วิธีลงทะเบียนสมัคร EBC Financial Group เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม เปิดบัญชีฟรี

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม ส่งรหัสยืนยัน และนำรหัสที่ได้จากข้อความในอีเมลกรอกในช่อง Captcha
 • กดปุ่ม ส่งการลงทะเบียน

 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน และส่งเอกสารยืนยันตัวตน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • กดปุ่ม ส่ง

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ (กรอกเป็นภาษาไทย)
 • กดปุ่ม ส่ง

 • กดปุ่ม ฉันได้อ่านและยอมรับ
 • ตรวจสอบข้อมูล กรอกชื่อและนามสกุล
 • กดปุ่ม ส่ง

 • เข้าไปที่อีเมล หากได้รับข้อความดังตัวอย่าง = ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • กดปุ่ม หน้าหลัก
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • กดปุ่ม ไปเดี๋ยวนี้

 • กดปุ่ม ยืนยัน

 • กดปุ่ม ส่งรหัสยืนยัน
 • กรอกรหัสที่รับทางข้อความในช่อง ใส่ตัวเลข 6 ตัว captcha
 • กดปุ่ม ตกลง

 • กดปุ่ม หน้าหลัก
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • ตั้งค่าบัญชี
 • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่านบัญชีเทรด
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น !
  • เช่น Somchaijingjai!65
 • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่านแบบอ่านอย่างเดียว
  • ห้ามซ้ำกับรหัสผ่านบัญชีเทรด
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น !
  • เช่น Somchaijingjai!!65
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • รอการตรวจสอบการเปิดบัญชีสักครู่ หากหน้าจอแสดงข้อมูลบัญชี = เปิดบัญชีสำเร็จ