วิธีลงทะเบียนสมัคร Fxview เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่: บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “Get Started”

 • กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • เลือกประเทศที่อยู่อาศัย
 • กรอกอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • อักษรพิเศษ 1 ตัว (!@#$%^*)
 • กรอกรหัสผ่านซ้ำ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม “Register”

 • กรอกรหัสที่ได้รับทางอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Submit”

 • กดปุ่ม “Complete Registration”

 • กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกวันเดือนปีค.ศ.เกิด เช่น 29/02/1990
 • กรอกบ้านเลขที่, หมู่, ตำบล คั่นด้วย “,” เช่น 52, Moo 10, Suthep
 • กรอกอำเภอ
 • กรอกจังหวัด
 • กรอกรหัสไปรษณีย์
 • เลือกสกุลเงินของบัญชี แนะนำ USD
 • กดปุ่ม “No”

 • เลือกประเทศที่เสียภาษี
 • กดปุ่ม “Yes”
 • กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถ้าไม่มีให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กดปุ่ม “Next”

 • ตอบคำถามด้านการเงิน
 • เลือกอาชีพ (เฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น)
 • เลือกรายได้ต่อปี หน่วย USD (1 USD = 36.8 บาท)
 • เลือกความมั่งคั่งสุทธิ หน่วย USD
 • เลือกแหล่งที่มาเงินทุน
 • กดปุ่ม “Save & Continue”

 • กดปุ่ม “Start Test”

 • ตอบคำถามเรื่องประสบการณ์ แนะนำให้ตอบตามรูปเลย
 • กดปุ่ม “Next Question”

 • ตอบคำถามเรื่องความรู้ แนะนำให้ตอบตามรูปเลย
 • กดปุ่ม “Save & Continue”

 • กดปุ่มหน้าข้อความทั้งคู่
 • กดปุ่ม “Save & Continue”

3. การยืนยันตัวตน

 • เลือกประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม “Upload” เลือกรูปบัตรประชาชนด้านหน้า
 • กดปุ่ม “Upload” เลือกรูปบัตรประชาชนด้านหลัง

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กดปุ่ม “NEXT”

 • เลือกประเภทเอกสารยืนยันที่อยู่

 • กดปุ่ม “Upload” เลือกเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม “Submit”

 • รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

4. การเปิดบัญชี (ต่อ)

 • เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ แสดงว่าเอกสารผ่านหมดแล้ว
 • กดปุ่ม “Create Live Account”

 • เลือกแพลตฟอร์มในการเทรด
 • เลือกประเภทบัญชี
 • เลือกสกุลเงิน แนะนำ USD
 • เลือกเลเวอเรจ
 • ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีเทรดนี้ หรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีหลักก็ได้
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • อักษรพิเศษ 1 ตัว (!@#$%^*)
 • กรอกรหัสผ่านซ้ำ
 • กดปุ่ม “Create Account”

 • ถ้าแสดงหน้าจอนี้แปลว่าเปิดบัญชีสำเร็จ สามารถเติมเงินแล้วทำการเทรดได้เลย

5. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • กดปุ่ม “Dashboard” เพื่อตรวจสอบบัญชีที่เปิดแล้ว โดยดูได้ที่บริเวณวงกลมสีแดง