Exness การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

Exness ขั้นตอนการเปิดบัญชี สมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตน(อย่างละเอียด)

บทความนี้ จะรวบรวมเนื้อหาหัวข้อสำคัญสำหรับการเทรดโบรกเกอร์ Exness ดังนี้

 1. ตัวอย่างเปิดบัญชี Exness
 2. การยืนยันตัวตน Exness
 3. กรณีที่มีบัญชี Exness อยู่แล้ว ต้องการขอเปิดบัญชีเพิ่ม
 4. คำถามการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน Exness ที่พบบ่อย

ตัวอย่างเปิดบัญชี Exness

 • เข้าสู่เว็บไซต์ “เปิดบัญชีExness” หรือ ด้านบนปุ่มสีแดง
 • เลือกด้านมุมขวาสีเหลือง คลิก “เปิดบัญชี” ตามภาพประกอบ
ขั้นตอนการเปิดบัญชี exness
ขั้นตอนการเปิดบัญชี exness 2
 • เมื่อเลือก ดำเนินการต่อแล้ว หน้าจอจะแสดงให้เลือกบัญชีเทรดที่ใช้เทรด ซึ่งหมายถึง ให้เลือกว่าเราต้องการเปิดบัญชีประเภทไหน
 • เมื่อเลือกเปิด “บัญชีจริง” สำเร็จแล้ว
 • เราจะเข้าสู้หน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ Exness ทันที
 • ส่วนบัญชีที่มี สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ว่า ต้องการเปิดเป้นบัญชีเทรด ประเภทไหน
 • หากต้องการเลือกเปิดบัญชีเพื่อทดลองเทรด หรือที่เรียกว่า บัญชี Demo ให้คลิกเลือก “บัญชีทดลอง”
 • แต่หากต้องการเปิดบัญชีเทรดจริง ต้องการฝากเงินเข้าไป เพื่อเทรดทำกำไร ให้คลิกเลือก “บัญชีจริง”
 • ให้วสังเกตว่า แถบด้านบน จะมีช่องสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าบัญชีเทรดของเรานั้น สมบูรณ์แล้วหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
 • สามารถคลิกดูได้ว่า ต้องทำอะไรต่อไป ดังเช่น กรอกข้อมูลโปรไฟล์เสร็จสมบูรณ์
 • การยืนยันอีเมล ให้คลิก ขอรับรหัส
 • ให้กรอกเมลยืนยันได้เลย
 • กรอกยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ตามหมายเลขจริง
 • คลิก ขอรับรหัส
 • กรอกรหัสยืนยัน ที่ได้จากหมายเลขโทรศัพท์
 • คลิกเลือก ดำเนินการต่อ
 • ถือว่า การยืนยันอีเมล และ การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สมบูรณ์แล้ว
 • ในส่วนต่อไปให้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
 • คลิกเลือกดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
 • อีกกรณีที่เลือก “ตรวจสอบคุณสมบัติ”
 • เมื่อเลือกแล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา เพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
 • ให้ยืนยันคุณสมบัติทั้ง 3 ขั้นตอน โดยใช้ข้องมูลจริง
 • เมื่อยืนยันครบทั้ง 3 ขั้นตอนนั้น หมายถึง การยืนยันตัวตน 3 ขั้นตอนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน Exness

เอกสารยืนยันตัวตน Exness

หลังจากที่ดำเนินขั้นตอนการกรอกข้อมูลทางการเงินสำหรับการลงทะเบียนบัญชีเรียบร้อย จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร สิ่งที่คุณจะต้องเตรียม คือ เอกสารสอง (2) ฉบับที่แตกต่างกันสำหรับการยืนยันตัวตนและการยืนยันที่อยู่

ตัวอย่างเช่น

 • สามารถใช้หนังสือเดินทางเพื่อเป็นเอกสารยืนยันตัวตน และใช้ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคของที่พักอาศัยของคุณเป็นเอกสารยืนยันที่อยู่
 • เอกสารยืนยันตัวตนต้องออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลและยังไม่หมดอายุขณะส่งเอกสาร เอกสารยืนยันที่อยู่ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ตัวอย่างเอกสารที่สามารถส่งได้

เอกสารยืนยันตัวตน

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับขี่

เอกสารยืนยันที่อยู่

 • ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำ อินเทอร์เน็ต)
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเรียกเก็บภาษี
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร

สำหรับเอกสารการยืนยันตัวตนให้ทางโบรกเกอร์ Exness

 • เอกสารที่จัดส่งมาให้จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง
 • เอกสารที่จัดส่งมาให้จะต้องมีรูปภาพของลูกค้า
 • เอกสารที่จัดส่งมาให้จะต้องระบุวันเกิดของลูกค้า
 • ชื่อ-นามสกุลต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีและเอกสารยืนยันตัวตน
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เอกสารต้องไม่หมดอายุ (มีอายุคงเหลืออย่างน้อยหนึ่งเดือน)
 • หากเอกสารมีสองด้าน โปรดอัปโหลดเอกสารทั้งสองด้าน
 • ต้องมองเห็นขอบทั้งสี่ด้านของเอกสารได้อย่างชัดเจน
 • สำเนาเอกสารที่อัปโหลดต้องมีความละเอียดสูง
 • เอกสารต้องออกโดยรัฐบาล

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • กรอกชื่อและนามสกุลของคุณตามที่ปรากฏในเอกสารยืนยันทั้งหมด
 • จากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสาร
 • เลือกประเทศ….ที่ออกเอกสารยืนยันตัวตนของคุณจากเมนูตัวเลือก
 • และเลือกประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
 • ระบบอาจแสดงตัวอย่างเอกสารที่ใช้ได้เมื่อทำการเลือกแล้ว
 • คลิกอัปโหลดเอกสารเพื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ
 • ยังสามารถคลิกตัวเลือกด้านล่างเพื่อถ่ายภาพและอัปโหลดรูปถ่ายของเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ
 • ตรวจสอบว่ามุมทั้ง 4 มุมของเอกสารต้องอยู่ในภาพ
 • และสามารถมองเห็นรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน
 • เมื่อแนบเอกสารแล้วให้คลิกส่งเอกสาร
 • พิจารณาข้อกำหนดสำหรับเอกสารยืนยันที่อยู่
 • จากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสารเพื่ออัปโหลด หรือเลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อถ่ายภาพเอกสาร
 • ตรวจสอบว่ามุมทั้ง 4 มุมของเอกสารต้องอยู่ในภาพและสามารถมองเห็นรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน
 • เมื่อแนบเอกสารแล้วให้คลิกส่งเอกสาร

วิธีการยืนยันตัวตน Exness ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เมื่อเอกสารครบถูกต้อง เท่านี้ก็ถือว่า การยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
 • สามารถเริ่มเทรดในขั้นตอนต่อไปได้เลย

กรณีที่มีบัญชี Exness อยู่แล้ว ต้องการขอเปิดบัญชีเพิ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขอเปิดบัญชีเพิ่ม

ในส่วนนี้จำนวนบัญชีเทรดสามารถทำการเปิดได้ต่อ 1 พื้นที่ส่วนบุคคลหรือ 1 อีเมล มีดังนี้

 • บัญชี Standard Cent สามารถเปิดสูงสุดได้ 10 บัญชี
 • บัญชี Standard = บัญชีจริงและทดลอง MT4 อย่างละ 100 บัญชี
 • บัญชี Standard = บัญชีจริงและทดลอง MT5 อย่างละ 100 บัญชี (รวม MT4 MT5 ทั้งหมด 400 บัญชี)
 • บัญชี Pro = บัญชีจริงและทดลอง MT4 อย่างละ 100 บัญชี
 • บัญชี Pro = บัญชีจริงและทดลอง MT5 อย่างละ 100 บัญชี (รวม MT4 MT5 ทั้งหมด 400 บัญชี)
 • บัญชี Raw spread = บัญชีจริงและทดลอง MT4 อย่างละ 100 บัญชี และ
 • บัญชี Raw spread = บัญชีจริงและทดลอง MT5 อย่างละ 100 บัญชี (รวม MT4 MT5 ทั้งหมด 400 บัญชี)
 • บัญชี Zero = บัญชีจริงและทดลอง MT4 อย่างละ 100 บัญชี
 • บัญชี Zero = บัญชีจริงและทดลอง MT5 อย่างละ 100 บัญชี (รวม MT4 MT5 ทั้งหมด 400 บัญชี)

วิธีขอเปิดบัญชี Exness เพิ่ม

 • เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถดูที่ด้านบนได้ว่าเรายืนยันตัวตนถึงขั้นตอนไหน
 • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเป็นบัญชีจริง หรือ บัญชีทดลอง (จากภาพตัวอย่างนั้น เลือกเป็นเปิดบัญชีจริง)
 • คลิกที่ปุ่ม “เปิดบัญชีใหม่” ที่อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
 • เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเปิด เช่น Mini, Standard, Raw Spread หรือ Pro
 • ตัวอย่างนั้น เลือกเปิดประเภทบัญชี Standard MT4
 • กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีใหม่ ตามช่องกรอกข้อมูลให้ครบ
 • ข้อสังเกตเพิ่ม ถ้าไม่ได้เลือกแพลตฟอร์ม จะถูกเลือกให้อัตโนมัติเป็น MT5 เพราะทางโบรกจะเสนอให้ใช้ MT5 แล้วในปัจจุบัน
 • สามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ โดยกำหนดเองได้ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
 • ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วน
 • เลเวอเรจสามารถเลือกได้หลายระดับ ดังนี้
 • สกุลเงิน มีให้เลือกได้ทั้งหมด 41 สกุลเงิน แต่ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับการเทรด Forex คือ USD ดอลลาร์สหัสรัฐ
 • การกำหนดรหัสผ่านสามารถกำหนดได้ ตามความสะดวกในการใช้งาน
 • ส่วน เมลนั้นให้ใช้เมลเดิมที่ทำการสมัคร และ login ไว้แล้ว
 • จากนั้นให้คลิกเลือก เปิดบัญชีได้เลย

คำถามการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน Exness ที่พบบ่อย

ตอบ Exnessมีข้อจำกัดไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึง โดยข้อจำกัดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบัญชีทดลองด้วยเช่นกัน หากพบว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และใช้งานบัญชีของ Exness บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกตามข้อตกลงของลูกค้าของ Exness

ตอบ บัญชีซื้อขายจริงจะต้องมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนและยืนยันแล้ว: ควรยืนยันโดยทำตามคำแนะนำที่ส่งให้คุณทางอีเมล/โทรศัพท์เมื่อทำการลงทะเบียน ตามลำดับ
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ นามสกุล วันเกิด และที่อยู่
 • เงินฝาก: เงินฝากจะต้องเป็นไปตามจำนวนเงินฝากขั้นต่ำของประเภทบัญชีนั้นๆ โปรดทราบว่าพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนจะมีการจำกัดจำนวนเงินฝากที่ 2,000 ดอลลาร์ในทุกบัญชีซื้อขาย
 • เมื่อระบบได้รับเงินฝากครั้งแรก คุณจะสามารถเทรดด้วยบัญชีซื้อขายจริงได้ แต่คุณจะต้องยืนยันโปรไฟล์ของคุณให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน จึงจะมีการยกเลิกข้อจำกัด
 • เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณอย่างครบถ้วนเพื่อยกเลิกข้อจำกัดของบัญชีซื้อขายจริง ได้แก่
  • ข้อมูลทางการเงิน: ขอแนะนำให้กรอกข้อมูลขณะลงทะเบียนครั้งแรก เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สำคัญของขั้นตอนการยืนยันโปรไฟล์
  • เอกสารยืนยันตัวตน: ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี เมื่อยืนยันแล้ว วงเงินฝากทั้งหมดที่ 2,000 ดอลลาร์จะปรับขึ้นเป็น 50,000 ดอลลาร์สำหรับบัญชีซื้อขายจริง
  • เอกสารยืนยันที่อยู่: ต้องเป็นประเทศ/ภูมิภาคปัจจุบันที่คุณอาศัยอยู่ เมื่อยืนยันแล้ว ข้อจำกัดทั้งหมดของบัญชีซื้อขายจริงในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณจะถูกยกเลิก

ตอบ ล้าช้าได้ 30 วันเท่านั้น ขั้นตอนการยืนยันเอกสารจะทำเพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้น มิฉะนั้นบัญชีซื้อขายในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการซื้อขายทั้งหมดได้ ในบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารยืนยันเพิ่มเติมด้วย

 • นับตั้งแต่การฝากเงินครั้งแรก คุณจะมีเวลา 30 วันในการยืนยันบัญชีอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยการยืนยันตัวตน ที่อยู่อาศัย และข้อมูลทางการเงิน
 • โดยจำนวนวันที่เหลือสำหรับการตรวจสอบจะแสดงในรูปแบบของการแจ้งเตือนในพื้นที่ส่วนบุคคล เพื่อให้คุณสังเกตได้ง่ายทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ

ตอบ

 • เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล สถานการณ์ยืนยันของคุณจะอยู่ที่ด้านบนของพื้นที่ส่วนบุคคล
 • สถานะการยืนยันของคุณจะแสดงที่นี่

ตอบ

เอกสารยืนยันตัวตน (POI)

เพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องส่งเอกสารประจำตัวที่ออกให้ในประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่เสมอ* ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนบัญชีในประเทศใด และปัจจุบันคุณอาศัยอยู่ในประเทศใด

ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณมีสัญชาติมาเลเซียซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียและเปิดบัญชีที่นั่น คุณจะต้องส่งเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน
 • หากคุณเป็นพลเมืองอินเดียที่ลงทะเบียนบัญชีกับ Exness ในปากีสถาน และกำลังดำเนินการยืนยันจากแอฟริกาใต้ คุณยังคงต้องส่งเอกสารระบุตัวตนที่ออกให้โดยรัฐบาลอินเดีย

เอกสารยืนยันที่อยู่ (POR)

เพื่อให้การยืนยันที่อยู่เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องส่งเอกสารที่อยู่ซึ่งออกให้ในประเทศที่คุณลงทะเบียน

ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณเป็นพลเมืองอินเดียที่ลงทะเบียนบัญชีในแอฟริกาใต้ คุณจะต้องส่งเอกสารที่อยู่ที่ออกในแอฟริกาใต้
 • หากคุณเป็นพลเมืองอินเดียที่ลงทะเบียนบัญชีกับ Exness ในอินเดีย และกำลังดำเนินการยืนยันจากแอฟริกาใต้ คุณยังคงต้องส่งเอกสารที่อยู่ซึ่งออกในอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากคุณเลือกอินเดียเป็นประเทศที่พำนักอาศัยระหว่างเปิดบัญชี หากคุณย้ายไปที่แอฟริกาใต้เป็นการถาวร แนะนำให้เปิดบัญชีใหม่ในแอฟริกาใต้
 • หากคุณย้ายไปยังประเทศอื่นหลังจากทำการยืนยัน ขอแนะนำให้ติดต่อกับทางโบรก เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในบัญชีของคุณ ขอแนะนำให้อัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในบัญชีของคุณอยู่เสมอ