วิธีลงทะเบียนสมัคร capex เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต / ใบขับขี่ สำหรับการยืนยันตัวตน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Register

 • ลงทะเบียน โดยกรอกอีเมล, รหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 6-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น .!-
  • เช่น Somchaijingjai!65
 • กดปุ่ม Register Account

 • กดปุ่ม Continue

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง
 • กดปุ่ม Continue
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Continue

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี
 • กดปุ่ม Continue
 • เช็คถูกทั้งหมดในส่วนของข้อกำหนดต่างๆ
 • กดปุ่ม Continue

 • ตอบคำถามเกี่ยวกับการจ้างงาน (ตอบตามตัวอย่างได้เลย)

 • ใช้โทรศัพท์แสกน QR ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Continue
 • เลือก ID Card (บัตรประชาชน)
 • กดปุ่ม Start

 • กดปุ่ม Allow หรือ อนุญาต
 • ทำตามขั้นตอนการยืนยันเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการยืนยันใบหน้า
 • วางใบหน้าไว้ในกรอบ
 • กดปุ่ม Continue

 • กดปุ่ม Submit
 • กดปุ่ม Continue

 • กลับมาดำเนินการต่อบนเว็บไซต์ กดปุ่ม Deposit and Start trading
 • เลือกที่ขีดสามขีด
 • กดปุ่ม My portal

 • หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของบัญชี
 • หากต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม ให้กดปุ่ม +Add Account

 • ตั้งค่าบัญชี จากนั้นกดปุ่ม Create
 • จะได้รับอีเมลแสดงข้อมูลบัญชี = เปิดบัญชีสำเร็จ