วิธีลงทะเบียนสมัคร FXPIG เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม เปิดบัญชีเทรดจริง

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม Next
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-20 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65

 • ประเภทบัญชี มีให้เลือกแบบเดียว ดังนั้น กดปุ่มเช็คถูกหน้าข้อความ I agree ทั้ง 2 ข้อความ
 • กดปุ่ม Submit

 • เปิดบัญชีสำเร็จ ข้อมูลบัญชีจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
 • (รหัสผ่าน ให้ใช้รหัสที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 2)
 • กดปุ่ม Upload Document เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันตัวตน

 • เลือก Other และกดปุ่ม Continue

 • เลือกหลักฐานที่จะใช้ยืนยันตัวตน
 • คลิกที่ Upload the front of your document เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (ด้านหน้า)
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Next

 • การเซลฟี่
  • กดปุ่ม Start เพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์นี้
  • กดปุ่ม or continue on phone เพื่อดำเนินการต่อบนโทรศัพท์มือถือ
 • ขั้นตอนการแสกนหน้า ให้ทำตามคำแนะนำ
  • hold still ให้ใบหน้าอยู่ในวงกลม
  • moving your face around ให้หมุนหน้าเป็นวงกลมช้าๆ

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม Next

 • กดปุ่ม Next
 • รอการตรวจสอบเอกสารสักครู่
 • หากหน้าจอแสดงดังตัวอย่าง = ยืนยันตัวตนสำเร็จ