วิธีลงทะเบียนสมัคร Errante เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • บิลค่าสาธารณูปโภค / Statement ธนาคาร สำหรับการยืนยันที่อยู่
 • การเปิดบัญชี ยืนยันตัวตน และยืนยันที่อยู่ ใช้เวลารวมกันมากกว่า 1 ชั่วโมง

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • มีตัวเลข
  • เช่น Somchaijingjai+65
 • กดปุ่ม Continue

 • เข้าไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และหาข้อความหัวเรื่อง Please verify..
 • กรอกรหัสที่ได้รับจากข้อความ ลงบนเว็บไซต์ของ Errante
 • กดปุ่ม Continue

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • กดปุ่ม Continue

 • กดปุ่ม Select และเลือก Identification Document
 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ในการยืนยันตัวตน
 • คลิกที่บริเวณดังภาพ เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Upload

 • คลิกที่บริเวณดังภาพ เพื่อเลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน ด้านหน้า และด้านหลัง
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Upload

 • เมื่อหน้าจอแสดงหน้านี้ = รอการตรวจสอบการยืนยันตัวตน
 • (รอไม่เกิน 20 นาที สถานะจะเปลี่ยนเป็น Approved)
 • กดปุ่ม Open Live Account เพื่อเปิดบัญชี
 • ตั้งค่าบัญชี เลือกประเภทบัญชี / เลเวอเรจ / สกุลเงิน
 • กดปุ่ม Continue

 • กดปุ่ม Continue
 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพดังตัวอย่าง = เปิดบัญชีสำเร็จ

3. การตรวจสอบการอัปโหลดเอกสาร

 • หากยังมีข้อความดังตัวอย่างปรากฏที่หน้าจอ = ยังขาดเอกสารยืนยันตัวตน
 • ให้กดปุ่ม Click here ดังรูป
 • ตรวจสอบว่ายังขาดเอกสารยืนยันอันไหน (No = ขาด)
 • กดปุ่ม Upload

 • ขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
 • คลิกที่บริเวณดังรูป เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Upload

 • เมื่อหน้าจอแสดงดังตัวอย่าง = รอการตรวจสอบการยืนยันที่อยู่ (รอเกิน 30 นาที)
 • เมื่อสถานะเอกสารยืนยันตัวตน และที่อยู่ เป็น approved = การยืนยันตัวตน และที่อยู่สำเร็จ