วิธีลงทะเบียนสมัคร Alpari เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม OPEN ACCOUNT

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Get code
 • กดปุ่ม Complete registration

 • นำเม้าส์ไปชี้ที่ My Account
 • กดปุ่ม complete your profile

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Submit

 • กดปุ่ม Open Account

 • ตั้งค่าบัญชี
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มากกว่า 8 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข
  • มีอักขระ
  • มีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ – เล็ก
  • เช่น Somchai+98
 • กดปุ่ม Open Account

 • เปิดบัญชีสำเร็จ สามารถใช้ข้อมูลบัญชีนี้เพื่อเริ่มต้นเทรดได้เลย

3. การยืนยันตัวตน

 • นำเม้าส์ไปชี้ที่ My Account
 • กดปุ่ม Upload Documents
 • กดที่คำว่า Choose… และเลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำให้เลือกพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • เลือก Other
 • กดปุ่ม Continue

 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำให้เลือกพาสปอร์ต / บัตรประชาชน / ใบขับขี่)
 • กดปุ่ม Unload the front of your document แล้วเลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม Next

 • รอการตรวจสอบเอกสารสักครู่
 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = การยืนยันตัวตนสำเร็จ