วิธีลงทะเบียนสมัคร FXCC เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่: บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • กรอกอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชี”

 • ทำการยืนยันอีเมลโดยการเข้าไปในอีเมลที่กรอกไปขั้นต้น
 • กดปุ่ม “Confirm Email Address”

 • กดปุ่ม “Complete Profile”

 • กดปุ่ม “Edit”

 • เลือกคำนำหน้า
 • กรอกวันเดือนปีเกิด ในรูปแบบ ดด/วว/ปปปป เช่น 02/29/1990
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์โดยตัดเลข 0 ด้านหน้าออก แล้วกรอกต่อเลข 66 เลย เช่น เบอร์ 081-234-5678
  ให้กรอก 66812345678
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • กรอกอำเภอ
 • กรอกจังหวัด
 • กรอกเลขไปรษณีย์
 • กรอกบ้านเลขที่, หมู่, ตำบล เช่น 52, Moo 10, Suthep
 • กดปุ่ม “Save”

 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • กดปุ่ม “Edit”

 • ตอบคำถามเรื่องการเงิน ใช้หน่วย USD (1 USD = 36.8)
 • ระบุความมั่งคั่งสุทธิ และรายได้ต่อปี
 • เลือกแหล่งที่มาเงินทุน ฯลฯ
 • กดปุ่ม “Save”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Document Verification”

 • กดปุ่ม “Upload” เลือกเอกสารยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต, บัตรประชาชน หรือใบขับขี่
 • กดปุ่ม “Upload” เลือกเอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือบิลค่าน้ำค่าไฟ

 • รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยจะแจ้งทางอีเมล

 • สามารถดูสถานะเอกสารได้โดยกดปุ่มลูกศรชี้ลง แล้วกดปุ่ม “Edit Profile”

 • กดปุ่ม “Document Verification”
 • เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบผ่านแล้วจะขึ้นคำว่า “Approved” ตอนนี้สามารถใช้งานบัญชีได้เลย

4. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • กดปุ่ม “Home” เพื่อตรวจสอบบัญชีที่เปิดแล้ว โดยดูได้ที่บริเวณวงกลมสีแดง