วิธีลงทะเบียนสมัคร Axi เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

 • กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กรอกอีเมล
 • กดปุ่ม “ฉันได้อ่าน”
 • กดปุ่ม “เริ่มต้นการสมัครของคุณ”

 • เลือกรูปแบบบัญชีที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เลือกบัญชี”

 • เลือกสกุลเงิน แนะนำ USD จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เลือกคำนำหน้า
 • เลือกวันเดือนปีเกิด
 • เลือกสัญชาติ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัย จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • กดปุ่มเลือกสถานการณ์จ้างงาน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • กดปุ่มเลือกแหล่งที่มาของรายได้
 • กดปุ่มเลือกเงินลงทุนโดยประมาณ หน่วย USD (1 USD = 36.7 บาท) จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เช็คถูกหน้าข้อความนี้ จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

 • รอการติดต่อกลับทางอีเมล ถ้าได้รับอีเมลหมายความว่าเปิดบัญชีสำเร็จ

 • กดเข้าไปในเนื้อหาอีเมล
 • เลื่อนมาด้านล่าง กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ และ ฝากเงิน”

 • กรอกรหัส “เข้าสู่ระบบ” ที่ได้รับในอีเมล
 • กรอกรหัสผ่านที่ได้รับในอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “LOG IN”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “ยืนยันเอกสาร”

 • เลือกเอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องการ (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต)

 • กดปุ่ม “เริ่ม”

 • กดปุ่ม “อัปโหลดไฟล์”
 • กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เลือกรูปบัตรประชาชนแล้วกดอัปโหลด

 • กดปุ่ม “ส่ง”

 • รอการติดต่อกลับทางอีเมล ถ้าได้รับอีเมลหมายความว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ