วิธีลงทะเบียนสมัคร FXPRIMUS เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เปิดหน้าเว็บไซต์ https://fxprimus.com

 • เลือกเริ่มเทรดเพื่อสมัครเปิดบัญชี

หน้าลงทะเบียน

 • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • กรอกชื่อจริง
 • กรอกนามสกุล
 • กรอกอีเมล์
 • กรอกชื่อผู้ใช้ของบัญชี (USER NAME)
 • เลือกประเทศ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • อ่านข้อตกลงลูกค้าแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งสองอัน
 • กดลงทะเบียน

หน้าสมัครสมาชิกสำเร็จ

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสำเร็จทั้งหมดจะต้องเข้าไปเช็คในอีเมล์ที่ใช้สมัครเปิดบัญชี

หน้าอีเมล์

เข้าไปเช็คอีเมล์ที่ใช้สมัครเปิดบัญชี แล้วกดคลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ (หมายเลข PIN จะไปกรอกในเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ)

หน้าใส่หมายเลข PIN

หมายเลข PIN จากอีเมล์จะเด้งมาที่เว็บไซต์โดยอัตโนมัติ กด VERIFY EMAIL ADDRESS เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หน้าโปรไฟล์/รายละเอียดส่วนบุคคล

เมื่อผู้สมัครเข้ามาถึงหน้านี้ข้อมูลในส่วนชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์จะเด้งมาให้อัตโนมัติ ให้เรากรอกข้อมูลที่เหลือได้แก่

 • กรอกที่อยู่
 • กรอกชื่อเมือง
 • กรอกรหัสไปรษณีย์
 • กรอกเมือง
 • เลือกประเทศที่อาศัย
 • เลือกวันเดือนปีเกิด
 • เลือกสัญชาติ
 • เลือกเพศ
 • เลือกว่าผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่
 • เลือกว่าเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วได้สัญชาติอเมริกันหรือไม่
 • เลือกว่าเป็นผู้มีหมายเลขผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
 • อ่านข้อตกลงลูกค้าแล้วติ๊กเครื่องหมายถูก
 • กดดำเนินการต่อไป

หน้าโปรไฟล์/บัญชีเทรด

เลือกประเภทบัญชีเทรดที่ผู้สมัครต้องการ

 • เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้เทรด
 • เลือกประเภทบัญชีเทรด
 • เลือกค่าเลเวอเรจที่ต้องการ
 • กด PROCEED เพื่อดำเนินการต่อ

หน้าโปรไฟล์/พื้นฐานทางด้านการเงิน

 • เลือกวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
 • เลือกวัตถุประสงค์และลักษณะของการเทรด
 • เลือกอาชีพของผู้สมัคร
 • เลือกยอดทรัพย์สินโดยประมาณของผู้สมัคร
 • เลือกรายได้ต่อปีของผู้สมัคร
 • เลือกจำนวนเงินลงทุนโดยประมาณของผู้สมัคร
 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ของผู้สมัคร
 • เลือกแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของผู้สมัคร
 • เลือกรูปแบบเงินทุนที่นำมาใช้ในการเทรด
 • เลือกเป้ายหมายการลงทุนว่าผู้สมัครสามารประเมินความเสี่ยงในการขาดทุนของเงินลงทุนทั้งหมดได้หรือไม่
 • กดดำเนินการต่อไป

หน้าฝากเงิน

นักลงทุนสามารถเลือกฝากเงินได้ในขั้นตอนนี้ แต่ก็สามารถยืนยันตัวตนผู้สมัครก่อนได้ด้วยการกดข้าม (ฝากเงินได้หลังยืนยัน)

หน้าโปรไฟล์/เอกสาร

ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์เอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการยืนยันบัญชี

 • คลิก VERIFY YOUR KYC DOCUMENTS เพื่อไปยังขั้นตอนการส่งเอกสาร

หน้าโปรไฟล์/เอกสาร (ต่อ)

 • เลือกประเทศที่อาศัย
 • กด AGREE AND CONTINUE เพื่อดำเนินการต่อ

หน้าเลือกประเภทเอกสาร

 • เลือกประเทศที่ออกเอกสาร
 • เลือกประเภทของเอกสาร
 • กดอัปโหลดเอกสาร
 • กด NEXT เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หน้าเตรียมเซลฟี่

เตรียมพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่เพื่อยืนยันตัวตน

 • คลิก I’M READY เพื่อกดถ่ายรูปเซลฟี่

หน้าถ่ายรูปเซลฟี่

 • ขยับให้หน้าของนักลงทุนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของกล้อง

หน้าตรวจตำแหน่งที่อยู่ผู้สมัคร

ให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารที่มีที่อยู่ผู้สมัครแล้วกด ALLOW ACCESS

หน้าตรวจตำแหน่งที่อยู่ผู้สมัคร (ต่อ)

ให้ผู้สมัครตรวจสอบประเทศและเมืองที่อยู่ให้ตรงกับเอกสาร

 • กด NEXT เพื่อดำเนินการต่อ

หน้าตรวจเอกสารผู้สมัคร

 • ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ผู้สมัครและรูปเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนหรือไม่
 • ถ้าถูกต้องกด NEXT เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หน้าตรวจสอบเอกสาร

ทางเว็บจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารผู้สมัครที่ส่งไป ให้ผู้สมัครรอสักครู่

หน้ายืนยันการตรวจสอบเอกสารสำเร็จ

เมื่อข้อมูลและเอกสารที่ส่งไปผ่านการประเมินจากทางเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ ระบบจะขึ้นข้อความยืนยันเสร็จสมบูรณ์

หน้าหลักของบัญชี

เมื่อผ่านหน้ายืนยันการตรวจสอบผ่านแล้ว ระบบจะเข้าไปที่หน้าหลักของบัญชีโดยอัตโนมัติ เริ่มฝากเงินแล้วเทรดได้เลย!!!