วิธีลงทะเบียนสมัคร HTFX เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่

1. เข้าสู่หน้า Website

 • หน้าเว็บภาษาอังกฤษ https://www.htfx.com/ หรือ คลิกที่นี่
 • หน้าเว็บไซต์ภาษาไทย สามารถกดปุ่มบนหน้าเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม Register
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65
 • กรอกอีเมล และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Login

 • กดปุ่ม Create Trading Account

 • เลือกที่ Real แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการเปิด จากนั้นตั้งค่าบัญชี แล้วกดปุ่ม Open
 • กดปุ่ม Confirm

 • จะได้รับข้อความการยืนยันการเปิดบัญชี และรายละเอียดบัญชีในอีเมล = เปิดบัญชีเรียบร้อย

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Homepage
 • กดที่คำว่า Submit KYC Now

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ) จากนั้น กดปุ่ม Save

 • เลือกที่ KYC Document
 • กดปุ่ม Upload KYC Document

 • กดที่คำว่า Choose แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน
 • คลิกที่บริเวณดังรูป (ลูกศรสีแดง) เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนด้านหน้า
 • คลิกที่บริเวณดังรูป (ลูกศรสีชมพู) เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนด้านหน้า
 • กดปุ่ม Save

 • กดที่บริเวณดังรูป เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่

 • กดที่คำว่า Choose แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันที่อยู่
 • คลิกที่บริเวณดังรูป เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม Save

 • เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า Approved ทั้ง 2 ที่ (ดังรูป) = ยืนยันตัวตน และที่อยู่สำเร็จ