบประเภทบัญชีให้แก่นักเทรด
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 5 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ ข้อมูลถูกจัดเป็นระเบียบทำให้เข้าใจง่าย
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ – กลาง ไม่มีแสดงบนหน้าเว็บไซต์แรก ต้องกดเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทำให้นักเทรดบางคนอาจหาไม่เจอได้
 • คะแนนโดยรวม : 8 / 10

การเพิ่มบัญชีเทรด

 • ระดับความยาก : ง่าย สามารถกดเพิ่มบัญชีที่ต้องการได้ทันที
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 5 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่ม เพียงแค่เลือกประเภทบัญชีที่เราต้องการ
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ ตัวเลือกสร้างบัญชีใหม่สามารถกดได้ในบัญชีของเรา
 • คะแนนโดยรวม : 10 / 10

การใช้งานในพื้นที่ส่วนบุคคล

 • ระดับความยาก : ง่าย เพียงเข้าสู่ระบบก็สามารถเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลได้ทันที
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 5 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการได้ทันที
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ มีตัวเลือกให้แก่นักเทรดอย่างชัดเจน
 • คะแนนโดยรวม : 9 / 10 ในพื้นที่ส่วนตัวเป็นคล้ายกับหน้าเว็บไซต์ ทำให้อาจเกิดการสับสนได้

การหาข้อมูลในเว็บไซต์

 • ระดับความยาก : ง่าย มีตัวเลือกอย่างละเอียดในแต่ละหัวข้อ
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 5 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ ปรากฏข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานเลือกอย่างง่ายดาย
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ มีการจัดเรียงข้อมูลที่เข้าใจง่ายตามหมวดหมู่ ทำให้เลือกได้ไม่ยาก
 • คะแนนโดยรวม : 10 / 10 ข้อมูลครบถ้วน ใช้งานง่าย และละเอียด

การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

 • ระดับความยาก : ง่าย สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วเลือกช่องทางการติดต่อได้ทันที
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 5 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ สามารถพิมพ์ปัญหาให้เจ้าหน้าที่ได้ทันที มีการตอบกลับภาษาไทย
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ ตัวเลือกติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ขึ้นมาในตอนแรก ต้องเลื่อนหาและกดแชทถึงจะขึ้นมาให้
 • คะแนนโดยรวม : 9 / 10

การใช้งานแพลตฟอร์ม

 • ระดับความยาก : ง่าย สามารถใช้งานได้บน WEB TRADER รวมถึงมีให้บริการบนมือถือ
 • ระยะเวลา : ไม่เกิน 10 นาที
 • ความพยายามที่ใช้ : ต่ำ สามารถกดใช้งาน WEB TRADER ในเว็บไซต์ได้ทันที
 • ความซับซ้อนของระบบ : ต่ำ มีตัวเลือกการใช้งานแพลตฟอร์มให้อย่างชัดเจน
 • คะแนนโดยรวม : 8 / 10

สรุปคะแนนความง่าย สะดวก คล่องตัว ของ FxPro

 • FxPro มีคะแนนการใช้งานโดยรวมอยู่ที่ 9 / 10 คะแนน
 • มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้
 • มีการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน
 • ประเภทบัญชีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
 • ผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน
 • ฝ่ายบริการมีภาษาไทยรองรับ
 • *ข้อสังเกต บางตัวเลือกเมื่อเข้าไปยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่