วิธีลงทะเบียนสมัคร AMarkets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ ที่สามารถใช้ได้ (ต้องไม่เกิน 3 เดือน) เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส) ใบแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม สร้างบัญชี

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี
 • กดปุ่ม ต่อไป

Screens screenshot of a screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กดปุ่ม ต่อไป
 • กดปุ่ม ไปที่พื้นที่ส่วนบุคคล

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความที่ส่งจาก Amarkets หัวเรื่อง คำแนะนำการยืนยัน
 • กดปุ่ม Verify

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กรอกรหัส PIN ที่ได้รับจากข้อความในโทรศัพท์ ลงบนเว็บไซต์
 • เลือกวิธีการสแกนเอกสาร (แนะนำ โทรศัพท์มือถือ)

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

 • ใช้โทรศัพท์แสกน QR ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ จะเข้าสู่เว็บไซต์ดังภาพ
 • กดปุ่ม ถ่ายรูป
 • กดปุ่ม Allow หรือ อนุญาต
 • วางบัตรประชาชน (ด้านหน้า) ให้อยู่ในกรอบ จากนั้นกดปุ่ม ถ่ายรูป

A screenshot of a screenshot of a phone

Description automatically generated

 • กดปุ่ม สแกนเอกสารของคุณ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม ดำเนินการต่อ
 • เมื่อแสดงหน้าจอดังตัวอย่าง ให้ดำเนินการต่อบนเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • กดปุ่ม Continue
 • ตอบคำถาม จุดประสงค์ในการลงทุน (ตอบตามตัวอย่างก็ได้)
 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • ตอบคำถาม ความถี่บ่อยในการเทรด (เลือกข้อไหนก็ได้)
 • ตอบคำถาม ผลกำไรที่คาดหวัง (เลือกข้อไหนก็ได้)

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • ตอบคำถาม ว่าจะใช้เงินเทรดประมาณเท่าไหร่ เลือกข้อไหนก็ได้ (1USD = 37บาท)
 • กดปุ่ม กากบาท

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • รอการตรวจสอบเอกสาร
 • กดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์ หรือรีเฟรช (หากหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = ยืนยันตัวตนสำเร็จ)

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 • การตรวจสอบข้อมูลบัญชี : ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความที่ส่งจาก Amarkets
 • หัวเรื่อง ขอแสดงความยินดีกับการเปิดบัญชีกับ AMarkets
 • จะได้รับข้อมูลบัญชีที่สมัครไว้

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เมื่อ log in เข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ Amarkets จะเจอข้อมูลของบัญชีเทรด (ใช้รหัสผ่านที่แจ้งไว้ในเมล) สามารถเริ่มต้นเทรดได้เลย
 • หากต้องการเปิดบัญชีเพิ่มให้กดปุ่ม เปิดบัญชี ดังรูป