วิธีลงทะเบียนสมัคร Doto เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้น กดปุ่ม สร้างบัญชี
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ใช้ภาษาไทยได้)
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • ตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรด แล้วกดปุ่ม ถัดไป (สามารถตอบตามตัวอย่างได้เลย)

 • ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน แล้วกดปุ่ม ถัดไป

 • เช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันยอมรับ…” แล้วกดปุ่ม ถัดไป
 • เลือก อื่นๆ แล้วกดปุ่ม ยินยอมและดำเนินการต่อ

 • เลือกหลักฐานที่จะใช้ยืนยันตัวตน
 • คลิกที่ อัปโหลด Front ของเอกสารของคุณ เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (ด้านหน้า)
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อย ให้กดปุ่ม ต่อไป

 • การเซลฟี่
  • กดปุ่ม เริ่ม เพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์นี้
  • กดปุ่ม หรือดำเนินการต่อทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการต่อบนโทรศัพท์มือถือ
 • ขั้นตอนการแสกนหน้า ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอ
  • hold still ให้ใบหน้าอยู่ในวงกลม
  • moving your face around ให้หมุนหน้าเป็นวงกลมช้าๆ

 • กดปุ่ม อนุญาตการเข้าถึง
 • คลิกที่บริเวณดังรูป เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม ต่อไป

 • รอการตรวจสอบเอกสาร ประมาณ 1-2 นาที
 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • รายละเอียดบัญชี (Demo และบัญชีจริง) จะส่งมาให้ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้