วิธีลงทะเบียนสมัคร FXDD เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ ที่สามารถใช้ได้ (ต้องไม่เกิน 6 เดือน) เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส) ใบแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Open Live Account

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 6-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65
 • กดปุ่ม Continue

 • ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความที่ส่งจาก applications@fxddtrading.com
 • กดปุ่ม VERIFY EMAIL ADDRESS

 • การตรวจสอบรายละเอียดบัญชี เข้าไปที่อีเมล เลือกข้อความที่ส่งจาก applications@fxddtrading.com หัวเรื่อง FXDD – Live Account Details
  • รหัสผ่านของบัญชีซื้อขายคือ รหัสที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 2

 • เลือก Complete Your Profile

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Continue

 • การยืนยันตัวตน กดปุ่ม + Add citizenship document
 • เลือกเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำ บัตรประชาชน)

 • อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ทั้งด้านหน้า และด้านหลังของเอกสาร
 • กดปุ่ม Save

 • การยืนยันตัวตนที่อยู่ กดปุ่ม + Add Proof of Address
 • อัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม Save

 • กดปุ่ม Verify
 • รอการตรวจสอบเอกสาร… (ประมาณ 5 นาที)

 • หากได้รับข้อความจาก applications@fxddtrading.com หัวเรื่อง FXDD – Account Verification Successful = การยืนยันตัวตนสำเร็จ