วิธีลงทะเบียนสมัคร FBS เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ FBS ที่ https://fbs.com/ หรือ https://fbs.com/th (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

A hand holding a phone

Description automatically generated

2. ลงทะเบียนเทรดเดอร์

 • กรอกอีเมล และชื่อ
 • กดปุ่ม ”ลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์”
 • สร้างรหัสผ่านใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างน้อย 8 ตัวอักษร
 • ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัว
 • อย่างน้อยหนึ่งตัวเลข (0-9)
 • ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว
 • กดปุ่ม ”สร้างรหัสผ่าน”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

3. การยืนยันอีเมล

 • เข้าไปยังอีเมลที่ได้กรอกไว้ และหาข้อความที่ส่งมาจาก FBS หัวเรื่องเขียนว่า “กรุณายืนยันการลงทะเบียนของคุณที่ FBS”
 • กดปุ่ม “ยืนยันอีเมล”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

4. เปิดบัญชี

 • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ (บัญชีจริง/ บัญชีสาธิต)
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”
 • ตั้งค่าบัญชีตามที่ต้องการ (แพลตฟอร์มการซื้อขาย/ สกุลเงิน/ ต้องการ swap-free หรือไม่?/ ค่าเลเวอเรจ)
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

5. เปิดบัญชีสำเร็จ

 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพนี้ = เปิดบัญชีสำเร็จ
 • กดปุ่ม “ฝากเงิน” เพื่อเข้าสู่การยืนยันตัวตน

A screenshot of a computer

Description automatically generated

6. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 • เมื่อหน้าจอแสดงภาพนี้ ให้กดปุ่มแดชบอร์ด บริเวณด้านซ้ายมือ
 • หัวข้อ ยืนยันตัวตน ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • เลือกเอกสารยืนยันตัวตน (ใบขับขี่/ บัตรประจำตัวประชนชน/ หนังสือเดินทาง)
 • กดปุ่ม “ถัดไป”
 • เตรียมพร้อมอัปโหลดเอกสาร (อัปโหลดรูปหรือไฟล์สี/ ถ่ายรูปในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ/ อย่าแก้ไขภาพของเอกสารของคุณ)
 • กดปุ่ม “อัปโหลดเอกสาร”
 • เลือกไฟล์ของเอกสารยืนยันตัวตน
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 • เตรียมกล้อง (สามารถกดปุ่ม ดำเนินการต่อบนโทรศัพท์ได้ หากต้องการใช้กล้องโทรศัพท์) โดยต้องหาที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบหน้าของคุณอยู่ภายในกรอบ, ไม่สวมหมวก แว่นตา และหน้ากากอนามัย
 • กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” หรือ “ดำเนินการต่อบนโทรศัพท์”
 • ทำการยืนยันใบหน้า เมื่อสำเร็จแล้ว และจะมีข้อความแสดงว่า “อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ” แสดงบนหน้าจอ

A screenshot of a computer

Description automatically generated A screenshot of a computer

Description automatically generated A screenshot of a computer

Description automatically generated A screenshot of a computer

Description automatically generated

7. สามารถติดตามผลการยืนยันตัวตนได้ ผ่านทางอีเมล หรือกดไปที่หน้าแดชบอร์ด

 • หากมีเครื่องหมายถูก ที่ ยืนยันตัวตน (ดังภาพ) แสดงว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ