วิธีลงทะเบียนสมัคร Hantec Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

A close up of a logo

Description automatically generated

วิธีลงทะเบียนสมัคร Hantec Markets

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://hmarkets.com/th/

1.1 เลือกให้หน้าเว็บเป็นภาษาไทย

1.2 คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี”

2. กรอกรายละเอียดการเปิดบัญชี

2.1 ใส่ชื่อ

2.2 ใส่นามสกุล

2.3 ใส่ E-mail

2.4 เลือกประเทศไทย

2.5 เลือกจังหวัดที่อาศัยอยู่

2.6 ใส่เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องใส่เลข 0)

2.7 ตั้งรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านจะต้องมีทั้งตัวเลข ตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ

2.8 คลิกช่องสี่เหลี่ยม

2.9 คลิกปุ่ม “เริ่มแอพพลิเคชั่น”

วิธีเปิดบัญชีเทรด

1. กรอกใบสมัครเพื่อทำการเปิดบัญชี

1.1 ใส่วัน / เดือน / ปีเกิด

1.2 ใส่ที่อยู่ (บ้านเลขที่)

1.3 ใส่ตำบล / อำเภอ

1.4 ใส่รหัสไปรษณีย์

1.5 เลือกว่าเรารู้จักโบรกเกอร์นี้ ได้อย่างไร

1.6 ภาษาที่ใช้สื่อสาร เลือกภาษาไทย

1.7 คลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

2. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเงินของเรา เพื่อความเหมาะสมกับประเภทบัญชีเทรด

2.1 เลือกลักษณะอาชีพ

2.2 เลือกแผนกอาชีพ

2.3 เลือกสาขาของอาชีพ / ธุรกิจ

2.4 ใส่ตำแหน่งงาน / ชื่องาน

2.5 เลือกรายได้ต่อปี (หน่วย USD)

2.6 เลือกแหล่งที่มาของเงิน

2.7 เลือกรายได้สุทธิ

2.8 เลือกประสบการณ์ในการเทรด

2.9 คลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

3. เลือกแพลตฟอร์มการเทรด และประเภทบัญชี

3.1 เลือกแพลตฟอร์มการเทรด

3.2 เลือกประเภทบัญชี

3.3 เลือกสกุลเงิน

3.4 เลือกค่า Leverage

3.5 คลิกช่องสี่เหลี่ยม เพื่อรับรองและยืนยัน

3.6 คลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

4. ระบบจะให้ลูกค้ายืนยันที่อยู่ E-mail โดยการส่งรหัส OTP ไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

A screen shot of a computer

Description automatically generated

5. เข้าไปที่ E-mail ของลูกค้า เพื่อดูรหัส OTP

A screenshot of a computer

Description automatically generated

6. ขั้นตอนยืนยัน E-mail

6.1 ใส่รหัส OTP ที่ได้รับใน E-mail

6.2 คลิกปุ่ม “ส่ง”

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

7. ระบบจะแจ้งว่า “อีเมลได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว” จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การยืนยันตัวตน

1. เลือกที่อยู่อาศัย

1.1 คลิกที่ “อื่นๆ”

1.2 คลิกปุ่ม “ยินยอมและดำเนินการต่อ”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

2. เอกสารยืนยันตัวตน

2.1 เลือกประเทศไทย

2.2 เลือก “บัตรประจำตัวประชาชน”

2.3 ถ่ายรูปด้านหน้าบัตร แล้วอัปโหลด

2.4 ถ่ายรูปด้านหลังบัตร แล้วอัปโหลด

2.5 คลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

3. คลิกปุ่ม “ถัดไป”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

4. ระบบจะแจ้งว่า “การตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์”

A screenshot of a phone

Description automatically generated

5. ระบบจะแจ้งไปยัง E-mail ว่า “หลักฐานยืนยันตัวตนของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

6. ทาง Hantec Markets จะแจ้งรายละเอียดบัญชีจริงให้ลูกค้าทราบ สามารถตรวจสอบได้ใน E-mail

A screenshot of a computer

Description automatically generated