วิธีลงทะเบียนสมัคร GMI Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ GMI Markets ที่ https://gmimarkets.com/en หรือ https://gmimarkets.com/th (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • กดปุ่ม “สร้างบัญชี”

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัญชีให้ครบถ้วน

 • การกรอกชื่อ และนามสกุลต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น และตรงกับเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
 • ต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรตัวใหญ่ หนึ่งตัวอักษรตัวเล็ก หนึ่งตัวเลข และหนึ่งสัญลักษณ์พิเศษ
 • สัญลักษณ์พิเศษ เช่น !, @, #, $, %, และอื่น ๆ
 • เมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข…”
 • กดปุ่ม “ยืนยัน”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ข้อมูลตรงกับเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน

 • ในส่วนของ รายละเอียดข้อมูลประจำตัวประชาชน สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เอกสารประเภทใดในการยืนยันตัวตน ทั้งบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ และพาสปอร์ต
 • จากนั้น กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน
 • กดปุ่ม “ตรวจสอบและดำเนินการต่อ”

4. เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่าง จะเจอขั้นตอนการอัปโหลดเอกสาร

 • เลือกประเภทเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, พาสปอร์ต, ใบขับขี่, บิลสาธารณูปโภค และบัตรธนาคาร)
 • กดปุ่ม ”เรียกดูเอกสารของคุณ” และเลือกไฟล์ของเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน
 • เมื่อกดเลือกไฟล์แล้ว หน้าจอจะขึ้นว่า อัปโหลดเอกสารสำเร็จ
 • จากนั้น กดปุ่ม ”ยืนยันเลขบัตรประชาชน”

5. เลื่อนกลับขึ้นไปด้านบน หากสถานะขึ้นว่า “อนุมัติ” แสดงว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ

6. ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 • เลือกคำว่า “บัญชี” ที่แถบด้านซ้าย
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชีซื้อขาย”
 • เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้ในการซื้อขาย (The edge หรือ MetaTrader4)
 • สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดบัญชีจริง หรือบัญชีทดลอง
 • ในกรณีเปิดบัญชีจริง สามารถเลือกเทรดด้วยตัวเอง /นักลงทุน / มาสเตอร์ ได้
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายให้ครบถ้วน เช่นชนิดของบัญชี (ECN, Standard, Cent และอื่นๆ) และค่าเลเวอเรจ เป็นต้น
 • ให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันเห็นด้วยกับเงื่อนไขของ…”
 • กดปุ่ม “เปิดบัญชีซื้อขาย”

7.เมื่อมีบัญชีขึ้นตรงนี้แล้ว ถือว่าเปิดบัญชีสำเร็จ สามารถใช้บัญชีนี้ในการทำการซื้อขายได้เลย