วิธีลงทะเบียนสมัคร DCFX เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตนและที่อยู่ : บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “REGISTER”

 • เลือกประเทศ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์แบบไม่มีเลข 0 ด้านหน้า เช่น 81 234 5678
 • กดปุ่ม “Get” เพื่อรับรหัสทาง sms
 • กรอกรหัสที่ได้รับทาง sms จากนั้นกดปุ่ม “Next”
 • กรอกอีเมล
 • กดปุ่ม “Get” เพื่อรับรหัสทางอีเมล
 • กรอกรหัสที่ได้รับทางอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีความยาว 8-15 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 2 ตัว
  • ตัวเลข 2 ตัว
  • สัญลักษณ์ 2 ตัว
  • เช่น AbCd12!_
 • กรอกรหัสผ่านซ้ำ
 • กดปุ่ม “Done”
 • กดปุ่ม “Open Account”

 • เลือกประเทศที่อยู่อาศัย จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • กรอกชื่อ-นามสกุล
 • เลือกเพศ
 • เลือกวันเดือนปีเกิด
 • กรอกจังหวัดและประเทศที่เกิด เช่น Bangkok, Thailand
 • เลือกเอกสารยืนยันตัวตน: บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • กรอกเลขบัตรประชาชน
 • กรอกสถานะภาพ
 • กรอกที่อยู่ตามบัตร
 • กรอกเลขไปรษณีย์ จากนั้นกดปุ่ม”Next”

 • เลือกจุดประสงค์ในการเปิดบัญชี
 • ตอบคำถามว่าคุณมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือไม่
 • เลือก “No”
 • เลือก “No”
 • ตอบคำถามว่าคุณคุณมีประสบการณ์เทรดฟิวเจอร์สหรือไม่
 • เลือกจำนวนรายได้ต่อปี หน่วย USD (1 USD = 37 บาท)
 • เลือกมูลค่าสินทรัพย์ หน่วย USD
 • เลือกจำนวนเงินฝากในธนาคาร หน่วย USD จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กดปุ่ม “Upload”
 • กดปุ่ม “Start Uploading” แล้วอัปโหลดรูปบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • เลือกเลเวอเรจ
 • ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชี MT5 ใช้รหัสเดียวกันกับรหัสบัญชีเลยก็ได้
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
 • กดปุ่มหน้าข้อความสามอันนี้ จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กดปุ่ม “Go to Account Management”

 • ดูสถานะการตรวจสอบได้ที่นี่
 • ให้รอระบบทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารจึงจะสามารถใช้งานบัญชีได้ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ระบบจะแจ้งทางอีเมล

 • เมื่อระบบทำการตรวจสอบเรียบร้อยจะแสดงหน้าต่างแบบนี้