วิธีลงทะเบียนสมัคร FXPremax เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่าน
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai+65
 • กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
 • กดปุ่ม บัญชีจริง

 • กดปุ่ม กรอกโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์
 • กดปุ่ม เริ่มเลยตอนนี้
 • ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความที่ส่งจาก Exness
 • กรอกรหัสยืนยัน ลงบนเว็บไซต์
 • กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

 • กดปุ่ม ยืนยันโทรศัพท์
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดดำเนินการต่อ

 • กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับจากข้อความบนโทรศัพท์ ลงบนเว็บไซต์
 • กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
 • กดปุ่ม ยืนยันให้ครบถ้วนตอนนี้

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
 • หลังจากนี้ จะเป็นการตอบคำถาม สามารถตอบตามความจริงได้เลย
 • เครื่องหมายเช็คถูก จะเป็นตัวอย่างการตอบคำถาม สามารถตอบตามตัวอย่างได้เหมือนกัน

 • เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว กดปุ่ม ส่ง
 • กดปุ่ม ยืนยันตัวตนเลย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตน

 • ตรวจสอบชื่อ และนามสกุล หากตรงกับบัตรประชาชนแล้ว ให้กดปุ่มอัปโหลดเอกสาร
 • เลือก อื่นๆ
 • กดปุ่ม ยืนยันและดำเนินการต่อ

 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำ บัตรประจำตัวประชาชน)
 • คลิกที่คำว่า “อัปโหลด ด้านหน้า ของเอกสารของคุณ” เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร
 • เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ส่งเอกสาร

 • รอการตรวจสอบเอกสาร (ไม่เกิน 1 นาที) หน้าจอแสดงภาพนี้ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ

3. การตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • เลือก บัญชีของฉัน จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชี
 • ใช้รหัสบัญชีซื้อขายที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 2 (การเปิดบัญชี)

4. การเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่ม

 • เลือก บัญชีของฉัน
 • กดปุ่ม เปิดบัญชีใหม่

 • เลือก บัญชีที่ต้องการเปิด จากนั้น กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

 • ตั้งค่าบัญชี (สามารถตั้งค่ารหัสบัญชี เฉพาะบัญชีนี้ได้)
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี