วิธีลงทะเบียนสมัคร Doo Prime เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. สมัคร Website

 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • กรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่าน
 • ความยาวรหัสผ่านควรเป็น 6-16 ตัวอักษร ซึ่งรองรับเฉพาะสัญลักษณ์พิเศษเท่านั้น ! @ # $ % ^ & *
 • รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักขระสองหมวด ได้แก่ ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • เช่น AbCd1234!
 • กดปุ่ม “ฉันได้อ่านและยอมรับ” จากนั้นกดปุ่ม “ส่งการลงทะเบียน”

 • กดปุ่ม “ส่งรหัสยืนยัน”
 • ระบบจะส่งรหัสไปที่อีเมลที่เรากรอกไว้ขั้นตอนก่อนหน้า
 • กดปุ่มสีฟ้าเพื่อลากชิ้นส่วนให้ตรงกับช่องที่ระบบเว้นไว้
 • นำรหัสที่ได้รับในอีเมลกรอกในช่องว่าง แล้วกดส่ง

3. การยืนยันตัวตน

 • หลังจากขั้นตอนที่แล้วระบบจะนำมาที่หน้านี้ หรือกดปุ่ม “การจัดการข้อมูล” ที่แถบด้านซ้าย
 • เลือกโซนเวลากรุงเทพมหานคร
 • เลือกสัญชาติ
 • เลือกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • เพิ่มรูปถ่ายเอกสารยืนยันตัวตนที่เราเลือกทั้งสองช่อง โดยเป็นรูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง

 • กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากนั้นกดส่ง

 • เมื่อกดส่งในขั้นตอนที่แล้ว ระบบจะนำมาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากส่งขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว จะขึ้นสัญลักษญ์รอการตรวจสอบ
 • กรอกข้อมูลการติดต่อให้ตรงกับเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน

 • เลือกช่องทางติดต่อ เช่น Line
 • กรอกบัญชีช่องทางการติดต่อ จากนั้นกดส่ง

 • เมื่อกดส่งในขั้นตอนที่แล้ว ระบบจะนำมาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากส่งขั้นตอนก่อนหน้าแล้วจะขึ้นสัญลักษญ์รอการตรวจสอบ
 • เลื่อนลงไปจนเจอปุ่ม “ฉันได้อ่านและยอมรับ” สีฟ้า

 • กดปุ่ม “ฉันได้อ่านและยอมรับ”
 • ระบบจะให้กดปุ่มนี้อีกสองครั้ง ซึ่งจะเป็นเอกสารข้อตกลงอีกสองอย่าง
 • เมื่อกดครบทั้งสามครั้งจะเป็นดังรูป จากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่าง

 • กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นกดส่ง

 • เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจะขึ้นสัญลักษณ์ดังรูป
 • กดปุ่มหน้าหลัก

4. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

 • หากขึ้นหน้านี้ให้กดปุ่มหน้าหลักหรือย้อนกลับ รีเฟรชหน้าใหม่ แล้วทำตามข้อ 19 อีกครั้ง

 • เลือกรูปแบบบัญชีที่ต้องการ
 • เลือก Leverage
 • กรอกรหัสผ่านของบัญชีเทรด
 • ตั้งรหัสผ่านสำหรับอ่านอย่างเดียว โดยห้ามซ้ำกับรหัสผ่านบัญชีเทรดของเรา
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

 • ระบบจะนำมาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติ โดยจะต้องรอระบบตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 • เมื่อระบบตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสัญลักษณ์ดังรูป

 • เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีบัญชีจริงที่เราเปิดไว้ดังรูป