วิธีลงทะเบียนสมัคร Afterprime เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Register

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่าน
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai+65
 • กดปุ่ม Create account

 • เข้าไปที่อีเมล จะได้รับข้อความ Verification Email ให้กดปุ่ม Verify Email

 • กดปุ่ม Tell us about you

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
 • ตั้งค่าบัญชีเทรด
 • กดปุ่ม Review detail
 • กดปุ่ม Looks good, Thanks

 • เช็คถูกที่หน้าข้อความ “I confirm that I have..”
 • กดปุ่ม I Accept Declaration
 • กดปุ่ม Verify identity

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • เลือกเอกสารที่จะใช้ในการยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน แนะนำ**)
 • กดปุ่ม Upload the front of your document เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม Next

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • กดปุ่ม Upload document เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม Next
 • กดปุ่ม Next (อีกครั้ง)

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • รอการตรวจสอบเอกสารสักครู่ (ไม่เกิน 5 นาที)
 • เข้าไปที่อีเมล จะได้รับข้อมูลบัญชีซื้อขาย = เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนสำเร็จ