วิธีลงทะเบียนสมัคร BDSwiss เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้เอกสารเหล่านี้ในการยืนยันที่อยู่ได้
  • ใบแจ้งยอดธนาคาร
  • ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • ค่าอินเตอร์เน็ต/เคเบิลทีวี/ค่าโทรศัพท์บ้าน
  • การคืนภาษี
  • ใบกำกับภาษีของสภา
  • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ซึ่งออกโดยรัฐบาล ฯลฯ

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม Sign Up

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • สำหรับรหัสผ่านจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก
  • ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  • อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว
  • เช่น Somchai+98
 • กดปุ่ม ส่ง

 • เข้าไปที่กล่องข้อความ ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความ “รหัสยืนยันอีเมล BDSwiss”
 • กรอกรหัสยืนยันที่ได้จากอีเมลลงบนเว็บไซต์ของ BDSwiss
 • กดปุ่ม ดำเนินการต่อและรักษาความปลอดภัยบัญชี

 • เปิดบัญชีสำเร็จ

3. การยืนยันตัวตน

 • เลือก โปรไฟล์และการตั้งค่า ที่เมนูด้านซ้ายมือ
 • กดปุ่ม รายละเอียดส่วนบุคคล

 • กรอกข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม
 • กดปุ่ม บันทึก

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
 • กดปุ่ม บันทึก

 • เลือก โปรไฟล์และการตั้งค่า ที่เมนูด้านซ้ายมือ
 • กดปุ่ม เอกสารการตรวจสอบ

 • กดปุ่ม อัปโหลด เพื่ออัปโหลดหลักฐานยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม Other
 • กดปุ่ม CONTINUE
 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Upload the front of your document แล้วเลือกไฟล์ของเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม NEXT
 • กรอกที่อยู่

 • กดปุ่ม Upload the front of your document แล้วเลือกไฟล์ของเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม NEXT
 • กดปุ่ม NEXT

 • หากขึ้นแบบนี้ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ