วิธีลงทะเบียนสมัคร BelleoFX เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่
 • รอตรวจสอบเอกสารประมาณ 1 วัน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Register

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม Sign up
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-20 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65

 • กดปุ่ม Upload Document

 • เลือกหลักฐานที่จะใช้ยืนยันตัวตน
 • คลิกที่ Drag File Here Or Browse File เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (ด้านหน้า และด้านหลัง)

 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SUBMIT

 • เลือกหลักฐานที่จะใช้ยืนยันที่อยู่
 • คลิกที่ Drag File Here Or Browse File เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SUBMIT

 • รอการตรวจสอบเอกสาร ประมาณ 1 วัน

 • เมื่อได้รับข้อความว่า Your BelleoFX account is Verified แสดงว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ
 • ให้ log in เข้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ เพื่อทำการเปิดบัญชีต่อ
 • เมื่อ log in เข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม Open Account

 • เลือกประเภทบัญชี แล้วกดปุ่ม Next
 • เลือกเลเวอเรจ แล้วกดปุ่ม Submit

 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = เปิดบัญชีสำเร็จ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี สามารถดูได้ที่อีเมล หัวเรื่อง “New MT5 Account Credential”