วิธีลงทะเบียนสมัคร ActivTrades เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตนใช้เวลารวมกันประมาณ 1 วัน หรืออาจจะมากกว่านั้น

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Sign up

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Accept & continue
 • กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Confirm & continue

 • Tax Residency ให้กดปุ่ม Continue
 • Do you haveother tax residency ให้ตอบ No
 • กรอกข้อมูลที่อยู่ แลวกดปุ่ม Confirm & continue

 • เลือกระหว่างการยืนยันตัวตนโดยใช้ 2 เอกสาร หรือการยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม I’m ready

 • กดปุ่ม Start verification
 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำบัตรประจำตัวประชาชน)

 • เลือกว่าจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปเอกสาร หรือจะอัปโหลดไฟล์ (เอกสารยืนยันตัวตน-บัตรประชาชนด้านหน้า)

 • ตัวอย่างการใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ (เอกสารยืนยันตัวตน-บัตรประชาชนด้านหน้า)

 • เลือกว่าจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปเอกสาร หรือจะอัปโหลดไฟล์ (เอกสารยืนยันตัวตน-บัตรประชาชนด้านหลัง)

 • ตัวอย่างการใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ (เอกสารยืนยันตัวตน-บัตรประชาชนด้านหลัง)

 • ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการตอบคำถาม
 • สามารตอบตามตัวอย่างได้เลย หรือตอบตามความเป็นจริงก็ได้

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เมื่อตอบคำถามจนหน้าจอจะแสดงภาพนี้ = ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล
 • เข้าไปที่อีเมล และเลือกข้อความดังภาพ

 • กดปุ่ม Verify Email

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เมื่อได้รับข้อความนี้ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ให้ส่ง รูปตัวเองถือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่ใส่ฟิลเตอร์ / แว่นตา / หมวก)
 • ไปยังอีเมล clientonboarding@activtrades.com
 • คลิกที่ link ดังตัวอย่าง และตอบคำถาม (ตอบเหมือนตัวอย่างเลยก็ได้)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เมื่อตอบคำถาม และส่งรูปเซลฟี่เสร็จ รอข้อความการยืนยันการเปิดบัญชี (รอประมาณ 1 วันทำการ)
 • หากได้รับข้อความดังตัวอย่าง = เปิดบัญชีสำเร็จ สามารถตรวจสอบบัญชีซื้อขายได้ที่เว็บไซต์

3. การตรวจสอบข้อมูลบัญชี

A person holding a tennis racket

Description automatically generated

 • กดปุ่ม Log in

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่านที่สมัครไว้
 • กดปุ่ม Log in

 • กดปุ่ม See more

 • หน้าจอจะแสดงข้อมูลของบัญชี สามารถนำบัญชีไปใช้ซื้อขายได้เลย
 • หากต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม ให้กดปุ่ม Request Additional Accounts
 • บัญชีของ ActivTrades มีประเภทเดียว แต่สามารถเปิดบัญชีใหม่เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มอื่นได้