วิธีลงทะเบียนสมัคร Headway เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “เริ่มต้น”

 • เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย

 • กดปุ่ม “ลงทะเบียนด้วยอีเมล”
 • กรอกอีเมล
 • กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • กดปุ่ม “สร้างรหัสผ่านของคุณเอง”
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • อักษรพิเศษ 1 ตัว คือ ! @ $ % _ # ( )
  • เช่น AbCd1234!
 • กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
 • กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

 • ยืนยันอีเมลโดยเปิดอีเมลดูรหัสยืนยันที่ได้รับ
 • กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทางอีเมล
 • กดปุ่ม “ส่ง”
 • กดปุ่ม “Go to dashboard”

 • กดปุ่ม “สร้างบัญชี” --> “บัญชีจริง”

 • เลือกประเภทบัญชี จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เลือกแพลตฟอร์มเทรด จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 • เลือกเลเวอเรจ
 • เลือกสกุลเงิน แนะนำ USD
 • กดปุ่ม “Create account”

 • หน้าจอจะแสดงข้อมูลของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
 • กดปุ่ม “แดชบอร์ด” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “ยืนยันบัญชีของคุณ”

 • กรอกวันเดือนปีค.ศ. เกิด ในรูปแบบ ปปปป-ดด-วว เช่น 1950-02-29
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน

 • กดปุ่ม “เพิ่มเติม” อัปโหลดรูปบัตรประชาชน
 • กดปุ่ม “ส่งคำขอ”

 • รอระบบตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบเรียบร้อยจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล และจะสามารถใช้บัญชี
  ได้เต็มรูปแบบ

4. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • กดปุ่ม “แดชบอร์ด” เพื่อดูบัญชีที่เปิดไว้ สามารถดูได้บริเวณวงกลมสีแดง