วิธีลงทะเบียนสมัคร FXOpen เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • บิลค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 3 เดือน) สำหรับการยืนยันที่อยู่

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม เปิดบัญชีจริง

 • กดปุ่ม Begin Application

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียน
  • ตัวอย่างการตั้งค่ารหัสผ่าน
  • 10 ตัวอักษรขึ้นไป
  • มีทั้งตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่
  • มีตัวเลข
  • เช่น Somchaijingjai+98
 • กดปุ่ม Continue
 • กรอกชื่อ และนามสกุล
 • กดปุ่ม Continue

 • กดปุ่ม Personal
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a login page

Description automatically generated

 • กดปุ่ม I Agree
 • ตั้งค่าบัญชี (แพลตฟอร์มแนะนำให้เลือก MT4 เพราะมีบัญชีให้เลือกหลากหลาย)
 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เปิดบัญชีสำเร็จ สามารถใช้ข้อมูลบัญชีเหล่านี้ เพื่อทำการซื้อขายได้เลย
 • กดปุ่ม Continue เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

3. การยืนยันตัวตน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กดปุ่ม Continue
 • กรอกข้อมูลที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เลือกเอกสารที่จะใช้ยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือบิลค่าสาธารณูปโภค

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กดปุ่ม + เพื่อเลือกไฟล์เอกสารยืนยันที่อยู่ (หากไม่พบไฟล์เอกสาร แนะนำให้ลากไฟล์มาใส่)
 • กดปุ่ม Continue

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • เลือกเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ / บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กดปุ่ม + เพื่อเลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน (หากไม่พบไฟล์เอกสาร แนะนำให้ลากไฟล์มาใส่)
 • กดปุ่ม Continue
 • รออีเมลสำหรับการยืนยันตัวตน (ใช้เวลาไม่นาน)
 • ถ้าได้รับอีเมลยืนยันตัวตนสำเร็จ = เสร็จสิ้นกระบวนการ