วิธีลงทะเบียนสมัคร Easy-Forex เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ ที่สามารถใช้ได้ (ต้องไม่เกิน 3 เดือน) เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส) ใบแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Sign Up

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 6-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น .!-
  • เช่น Somchaijingjai!65
 • กดปุ่ม Sign Up
 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • หน้าจอแสดงดังภาพตัวอย่าง = เปิดบัญชีสำเร็จ สามารถทำการเทรดผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ได้เลย
 • กดปุ่ม MENU

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เลือก Upload Documents
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • เลือก Financial Profile แล้วกรอกข้อมูลด้านการเงิน

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เลือก Trading Profile แล้วกรอกข้อมูลด้านการเทรด
 • กดปุ่ม Submit

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เลือก Electronic Verification เพื่อเข้าสู่การยืนยันตัวตน

 • เช็คถูกที่หน้าข้อความ I consent to … จากนั้น กดปุ่ม Verify Me
 • กดเลือกประเภทเอกสารยืนยันตัวตน (แนะนำ บัตรประชาชน)

 • สามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปเอกสารยืนยันตัวตน
 • หรือสามารถอัปโหลดจากไฟล์ในเครื่องได้ โดยกดปุ่มดังตัวอย่าง

 • การอัปโหลดเอกสาร กดปุ่ม Upload
 • เลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตนด้านหน้า แล้วกดปุ่ม Confirm

 • การอัปโหลดเอกสาร กดปุ่ม Upload
 • เลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตนด้านหลัง แล้วกดปุ่ม Confirm

 • การยืนยันใบหน้า ให้เอาหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม Continue
 • กดเลือกประเภทเอกสารยืนยันที่อยู่

 • สามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปเอกสารยืนยันที่อยู่
 • หรือสามารถอัปโหลดจากไฟล์ในเครื่องได้ โดยกดปุ่มดังตัวอย่าง

 • เลือกไฟล์เอกสารยืนยันที่อยู่ แล้วกดปุ่ม Confirm
 • รอการตรวจสอบเอกสาร…

 • การตรวจสอบสถานะเอกสาร ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7
 • หากหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = ยืนยันตัวตน และที่อยู่ สำเร็จ