วิธีลงทะเบียนสมัคร FXCL (fxclearing) เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่ : บัตรประชาชนหรือบิลค่าน้ำค่าไฟ

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “เปิดบัญชีเทรดจริง”

 • กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
 • เลือกวันเดือนปีค.ศ.เกิด
 • เลือกประเทศ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องใส่ 0 ด้านหน้า เช่น 81 234 5678
 • กรอกอีเมล
 • กดปุ่มด้านหน้าข้อความนี้ จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

 • กรอกรหัสที่ได้รับในอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”

 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีอย่างน้อย 8 ตัว
  • มีตัวเลขและตัวพิมพ์ใหญ่
  • ห้ามใช้อักขระพิเศษ
  • เช่น AbCd1234
 • กดปุ่ม “ตั้งรหัสผ่าน”

 • เลือกประเภทบัญชี
 • เลือกสกุลเงิน แนะนำ USD
 • เลือกเลเวอเรจ
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชีเทรดจริง”
 • กดปุ่ม “ไปยังคาบิเนต”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “ท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตน”

 • กดปุ่ม “ประวัติส่วนตัว”

 • กรอกข้อมูลที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

 • กดปุ่ม “บัญชีของฉัน”
 • กดปุ่ม “ท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตน”

 • กรณีที่อยู่ตอนสมัครเหมือนกับที่อยู่ในบัตรประชาชนให้ใช้บัตรประชาชนเป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ไปเลย
 • กดปุ่ม “อัปโหลดไฟล์” เลือกรูปบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต
 • กดปุ่ม “อัปโหลดไฟล์” เลือกรูปบัตรประชาชนหรือบิลค่าน้ำค่าไฟ
 • กดปุ่ม “ส่ง”

 • รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 • กดที่ “ตั้งค่าคาบิเนต” เพื่อตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน
 • หากการยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงข้อความ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” สีเขียว