วิธีลงทะเบียนสมัคร BlackBull Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่ : บัตรที่ออกโดยรัฐ, บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือเอกสารการเดินบัญชี

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การสมัคร Website

 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

 • กรอกอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมทันที”

 • ตั้งรหัสผ่านของบัญชี โดยต้องมากกว่า 8 ตัวอักษร
 • กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ
 • กดปุ่ม “I am not a US resident or citizen”
 • กดปุ่ม “I agree” จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • กรอกรายละเอียดที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ
 • เลือกสัญชาติ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

3. การเปิดบัญชี

 • เลือกประเภทบัญชีเทรด
 • เลือกสกุลเงิน แนะนำให้เลือก USD
 • เลือกเลเวอเรจ (Leverage)
 • เลือกแพลตฟอร์มของบัญชีเทรด จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เลือกประเภทอุตสาหกรรมของงานที่ทำอยู่
 • เลือกอาชีพ
 • เลือกเหตุผลที่ต้องการเปิดบัญชี
 • เลือกเงินทุนที่มี โดยใช้หน่วย USD (1 USD = 36.74 THB)
 • เลือกแหล่งที่มาเงินทุน
 • เลือกความมั่งคั่งสุทธิ (Net worth) โดยใช้หน่วย USD
 • เลือกระดับประสบการณ์ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

4. การยืนยันตัวตน

 • เลือกประเภทของเอกสารยืนยันตัวตน : บัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • กดปุ่มเพื่อเลือกรูปภาพบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เลือกประเภทของเอกสารแสดงที่อยู่ : บัตรที่ออกโดยรัฐ, บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือเอกสารการเดินบัญชี
 • กดปุ่มเพื่อเลือกรูปภาพเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เมื่อสมัคร และยืนยันเสร็จสมบูรณ์แล้วจะขึ้นหน้าจอดังรูป

 • สามารถกดดูบัญชีที่เปิดไว้ได้ที่ “บัญชี”